Badania geologiczne gruntu – czy są konieczne w 2021 roku?

Budowa własnego domu wolnostojącego jest coraz bardziej utrudniona. Z roku na rok okazuje się, że właściciel gruntu przed rozpoczęciem budowy powinien przeprowadzić szereg badań – w tym również badanie geotechniczne. Na czym takie badanie polega i w jaki sposób się je przeprowadza? Kiedy należy się na nie zdecydować i kogo do tego zatrudnić?

Zanim zaczniemy wylewać fundamenty pod nowy dom, konieczne okaże się uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Oprócz tradycyjnego pozwolenia na budowę, który otrzymujemy wraz z książeczką budowy, przed rozpoczęciem budowy istotne będzie uzyskanie opinii geotechnicznej gruntu.

W większości gotowe projekty domów jednorodzinnych są przystosowanego do tego, aby budować je na stabilnym gruncie. Jednakże w Polsce ziemia ma różną nośność, co w następnych latach po zakończeniu budowy może wpływać na bezpieczeństwo budynku, a także na jego nierównomierne osiadanie, zakończone pęknięciami ścian. Z tego też powodu w nowelizacji prawa budowlanego z 19 września 2020 pojawił się zapis, iż przed rozpoczęciem budowy konieczne będzie przeprowadzenie badania geotechnicznego gruntu.

Jak wyglądają badania geologiczne?

Podstawowym celem badania geologicznego (geotechnicznego) gruntu jest rozróżnienie warstw podłoża, a także określenie poziomu wód gruntowych oraz tego jak zachowują się na przestrzeni kolejnych miesięcy. To właśnie te badania pozwalają na stworzenie projektu dostosowanego do możliwości podłoża, a także postawienie takiego domu, który będzie zapewniał bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Kiedy należy przeprowadzić badanie geologiczne?

Badania geologiczne gruntu

Kiedy i kto powinien przeprowadzić badania geologiczne?

We wrześniu 2020 roku w życie weszła nowelizacja prawa budowlanego, w które pojawił się zapis, że każdy kto będzie chciał postawić na gruncie dom lub inny budynek, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania geologicznego. W praktyce takie badanie powinno zostać przeprowadzone jeszcze na etapie tworzenia projektu domu, ale coraz więcej osób decyduje się na zlecenie badania jeszcze przed zakupem działki budowlanej. Pełne badania geologiczne są również zobowiązani przeprowadzić przedsiębiorcy, decydujący się na budowę budynku inwestycyjnego.

Znacznie ma również to, kto przeprowadzi badanie geotechniczne gruntu. Opinię geotechniczną może wystawić jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, a także wiedzę związaną z poszczególnymi elementami gruntu. Koniecznym elementem ekspertyzy będzie zatem wykonanie odwiertów na działce budowlanej.

Badania geologiczne – na co zwrócić uwagę?

Z racji tego, że bez badania geotechnicznego zwiększa się ryzyko inwestycji, a od 2020 urząd nie wyda zgody na rozpoczęcie, konieczne jest jego pełne przeprowadzenie. W przypadku ekspertyzy geologiczne istotne są kategorie techniczne gruntu, czyli podstawowa klasyfikacja warunków gruntowych, która przełoży się na ostateczny kształt projektu. Dzielimy je na trzy kategorie.

Pierwsza kategoria geotechniczna

W tej kategorii badane są obiekty, które wymagają sporządzenia fachowej opinii dotyczącej poziomu wód gruntowych i jakości gruntu jeszcze przed rozpoczęciem budowy. W przypadku domów jednorodzinnych parterowych, z piwnicą czy poddaszem, konieczne będzie posiadania tylko opinii podmiotu przeprowadzającego badanie.

Druga kategoria geotechniczna

W przypadku budynków drugiej kategorii, do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne będzie uzyskanie oceny ilościowej i jakościowej, a także dostarczenie analizy danych geotechnicznych. Nierzadko obiekty są posadowione w bardziej utrudnionych warunkach.

Trzecia kategoria geotechniczna

Trzecia kategoria odnosi się do obiektów usadowionych w skomplikowanych warunkach gruntowych. W ich przypadku niezbędne będzie dostarczenie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, aby otrzymać pozwolenie na budowę.

Badania gruntu

Badania geologiczne a budowa

Badania geologiczne są niezbędną czynnością w celu uzyskania pozwolenia na budowę i stworzenia projektu domu lub budynku w pełni bezpiecznego. Pozwalają na ochronę budynku przed nierównym osiadaniem, pękaniem ścian czy ich łączeń, a także zabezpieczają przed ewentualną powodzią spowodowaną podniesieniem się wód gruntowych.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o prawie budowlanym, konieczne jest przeprowadzenie badania przed rozpoczęciem budowy. Z racji tego, że wpływ na budowę oraz na przyszłe użytkowanie budynku wpływ będzie miało jego położenie, poziom wód gruntowych, a także rodzaj gruntu, warto zebrać wszystkie możliwe informacje na ich temat, aby w pełni ochronić się przed dodatkowymi kosztami wynikającymi zaniedbania.