Alkohol rządzi Twoim życiem? Powiedz STOP

Społeczne przyzwolenie na alkoholizm to tylko jedna z wielu przyczyn, dla których tak wielu Polaków popada w ten niechlubny nałóg. Tworząc iluzoryczne poczucie przyjemności, alkohol jest formą ucieczki przed stresem, chorobami, problemami emocjonalnymi lub zawodowymi. Jak powstaje uzależnienie od alkoholu i jakie są konsekwencje jego spożywania? Jak wygrać walkę z nałogiem?

Jak powstaje alkoholizm?

Początki uzależnienia

Początki są na ogół dosyć niewinne. Alkohol przynosi poczucie odprężenia, euforii, a także daje poczucie zintegrowania się z towarzystwem, jako że po jego spożyciu stajemy się bardziej otwarci, a do tego jest on silnie zakorzeniony w polskim społeczeństwie. Pierwsze symptomy zagrożenia pojawiają się, gdy uzależniony zaczyna sam szukać okazji do wypicia, jednocześnie szukając wymówek w postaci imienin, urodzin, czy też świętowania innej okazji lub lampki dla odprężenia na wieczór.

Rozwój nałogu

W dalszym etapie uzależnienia rośnie tolerancja na ilość spożytego alkoholu. Pojawiają się palimpsesty alkoholowe, czyli tzw. urwania filmu. Uzależniony nie jest już w stanie zwyczajnie funkcjonować bez spożycia alkoholu. Może dochodzić do niebezpiecznych zachowań, angażowania się w bójki, czy też jazdy pod wpływem lub kradzieży w celu zdobycia środków na alkohol. Wyniszczenie organizmu jest coraz większe, w wyniku czego tolerancja na spożyty alkohol spada. Mogą pojawić się m.in. stłuszczenie lub marskość wątroby, dna moczanowa, a nawet choroby nowotworowe. W ostatecznym stadium nieleczony alkoholizm prowadzi do śmierci.

Jakie są konsekwencje zdrowotne alkoholizmu?

Na tzw. “krótką metę” po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu pojawiają się m.in. wymioty, utrata przytomności, zaburzenia równowagi czy też bełkotliwa mowa i wyzbycie się praktycznie wszelkich zahamowań. Jeśli jednak sytuacja nie dotyczy osoby uzależnionej od alkoholu, symptomy te mijają najczęściej do następnego dnia. Niestety jednak, w przypadku choroby alkoholowej, konsekwencje są dużo poważniejsze i mogą obejmować wystąpienie takich problemów, jak:

  • utrata pamięci
  • pozbycie się zahamowań społecznych
  • zaburzone postrzeganie rzeczywistości
  • pogorszone funkcjonowanie zmysłów
  • niższa temperatura ciała
  • nadciśnienie
  • arytmia serca
  • udar

Jakie są konsekwencje społeczne nadużywania alkoholu?

Najbardziej dotkliwe dla alkoholika i jego najbliższego otoczenia są z pewnością pojawiające się w rodzinie dysfunkcje, obejmujące: przemoc domową, znęcanie psychiczne, depresję, czy też zaniedbanie dzieci i rozstania. W wyniku przemożnej chęci sięgnięcia po alkohol pojawiają się kłopoty finansowe, jako że uzależniony jest w stanie wynosić z domu cenne rzeczy i dopuszczać się kradzieży. Pojawiają się także problemy z prawem, będące skutkiem m.in. zadłużenia czy też udziału w bójkach. Uzależnieni nierzadko kończą jako osoby bezdomne, a do tego niewątpliwie dużym problemem są również zgony spowodowane alkoholizmem.

Jak wygrać z alkoholizmem?

Mówi się, że aby walka była skuteczna, konieczne jest jak najszybsze podjęcie leczenia. To prawda, lecz w praktyce jest to dosyć kłopotliwe, jako że alkoholik w wyniku zaburzonego postrzegania rzeczywistości często nie widzi swojego problemu, a jeśli nawet zdaje sobie z niego sprawę, jest w stanie znaleźć tysiące usprawiedliwień na swoje picie.

picie alkoholu

Często uzależnieni muszą sięgnąć dna, by zdać sobie sprawę ze swojego problemu, przy czym nie należy tutaj rozumieć dna w typowy sposób. Chodzi tu raczej o utratę czegoś, co dla alkoholika ma prawdziwe znaczenie, np. groźba utraty kontaktu z dzieckiem. Wówczas pojawia się szansa na podjęcie decyzji o leczeniu.

Odwyk alkoholowy w woj. dolnośląskim – dlaczego warto z niego skorzystać?

Aby skutecznie wyleczyć alkoholizm, wsparcie otoczenia jest absolutnie niezbędne. Ważne jednak, aby wsparcia udzielały osoby rozumiejące mechanizm uzależnienia, a takimi osobami są lekarze i terapeuci. To oni odpowiadają za bezpieczne przeprowadzenie detoksu, a następnie za pomoc w dotarciu do sedna przyczyny, a także w zrozumieniu uzależnienia. Liczy się również udzielenie pomocy osobom bliskim alkoholika, jako że cierpią one jako osoby współuzależnione – muszą one nauczyć się postępowania z nałogowcem tak, aby nie powielać szkodliwych schematów i pomóc bliskiej osobie powrócić do zdrowia.