Dom pasywny, a energooszczędny – poznaj najważniejsze podobieństwa i różnice

Już na etapie projektu budowlanego warto postawić sobie pytanie, czy postawić na dom pasywny, czy na dom energooszczędny. Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania zmniejszają koszty użytkowania, dlatego też warto pomyśleć na przyszłość i wdrożyć je przy okazji budowy. Czym różnią się domy pasywne i energooszczędne? Poznaj ich podstawowe specyfikacje.

Dom pasywny a dom energooszczędny – podobieństwa

Oba rozwiązania wdrażają oszczędności w zużyciu energii i stoją w zgodzie z obecnymi celami polityki środowiskowej, mającej na celu wdrażanie ekologicznych systemach domów jednorodzinnych. 

Krótko mówiąc, każdy dom pasywny jest domem energooszczędnym, jednakże nie każdy dom energooszczędny jest domem pasywnym. Domy pasywne są nastawione na jeszcze mniejsze zużycie energii, dlatego też posiadają bardziej rygorystyczne rozwiązania w projektach budowlanych.

Zarówno dom energooszczędny i dom pasywny powinien posiadać prostą bryłę i nie mieć zbyt wielu załamań w celu lepszego trzymania ciepła, co oznacza rezygnację z podcieni i balkonów. Oba typy domów powinny mieć jak najwięcej przeszkleń od południowej strony. Do tego należy wdrożyć dobrą izolację, mającą na celu jak najbardziej efektywne utrzymanie ciepła w budynku. Jednakże należy zaznaczyć, że w domu pasywnym stawia się na bardziej rygorystyczne normy zakresie izolacji, która stanowi podstawowy element projektu.

Dom pasywny a energooszczędny – różnice

W przypadku domu pasywnego maksymalne zużycie energii nie przekracza 15 kWh/mkw. na rok, a w domach energooszczędnych 70 kWH/mkw. To stawia poprzeczkę wyżej w zakresie planowania ekologicznych rozwiązań. W domu energooszczędnym stosuje odnawialne źródła energii, natomiast w domu pasywnym stawia się na bardzo szczelną izolację, niemal całkowicie eliminując konieczność korzystania z systemów grzewczych. 

Aby uzyskać komfortowe powietrze, optymalną temperaturę i minimalne zużycie energii domy pasywne stawiają na bardzo szczelną izolację. Nie stosuje się mostków termicznych, gdyż ściany, dachy i podłogi są dobrze izolowane i nie posiadają szczelin. Cechą charakterystyczną są szczelne okna i duża ilość przeszklonej powierzchni. Hermetyczna konstrukcja pozwala na jak najmniejszą emisję ciepła, a wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia efektywną cyrkulację powietrza.

Dom energooszczędny – zalety rozwiązania

Choć dom pasywny zapewnia największe oszczędności w gospodarstwie domowym, to jednocześnie narzuca wiele rozwiązań i wdrożenia specyficznego projektu domu. Większą dowolność w zakresie wyglądu i parametrów budynku zapewnia dom energooszczędny, w którym stawia się przede wszystkim na odnawialne źródła energii i efektywną izolację. 

dom

Dom energooszczędny zalety:

 • niższe zużycie energii: nawet 3-5 razy niższe niż w standardowym domu opalanym nieekologicznym paliwem,
 • ochrona środowiska: stosowanie paneli fotowoltaicznych oraz stosowanie efektownych systemów grzewczych np. biopaliwa zmniejsza emisję gazów cieplarnianych w środowisku,
 • wysoki komfort użytkowania: dobra izolacja i wydajne systemy grzewczo-klimatyzacyjne są znacznym udogodnieniem dla domowników.
 • przystępna cena: budowa domu energooszczędna jest podobna w kosztach lub nieco droższa niż domu bez rozwiązań ekologicznych.

Projekt domu energooszczędnego:

 • prosta bryła domu osadzona na planie prostokąta z minimalizacją załamań, bez wykuszy, lukarn i balkonów,
 • jedno lub dwuspadowy dach,
 • dach jednospadowy lub dwuspadowy,
 • strefa dzienna ulokowana po stronie nasłonecznionej (południowej),
 • okna, szklenie, ramy o niskim współczynniku przenikania ciepła,
 • dobra izolacja,
 • rekuperacja (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła)
 • odnawialne źródła energii w systemach grzewczo-klimatyzacyjnych np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne.