Czy trwałe usunięcie pleśni ze ściany jest możliwe?

Zagrzybione i zalane ściany z wyraźnymi śladami pleśni nie wyglądają estetycznie, ale znacznie większym problemem w takiej sytuacji jest ich negatywny wpływ na zdrowie osób zamieszkujących na co dzień w pomieszczeniach dotkniętych pleśnią. Grzyb na ścianach wydziela charakterystyczny zapach, ale i szkodliwe dla zdrowia toksyny oddziałujące m.in. na górne drogi oddechowe.  Czy trwałe usunięcie pleśni ze ściany jest możliwe i dlaczego pomoc specjalistów może okazać się niezbędna?

Kiedy pojawiają się plamy wilgoci, które mogą zmienić się w pleśń?

Pleśń na ścianie powstaje z powodu wilgoci, jednak często nie jest to jedynie wina zalania mieszkania czy piwnicy. Do pogłębienia się problemu może przyczynić się m.in. słaba wentylacja, przemarzanie ścian zewnętrznych spowodowane niedostatecznym ogrzewaniem mieszkania, a także zbyt szczelne okna, przez które opary nie mają możliwości ucieczki. W efekcie wilgoć i powstającą pleśń możemy dostrzec w starych, nieocieplonych, zaniedbanych domach, ale także w nowszych mieszkaniach z wadliwą wentylacją.

Drugą główną przyczyną problemów z wilgocią i pleśnią są różnego rodzaju zalania. W domach jednorodzinnych może zdarzać się, że wilgoć pojawia się przy podłodze – zjawisko takie jest zwykle wynikiem przenikania przez ściany wody z gruntu.

Pleśń może pojawić się także po powodziach i podtopieniach, a w mieszkaniach z powodu przeciekającej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz nieszczelnych rynien i dachu zagrażających przede wszystkim mieszkańcom na szczytowych piętrach.

Pleśń nie pojawia się na wilgotnych punktach od razu – jeśli ściany zostaną odpowiednio osuszone, a przyczyny pojawienia się wilgoci usunięte, pleśń nie powinna się rozwijać. Niestety, z powodu wspomnianej już wcześniej nieprawidłowo działającej wentylacji, nieskutecznego osuszenia ścian i usunięcia zacieków, plamy wilgoci mogą stać się naszym problemem. Najgorszą sytuacją spowodowaną przez wilgoć jest przemoczenie tynku – jeśli ściana zostanie z pozoru osuszona, zacieki usunięte, ale nikt nie sprawdzi stanu tynków, możliwe jest że wilgoć i pleśń będą powracały.

Usuwanie pleśni łódź
Usługę, jaką jest trwałe i profesjonalne usuwanie pleśni w Łodzi wykonuje firm Vector. Warto zgłosić się do niej po pomoc i mieć pewność, że na zawsze pozbędziemy się problemu.

Domowe sposoby na pleśń na ścianie – czy zawsze będą skuteczne?

Wykorzystując pewne domowe sposoby walki z wilgocią oraz odpowiednią profilaktykę jej usuwania możemy, dość skutecznie, zapobiegać rozwijaniu się pleśni w zawilgoconych miejscach. Podstawą będzie oczywiście właściwe wentylowanie, w tym szczególnie kuchni i łazienki narażonych na największy stopień zawilgocenia.

Mieszkanie należy często wietrzyć, drzwi łazienki pozostawiać otwarte dla lepszego obiegu powietrza, a przy wyjątkowo wysokiej wilgotności korzystać z dostępnych w sprzedaży osuszaczy powietrza oraz wentylatorów.

Jeśli doszło do zawilgocenia mieszkania, na ścianach pojawiają się zacieki i istnieje duże ryzyko, że wilgoć będzie sprzyjała rozwojowi pleśni, pewną skuteczność w zapobieganiu problemu mogą wykazać różnego rodzaju preparaty przeciw wilgoci i pleśni. Na rynku dostępne są środki grzybobójcze przeznaczone do różnych rodzajów pleśni i powierzchni, z których chcemy ją usunąć – zawsze stosuj się do zaleceń producenta, a przy stosowaniu środków na likwidację grzyba i pleśni pamiętaj, by właściwie przewietrzyć mieszkanie po ich aplikacji. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo najlepszych prób, domowe i sklepowe sposoby na walkę z grzybem mogą okazać się nieskuteczne. Jeśli skala zagrzybienia mieszkania jest zbyt rozległa, a wilgoć i pleśń rozwijają się pod tapetą i tynkiem, konieczne może okazać się skorzystanie z profesjonalnych usług.

Profesjonalne metody walki z pleśnią na ścianie

Na pomoc ze strony specjalistów decydujemy się najczęściej w sytuacjach, gdy doszło do:

  • poważnego zalania mieszkania lub domu z powodu awarii instalacji wodnej,
  • powodzi,
  • podtopienia.

Przypadki takie wymagają często zastosowania profesjonalnych metod odpompowywania wody i osuszania ścian, a dopiero później oceny zniszczeń i podejmowania działań usuwających zawilgocenie i możliwe ślady pleśni. Usługi sprzątania po zalaniu oraz usuwania pleśni i wilgoci ze ścian obejmują dezynfekcję pomieszczeń, osuszanie, stosowanie preparatów grzybobójczych w miejscach pojawiania się pleśni oraz ozonowanie, które skutecznie radzi sobie z zabijaniem grzybów, oczyszcza powietrze i działa bakteriobójczo, zapewniając bezpieczne warunki do życia. Należy pamiętać, że pleśń w mieszkaniu stanowi dla zdrowia człowieka duże zagrożenie i warto poradzić z nią sobie jak najszybciej, eliminując ryzyko jej powrotu.