IATF 16949 w branży automotive

Nieustannie postępujące zmiany gospodarcze na całym świecie sprawiają, że konsumenci wymagają dziś od producentów dostarczania coraz to wyższej  jakości produktów i usług. To właśnie jakość staje się dziś najważniejszym kryterium decydującym o zakupie lub rezygnacji z danego towaru, co w kontekście firm oznacza, że to właśnie jakość jest głównym elementem przesądzającym o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa.

Nie dziwi więc rosnące z roku na rok zainteresowanie ze strony przeróżnych branż, w tym także branży automotive, wszelkimi sposobami na uzyskanie korzystnej dla klienta jakości, która jednocześnie będzie generowała zyski już na poziomie produkcyjnym.

Nowa specyfikacja IATF 16949 jest odpowiedzią specjalistów na zapytania ze strony branży i stanowi dziś ogólnie przyjęty standard dotyczący systemów zarządzania jakością w branży automotive. Jakie są jej założenia i jak specyfikacja IATF 16949 łączy się z normą ISO/TS 16949?

Założenia specyfikacji IATF 16949

IATF 16949 to jeden z uznanych na całym świecie standardów dla systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Wprowadzony przez IATF (International Automotive Task Force – międzynarodowe stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego) standard stał się doskonałym zamiennikiem dla obowiązującej uprzednio normy ISO/TS 16949 z 2009 roku, zawierając w sobie wiele istotnych w kontekście zarządzania jakością zmian korzystnych dla firm w branży motoryzacyjnej na każdym etapie łańcucha dostaw.

IATF 16949 jest tym samym naturalnym uzupełnieniem dla innym norm zarządzania jakością ISO, w tym między innymi normy ISO 9001 i jej nowelizacji z 2015 roku, i właśnie w ten sposób jest też wdrażany w firmach operujących w zakresie branży motoryzacyjnej.

Podobnie jak wszystkie najnowsze wersje standardów ISO, norma IATF (znana również jako ISO 16949 lub TS 16949) skupia się dziś na aspektach zarządzania jakością takich jak rola i zaangażowanie przywództwa firmy w systemie zarządzania jakością, zagrożenia i możliwości wynikające z wymagań dotyczących wyrobów i procesów związanych z bezpieczeństwem, wymogi dotyczące możliwości śledzenia wyrobów i ich identyfikowalności w celu wspierania najnowszych zmian w przepisach, czy też wprowadzenie dodatkowych wymogów odnośnie odpowiedzialności korporacyjnej i uszczegółowienia procesów zarządzania poddostawcami i wymagań związanych z ich rozwojem.

Korzyści ze stosowania TS 16949

Wdrożenie normy TS 16949 do firmy nie musi być widziane jako narzucanie kolejnych ograniczeń na i tak skomplikowany już proces produkcji. Wszelkie wytyczne dotyczące zarządzania systemami jakości budowane na podstawie międzynarodowych norm ISO okazują się być korzystną decyzją niezależnie od tego, w jakiej branży zostaną wprowadzone.

Odnosząc się jednak do kontekstu automotive, wdrożenie normy TS 16949 do działającego już systemu zarządzania jakością w firmie i uaktualnienie go do najnowszych wytycznych to szereg wymiernych korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i jego klientów.

Drzwi samochodowe

Posiadanie certyfikatów ISO dotyczących systemów zarządzania jakością jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem, które automatycznie zwiększa reputację firmy i zwiększa jej wiarygodność na tle konkurencji, co często w tak gęsto obsadzonej branży może okazać się elementem kluczowym podczas wyboru klienta.

Nie inaczej wygląda sprawa normy TS 16949, której stosowanie zwiększa zaufanie klientów do firmy oraz ich zadowolenie, umożliwia dostosowanie się firmy do wymagań branży motoryzacyjnej, a także gwarantuje wysoki poziom usług i jakość oferowanych wyrobów. Z perspektywy przedsiębiorstwa można natomiast zauważyć, że wdrożenie normy TS 16949 do stosowanego już systemu zarządzania jakością (w szczególności systemów zgodnych z normą ISO 9001) przyczynia się w sposób widoczny do obniżenia kosztów wytwarzania, zwiększa efektywność i produktywność poszczególnych stanowisk pracy na dowolnym etapie łańcucha dostaw, poprawia rentowność przedsiębiorstwa i wyniki operacyjne, usprawnia zarządzanie procesowe organizacji, podnosi poziom kwalifikacji pracowników, czy w końcu poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy.

O korzyściach płynących z wdrożenia normy TS 16949 przekonało się już wiele światowej klasy marek motoryzacyjnych, do których sukcesu aspiruje dziś również wiele mniejszych, bardziej lokalnych firm. Ci, którzy pragną osiągnąć sukces globalny powinni już od początku stosować się do światowych wymogów – to tylko pomoże im wybić się na tle konkurencji, co jest już idealnym pierwszym krokiem na drodze wieloletniego rozwoju.