Dla kogo kierowane są usługi agencji aktorskiej?

Agencja aktorska pomaga młodym aktorom wybić się na dużej scenie. Jaka grupa osób korzysta z usług takiej agencji?

Cele agencji aktorskiej

Agencje aktorskie, jak sama nazwa wskazuje, jest pośrednikiem pomiędzy młodymi aktorami, a producentami filmowymi. Każda agencja ma na celu głównie wypromowanie szczególnie uzdolnionych ludzi. Zadaniem, jakie ma agencja, jest organizowanie castingów, przesłuchań oraz rekrutowanie statystów lub aktorów planowych. Zazwyczaj, castingi dotyczą planu filmowego, jednak często szuka się młodych aktorów do seriali.

Dość specyficzną i zarazem pomocną cechą sposobu, działania agencji, jest wybiórczość. Wiele produkcji filmowych i seriali jest produkowanych jako adaptacje książek. Wówczas, casting ma na celu wyłonienie nie tyle utalentowanych aktorów, ale przede wszystkim oddającym podobieństwo książkowych postaci. Niektóre osoby mogą mieć cechy wyglądu bądź też charakteru lub mimikę, której oczekuje zarówno reżyser, jak autor książki. Podczas castingów, czasem obecni są pisarze, których książki mają stać się filmem. W takiej sytuacji, w agencji o rolę starają się osoby odpowiadające opisowi postaci. Prawdą jest więc fakt, że czasem wystarczy odpowiednio wyglądać, by dostać rolę. Jednak najczęściej wymagane jest posiadanie podstawowych umiejętności aktorskich lub odpowiedniego wykształcenia.

Klienci agencji aktorskich

Osobami, które współpracują z agencjami aktorskimi, są niewątpliwie aktorzy teatralni lub osoby chętne na angaż na planie filmowych. Klientami/ partnerami agencji aktorskich są również producenci filmowi. To oni zatrudniają aktorów, którzy przechodzą przez daną ilość castingów i prób. Osoby, które zajmują się bezpośrednio produkcją filmu, korzystają z usług agencji aktorskich ze względu na oszczędność czasu. W ten sposób, w pierwszy dzień zdjęć ekipa jest obecna i gotowa.

Trzeba również dodać, że w agencjach aktorskich w skład jury wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę, wykształcenie i umiejętności w zakresie gry aktorskiej. Dzięki temu członkowie jury są w stanie ocenić każdego kandydata na podstawie swojego doświadczenia. Otrzymanie roli musi być w pełni zasłużone.

Największą rolę dla agencji aktorskich mają aktorzy. Osoby, które posiadają talent aktorski i czują się w tym dobrze, mają ogromne szanse na otrzymanie ważnej roli w filmie/ serialu.

Osoby, do których kierowana jest oferta agencji aktorskich, mogą być w bardzo różnym wieku. Prawdą jest, że poszukuje się przede wszystkim młodych talentów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że role grane przez aktorów, to nie zawsze młode i energiczne postacie. Szanse na otrzymanie roli ma więc każdy. Często możemy spotkać się z nagrywaniem filmów, w których główne lub drugoplanowe role odgrywają dzieci lub osoby starsze.

Cechy agencji aktorskich

Jedną z bardziej znanych cech agencji aktorskiej, są ogromne możliwości. Osoby, które dostaną się do pierwszego etapu rekrutacji mają szanse zaistnieć w polskim kinie. Pracownicy agencji mają kontakty z wieloma scenarzystami, reżyserami i producentami filmowymi. Dzięki temu, mogą znaleźć idealnego kandydata nawet do odegrania głównej roli.

Agencje aktorskie mogą również organizować castingi nie tylko do filmów i seriali. W zależności od potrzeb, w agencji może się odbywać także przesłuchanie osób do zespołów muzycznych tworzących różne gatunki. Dodatkowo, agencje często poszukują aktorów i statystów do reklam i teledysków. Ze względu na ogromną ilość chętnych, zawsze możliwe jest szybkie znalezienie aktorów.