Audyt wewnętrzny iSO pod kątem bezpieczeństwa informacji

Wewnętrzny audyt bezpieczeństwa informacji to doskonały element przygotowujący firmy do procesu wdrożenia normy ISO 27001, ale też narzędzie bieżącej kontroli zagrożeń mogących prowadzić do utraty poufności i bezpieczeństwa informacji i danych personalnych klientów i pracowników firmy. Choć przyjęło się uważać, że audyty dedykowane są przede wszystkim firmom, u których informacja ma charakter krytyczny, tak naprawdę największym aktywem każdego przedsiębiorstwa są posiadane przez nie informacje i dane. W jaki sposób przebiega, co gwarantuje i dlaczego warto przeprowadzać regularne audyty wewnętrzne ISO pod kątem bezpieczeństwa informacji?

Audyt wewnętrzny według ISO

Aby móc w pełni zgłębić istotę przeprowadzania audytów wewnętrznych w kontekście bezpieczeństwa informacji, warto zastanowić się jaką rolę odgrywają w firmie standardy ISO dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Normą obowiązującą zarówno w środowiskach teleinformatycznych, jak i różnorodnych branżach mających do czynienia z dużą ilością danych informacji jest standard ISO 27001, który precyzyjnie określa rolę ryzyka, podkreśla wagę każdego rodzaju informacji i nawołuje do nieustannego ulepszania procesów w celu jak najlepszego zabezpieczenia integralności danych.

W wielu instytucjach publicznych oraz w firmach wysokiego ryzyka, a więc również wspomnianych wcześniej firmach z obszaru teleinformatyki, przeprowadzanie co najmniej raz do roku audytów wewnętrznych pod kątem bezpieczeństwa informacji jest prawnym obowiązkiem bez względu na to, czy firma opiera swój system zarządzania o ISO 27001, czy też nie. Warto wiedzieć jednak, że przeprowadzanie audytów zgodnie z wymogami ISO zapewnia dokładne i rzetelne wyniki dające wgląd w obecny stan bezpieczeństwa informacji w firmie i pokazuje precyzyjne obszary wymagające poprawy.

certyfikat iso 27001 cena

Zakres audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji to nie tylko dobry software chroniący dane przechowywane na komputerach i firmowych serwerach, ale wiele czynników obejmujących właściwie każdy aspekt działalności firmy. Z tego też powodu audyt wewnętrzny pod kątem bezpieczeństwa informacji musi obejmować swoim zakresem wiele różnych punktów działalności, w tym każde poszczególne stanowisko pracy czy urządzenie będące jakimkolwiek nośnikiem danych. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opracowany w oparciu o normę ISO 27001 jest dziś najlepszą wykładnią kompleksowego podejścia do ochrony informacji i danych, zapewniającym nie tylko doskonałe podejście do kwestii ryzyka czy przewidywania zagrożeń, ale także gwarantujący zgodność ze wszystkimi prawnymi normami i rozporządzeniami, w tym także wprowadzonym niedawno RODO.

Załącznik A do normy ISO definiuje ponad 100 różnorodnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, których zastosowanie jest właściwie niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji i danych w firmie. Obszary te będą też tymi, które podczas audytu powinny zostać dokładnie sprawdzone i zweryfikowane. Tradycyjnie audyt przeprowadza się w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem informacji funkcjonujący w firmie oraz jego podstawowe założenia, jednak w przypadku pracy w oparciu o ISO, znacznie lepszym i skuteczniejszym sposobem jest weryfikowanie zgodności poszczególnych obszarów z wyznacznikami zadanymi dla nich przez międzynarodowy standard 27001.

normy iso

Wśród najważniejszych punktów wymagających sprawdzenia podczas audytu wewnętrznego ISO konieczne jest zweryfikowanie stopnia i skuteczności zabezpieczeń w obrębie polityki bezpieczeństwa informacji, organizacji bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa zasobów ludzkich (a więc sprawdzenia ryzyka wystąpienia naruszeń integralności informacji ze strony przyszłych, obecnych i byłych pracowników) , klasyfikacji informacji, metod postępowania z nośnikami, zarządzania dostępem użytkowników, zabezpieczeń kryptograficznych, kopii zapasowych i wielu innych obszarów. W rzeczywistości im dokładniejsza i bardziej szczegółowa analiza, tym lepiej. Tak szeroki zakres audytu pozwala bowiem na znalezienie każdego najmniejszego problemu i wyeliminowanie go poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności.

Dlaczego regularne audyty wewnętrzne ISO są niezbędnym elementem bezpieczeństwa informacji?

Trudno wyobrazić sobie zabezpieczanie informacji wyłącznie poprzez zabezpieczanie stosowanych w firmie technologii informatycznych. Choć komputery są głównym nośnikiem informacji w dobie cyfryzacji, istnieje o wiele więcej obszarów mogących stanowić źródło zagrożenia dla bezpieczeństwa danych. Prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z ISO pomaga na bieżąco szacować i eliminować ryzyko, a jednocześnie ulepszać podejmowane działania w celu jego minimalizacji. Coś, co działało pół roku wcześniej może zupełnie nie zdawać już egzaminu. Nie bez powodu audyty są integralną częścią procesu implementacji i certyfikacji do ISO – nawet ci, którzy już uzyskali certyfikat muszą być gotowi na potwierdzenie zgodności z jego założeniami w dowolnie wybranym momencie.

Artykuł powstał przy współpracy ze specjalistą w dziedzinie systemów zarządzania organizacją – ins2outs