Biuro architektoniczne – zapoznaj się z jakimi sprawami możesz udać się do architekta!

Z biurem architektonicznym mamy do czynienia najczęściej na początku realizacji inwestycji budowlanej. Przygotowuje ono projekt dostosowany do potrzeb i wymagań klienta, służąc jednocześnie fachowym głosem doradczym na każdym etapie realizacji inwestycji. Do stworzenia projektu wymagane są określone kompetencje i uprawnienia architektów zatrudnionych w biurze, co pozwala na sprawne, bezpieczne i zgodne z prawem  przeprowadzenie prac budowlanych.

Jaki jest zakres obowiązków biura architektonicznego?

Biuro architektoniczne charakteryzuje szeroki zakres działania. Zazwyczaj pomaga ono inwestorom w budowie domu i załatwieniu wszystkich formalności, które są potrzebne do rozpoczęcia inwestycji. Do obowiązków biura architektonicznego należy przede wszystkim zaplanowanie koncepcji architektonicznej we współpracy z inwestorem i z uwzględnieniem nie tylko jego oczekiwań, ale również uwarunkowań związanych z lokalizacją budowy.

Kolejnym istotnym zadaniem tego rodzaju firmy jest opracowanie projektu lub  adaptacja już istniejącego oraz skompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami budowlanymi, a także nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmę realizującą przedsięwzięcie. Prace przy projekcie wymagają współpracy między innymi z konstruktorem, geodetą, elektrykiem.

Niezwykle istotnym zadaniem biura jest udzielanie wsparcia klientowi na każdym etapie realizacji inwestycji. Poza tym architekci oceniają postępy prowadzonych prac i ich zgodność z projektem. Jeśli istnieje taka konieczność, wskazują poprawki do wykonania przez firmę budowlaną. Biuro architektoniczne na życzenie klienta może również wykonać projekt aranżacji wnętrz.

Jakich zadań podejmują się biura architektoniczne?

Biuro architektoniczne oferuje różnego rodzaju usługi w zakresie:

  • tworzenia projektów domów jednorodzinnych, bliźniaczych, indywidualnych, gotowych, energooszczędnych,
  • tworzenia projektów budynków wielorodzinnych,
  • tworzenia projektów budynków w zabudowie szeregowej,
  • tworzenia projektów budynków wielofunkcyjnych,
  • tworzenia projektów dróg i infrastruktury zewnętrznej,
  • tworzenia opinii technicznych.

Jakie uprawnienia musi mieć architekt?

Architekt musi posiadać uprawnienia, które umożliwiają mu tworzenie projektów budowlanych oraz nadzór nad ich realizacją, a także sprawdzanie projektów budowlanych. Nadaje je, po spełnieniu określonych wymagań, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W celu uzyskania uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia I i II stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka.

architekt

Kolejnym wymogiem jest odbycie rocznej praktyki na budowie oraz przy tworzeniu projektów architektonicznych. Jeśli osoba kończąca studia I i II stopnia na kierunku architektura pragnie uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, to musi odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. Można również w tym celu ukończyć studia I stopnia, ale wtedy wymagana jest trzyletnia praktyka na budowie. Po spełnieniu tym wymagań należy złożyć dokumenty w okręgowej komisji Izby Architektów IARP. Po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji trzeba zdać egzamin, który odbywa się dwa razy w roku, latem i zimą. Składa się on z części testowej, sprawdzającej znajomość prawa i ustnej, służącej poznaniu praktycznych umiejętności kandydata na architekta. Zdobycie uprawnień architektonicznych wymaga sporych nakładów finansowych.

W jaki sposób wybrać dobre biuro architektoniczne we Wrocławiu?

Głównymi kryteriami wyboru biura architektonicznego są kompetencje zatrudnionych w nim architektów, ich doświadczenie, a także znajomość przepisów prawnych, które nieustannie się zmieniają. Architekt powinien śledzić na bieżąco dynamikę tych zmian i wykorzystywać tę wiedzę do realizacji projektów budowlanych.

Warto wybrać takie biuro architektoniczne we Wrocławiu, które posiada szeroką ofertę nie tylko projektów domów jednorodzinnych lub wielofunkcyjnych, ale również wnętrz, które spełniają potrzeby inwestora, co pozwala stworzyć nieruchomość na miarę marzeń i wymagań przyszłych użytkowników oraz dostosowanej do warunków działki. Ważne jest, aby zawierał on szczegółowy kosztorys, co pozwoli klientowi zorientować się w nakładach finansowych, które będzie musiał ponieść na realizację budowy.

Niezwykle istotną kwestią jest oferowanie przez biuro architektoniczne projektów domów energooszczędnych, co ma ogromne znaczenie w przypadku kosztów, jakie będzie musiał ponieść inwestor na ogrzanie budynku. Dbałość na etapie projektu o wydajną i efektywną oszczędność energii ma kluczowe znaczenie przy wyborze projektu domu. Istotną sprawą dla klienta jest możliwość uzyskania wsparcia przez cały okres realizacji inwestycji przez doświadczony zespół architektów. Poza tym warto wybrać biuro, które oferuje pełnobranżowy projekt, opracowany w zakresie znacznie większym niż wymaga tego projekt budowlany, zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami.