Audyt efektywności energetycznej w procesie uzyskiwania białego certyfikatu

Ochrona środowiska może przebiegać na wiele sposobów – do jednego z ważniejszych należy zmniejszenie efektywności energetycznej, która negatywnie wpływa na planetę. Współczesne technologie umożliwiają zmiany w eksploatacji energii elektrycznej w coraz większym stopniu, a wiele państw zachęca do tego wielkie koncerny.

Jednym z głównym projektów Unii Europejskiej jest ochrona naszego środowiska naturalnego. Państwa członkowskie skutecznie realizują ten plan, poprzez wdrażania różnych inicjatyw. Warto jednak pamiętać, że działać na rzecz środowiska mogą poszczególne firmy, zwłaszcza, że istnieje wiele projektów unijnych, które to umożliwiają. Do jednych z nich należy biały certyfikat.

Co to jest biały certyfikat i w jaki sposób można go pozyskać?

Biały certyfikat to świadectwo efektywności energetycznej, mające ogromną wartość pieniężną. Białe certyfikaty są także traktowane jako prawa majątkowe, notowane na Towarowej Giełdzie Energii. Jest to swojego rodzaju dofinansowanie do realizacji mających na celu zaoszczędzenie energii elektrycznej. Niemal każdy, kto nie brał na inwestycje modernistyczne dofinansowania z Unii Europejskiej, może się starać o pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej.

Kwestie regulujące pozyskiwanie białego certyfikaty zostały uregulowane w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz w Ustawie Prawa Energetycznego z roku 1997. Zatem aby uzyskać biały certyfikat istotne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Regulacji Energetyki wraz z potrzebnymi dokumentami – w dokumentacji powinien zawierać się audyt efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej – regulacje prawne

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 zmusza ogromne przedsiębiorstwa do wykonywania obowiązkowych audytów energetycznych. Powinny być one przeprowadzane minimum raz na 4 lata. Ustawa powstała zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, której państwa członkowskie są zobowiązane do poprawy efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej w procesie uzyskiwania białego certyfikatu

Każde przedsiębiorstwo, które planuje, bądź zrealizowało już projekt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ale nie złożyło wcześniej wniosku o inne dofinansowanie z UE, może starać się o pozyskanie białego certyfikatu. W dokumentacji niezbędne jest jednak, aby zawrzeć audyt efektywności energetycznej. Jest to niezbędny krok, bez którego nie można nawet rozpocząć starań o uzyskanie świadectwa. Do przeprowadzenia audytu konieczne jest wynajęcie zewnętrznej firmy, znającej przepisy, a także specjalizującej się w wykonywaniu tego typu pomiarów. Do wykonania audytu konieczny będzie specjalistyczny sprzęt.

Jakie pomiary obejmuje wykonanie audytu w celu pozyskania białego certyfikatu?

Specjalistyczna firma przeprowadzi pomiary jakości prądu, prędkości i objętości przepływu cieczy, temperatur, przepływu i temperatur powietrza, grubości ścianek przewodów do transportu płynów, a także termowizyjnych urządzeń. Oprócz tego konieczne będzie sprawdzenie sprawności źródeł ciepła w kotłach, a także procesu przepływu gazów. Firma przedstawi raport, który można złożyć wraz z wnioskiem w Urzędzie Regulacji Energetyki.

biały certyfikat

Audyt ma na celu sprawdzenie poprawności efektywności energetycznej i analizę informacji pozwalającą na oszczędzenie energii. Po audycie zostają wskazane obszary, które mogą rozwinąć się pod kątem wzrostu efektywności zużycia energii. Warto pamiętać, że audyt powinien zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem inwestycji, ze względu na wyniki uzyskane w podczas pomiarów.

Co powinno znaleźć się w raporcie audytu efektywności energetycznej?

W raporcie audytu efektywności energetycznej zawiera końcowe podsumowanie i dane z pomiarów przeprowadzonych w trakcie trwania badania. Przy składaniu wniosku o biały certyfikat w raporcie powinien znaleźć się opis możliwych wariantów realizacji zaplanowanej inwestycji, a także ocena opłacalności ekonomicznej. Konieczne będzie również wskazanie w jaki sposób można pozyskać oszczędności płynące z inwestycji.

Profesjonalna firma zawiera w raporcie informacje o opisie planowanej modernizacji wraz z różnymi wariantami zmian. Przy wskazaniu miejsc oszczędności, konieczne jest również wzięcie pod uwagę cen paliw i energii, a także planów z podwyżką cen.

Audyt efektywności energetycznej a biały certyfikat

Każde przedsiębiorstwo, o ile już wcześniej nie starało się o pozyskanie dofinansowanie unijnych, może starać się o uzyskanie białego certyfikatu. Istotne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z aktualnym raportem audytu efektywności energetycznej. Bez raportu spisanego przez profesjonalną firmę niemożliwe będzie staranie się o pozyskanie świadectwa.

Sprawdź ofertę – przegląd pięcioletni budynku Struo.