Import towarów z Chin – jak obecnie wygląda sytuacja?

Ostatni okres czasu to dość mocny kryzys gospodarczy w Chinach, bardzo dobrze widać to na chińskiej giełdzie, na której ceny akcji ostatnio biją rekordy obniżek. Lecz można znaleźć branżę, która cały czas trzyma się mocno pomimo kryzysu, co więcej, nawet w czasie gospodarczego spadku rozwija się w kilku procentowym tempie.

Dynamiczny wzrost kontenerowych przewozów w portach w Chinach

Mowa tu jest właśnie o przeładunkowych portach, z pośród jakich duża część uzyskała w minionym okresie wzrost ilości obsługiwanych jednostek kontenerowych. Teraz wygląda na to, że tylko Hongkong będzie miał stratę, i to wcale nie małą, bo na ponad dziesięć procent. Reszta chińskich portów jest na plusie, a stawkę otwiera tutaj Ningbo-Zhoushan, ze wzrostem na blisko dziesięć procent. Większą o około pięć procent ilość kontenerów obsłużyły z kolei cztery duże porty, to znaczy Shenzhen, Singapur, Guangzhou oraz Tianjin, każdy z nich obsługuje od ośmiu blisko dwudziestu milionów jednostek kontenerowych rocznie, co będzie im dawać im wysokie miejsca na liście największych portów globu.

Import towarów z Chin

O ile tak spora dynamika rozwoju będzie się utrzymywać, to już za dwie dekady chińskie państwo może się stać największym graczem na rynku transportu kontenerowego. SISI, to znaczy instytucja która się zajmuje badaniem tego, co się dzieje na rynkach morskich prognozuje, że taka sytuacja może mieć miejsce już za dwadzieścia lat. Zaprezentowany całkiem niedawno raport zakłada powiększenie się przeładunków w okolicach sześciu procent na rok, a składają się na nie dwa podstawowe elementy. Pierwszy to przeładunek produktów eksportowanych i importowanych przez chińskie firmy, czyli całą wymianę produktową z resztą krajów. Kolejnym silnikiem portów chińskich jest transport wewnątrz kraju. Coraz większe znaczenie mają bowiem w chińskiej gospodarce ogromne rzeki, a także porty nad nimi położone. Już teraz widać zapędy do uciekania przemysłu ze wschodniego wybrzeża na tereny leżące nad rzekami. Z tego też powodu ocenia się, że już pewien okres czasu porty na rzekach obsłużą parę miliardów ton najróżniejszych towarów, a w dalszym okresie czasu czeka je jeszcze bardziej szybki wzrost.

Więcej informacji na temat spedycji towarów z Chin lub do Chin, znajdziecie na stronie chiny24.com.

Chiny24 - informacje o imporcie z Chin

Współczesne kłopoty gdyńskiego portu

Trzecim jeśli chodzi o wielkość portem w naszym kraju jest Gdynia, po Gdańsku i Szczecinie, a całkiem niedawno jeszcze znajdował się na pierwszym miejscu w załadunku kontenerów. Jednak ostatni okres to spore pogorszenie wyników, w poprzednim kwartale obecnego roku obroty w porcie obniżyły się o blisko jedną trzecią, co w przeliczeniu na kontenerowe jednostki daje ich 39 tysięcy mniej. Mniejsza ilość przeładunków w porcie gdyńskim związana jest przede wszystkim z przesunięciami w przebiegu tras głównego klienta, jakim jest MSC. W poprzednich miesiącach obsługiwano kilka jednostek pływających, natomiast na przykład w kwietniu były to tylko trzy, co w dużym stopniu wpłynęło na całość bilansu. Są pewne obawy, że to dopiero początek problemów, gdyż terminalowi grozić może utrata kolejnych klientów. Grupa G6 zdecydowała się w ostatnim czasie na włączenie Gdańska do regularnej obsługi oceanicznej, co będzie oznaczało ograniczenie ilości jego jednostek w gdyńskim porcie. Lecz nie wiadomo jeszcze, na ile poważne są te obawy, zwłaszcza że portowe władze starają się żeby polepszyć sytuację.

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed gdyńskim portem jest możliwość obsługiwania najdłuższych kontenerowców, mających pojemność co najmniej kilkunastu tysięcy jednostek na pokładzie. Lecz droga do tego celu wiedzie przede wszystkim przez szereg inwestycji poza terminalem, na samym początku wymagane jest pogłębienie wodnego szklaku do 16 metrów, bo tyle właśnie będą potrzebować najdłuższe statki. Na etapie budowy jest również obrotnica, która pozwoli na przyjęcie dwukrotnie cięższych statków niż w dniu dzisiejszym. Szacuje się, że zostanie ona otwarta za okres około dwóch lat, i w momencie, kiedy to zostanie zrobione, to możliwości portu zwiększą się wiele razy. Władze portu skupiają się obecnie na przetrwaniu dość ciężkiego aktualnego roku, wyczekując na trochę ożywienia. Lecz w rozmowach z ewentualnymi klientami to właśnie możliwości wpływania największych statków ma bardzo duże znaczenie. Z tego też powodu w porcie trwają intensywne prace inwestycyjne, przykładowo w ostatnim czasie zostały uruchomione cztery następne suwnice.