Dofinansowanie dla studentów

Studenci bez wątpienia są przyszłością każdego kraju. Dlatego też Unia Europejska wspiera finansowo szkoły wyższe, uniwersytety oraz samych studentów. Niejednokrotnie prowadzi to do zakładania przez nich własnej działalności gospodarczej już w czasie trwania studiów. Dzięki temu rynek pracy coraz bardziej się rozrasta, a sami studenci po zakończeniu swojej edukacji nie stają się osobami bezrobotnymi. Korzystają z tego zarówno państwo , jak i sama Unia Europejska.

Osoby studiujące mają szanse na otrzymanie unijnego dofinansowania, jednak procedura ich udzielania jest zupełnie inna niż w przypadku przedsiębiorców czy placówek państwowych. Przede wszystkim bardzo istotnym aspektem jest tutaj cierpliwość. Jak się okazuje największym problemem przy udzielaniu takich dotacji jest osobowość prawna studenta. Aby móc złożyć jakikolwiek wniosek o dotację unijną należy udokumentować swoja przynależność do określonej instytucji lub organizacji. W takim przypadku można starać się o wsparcie przy projektach dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy, badaniach naukowych, a także wprowadzania w życie innowacyjnych technologii oraz usług.

UE

Najlepszym rozwiązaniem dla studentów jest wystąpienie z wnioskiem o otwarcie własnej działalności gospodarczej. Tutaj do wyboru mamy doskonały i sprawdzony program mikroprzedsiębiorstw, który wspiera finansowo powstawanie i późniejszą działalność firm jedno lub kilkuosobowych. Celem jest zwiększenie konkurencyjności małych przedsiębiorstw, jak również dofinansowanie niezbędnych inwestycji.

Oprócz programu dla małych firm, studenci mogą też skorzystać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w dużej mierze zwiększa możliwość znalezienia pracy dla absolwentów szkół wyższych i uniwersytetów. Program ten ma głównie na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych takiej osoby. Umożliwia więc otrzymanie dofinansowania z UE dla oświaty na szkolenia, wyjazdy zagraniczne w celach edukacyjnych, naukę języków obcych oraz kursy informatyczne. W takim przypadku o wniosek na takie fundusze unijne wystąpić może uczelnia.

Dofinansowania unijne dotyczą jednakże tylko studentów zaocznych. W tym miejscu warto wspomnieć o programie „Aktywny student”, przygotowanym przez Uniwersytet Warszawski. Otrzymał on unijną dotację w kwocie prawie pół miliona złotych. Pieniądze te są w całości przeznaczone na pomoc finansową dla mazowieckich studentów uczelni, którzy maja zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą. Obejmuje również doradztwo i szkolenia. Studenci zakwalifikowani do programu otrzymają dotację w wysokości do 20.000 złotych miesięcznie przez okres sześciu miesięcy.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pierwszą bardzo ważną zasadą w poszukiwaniu funduszy unijnych dla danego przedsiębiorstwa jest sprawdzenie działań, które jej dotyczą. Należy dowiedzieć się z jakich programów unijnych firma może starać się o dofinansowanie. Następnie trzeba dowiedzieć się jakie kryteria należy spełnić w celu otrzymania takich funduszy. Przed napisaniem wniosku warto więc przeczytać wytyczne do danego działania, które znajdują się na odpowiednich tematycznych stronach internetowych oraz sprawdzić od kiedy i gdzie można składać takie wnioski. Jeżeli szukasz pomocy w napisaniu wniosku, to pomocna będzie pomoc firmy Inicjatywa Euro – warto skierować swe kroki ku jej drzwiom.

Istotna cechą jaką należy się wykazać jest cierpliwość. Często bywa tak, że od napisania wniosku przez przyjęcie do projektu realizacji aż do otrzymania dotacji mija sporo czasu. Czas oczekiwania na wypłatę sięga nawet do dziesięciu miesięcy. Dotyczy to nie tylko osób fizycznych, ale również instytucji.

Napisanie wniosku o dotację unijną wiąże się z biurokracją. Należy dołączyć do niego dużą ilość ważnych dokumentów oraz napisać odpowiednie oświadczenia. Wszelkie tego typu czynności trzeba wykonać bardzo dokładnie i prawidłowo, ponieważ brak choć jednego podpisu, pieczątki lub załącznika może skutkować unieważnieniem takiego wniosku. Pamiętajmy, iż fundusze z UE przeznaczone są na poprawę konkurencyjności i wprowadzanie na rynek innowacyjnych technologii i to właśnie takie czynniki powinien mieć na uwadze każdy wnioskodawca.

Błędem, którego należy się wystrzegać jest niezgodność sum kontrolnych wersji papierowej z elektroniczną. Suma taka jako ciąg liczb występuje na każdej stronie wniosku. Przy każdej weryfikacji wprowadzonej do generatora wniosków taka suma ulega zmianie. Dlatego też bardzo ważnym jest sprawdzenie czy ostateczne wersje wniosku mają zgodne sumy kontrolne. W przypadku niezgodności następuje natychmiastowe odrzucenie takiego dokumentu.

Wszystkie pola muszą być dokładnie wypełnione w programie Generator Wniosku. Nie wolno korzystać z innych programów, ponieważ również skutkuje to odrzuceniem. Biznesplan należy dołączyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ponadto wnioski mogą zostać unieważnione z powodu niezgodności projektu z celem oraz zakresem danego działania, niewykonalności technicznej wniosku, dołączeniu nieaktualnych zaświadczeń a także nieprawidłowości w podpisach.

Tytuł projektu, mimo iż nie jest weryfikowany merytorycznie, powinien być zwięzły i odnosić się do działań w nim zaplanowanych. Nazwa jest bowiem umieszczana na plakatach, ulotkach oraz innych materiałach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia. Wskazując wartość projektu ważnym jest, aby ujednolicić walutę i podawać ją w naszych rodzimych złotówkach. Uporządkowanie opisu poszczególnych działań również odgrywa bardzo istotną rolę. Na końcu każdy wniosek należy odpowiednio uzasadnić w kwestii realizacji działań inwestycyjnych. Zgodność celów projektu musi pokrywać się z celami mechanizmów finansowych.