Jak często trzeba zlecać przeglądy gazowe?

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej powinno odbywać się nie tylko rzetelnie i dokładnie, ale i również regularnie. Kontrola musi się więc odbyć raz do roku. Najlepszym momentem do wykonania przeglądu instalacji gazowej, jest wczesna jesień. Tuż przed rozpoczęciem się sezonu grzewczego, warto dokonać przeglądu całej instalacji oraz wszystkich jej elementów. W ten sposób, zapewniamy sobie bezpieczne ogrzewanie domu w okresie zimowym.


Jeśli podczas przeglądu we wrześniu lub nieco wcześniej, zostaną wykryte nieprawidłowości – będziemy mieli jeszcze trochę czasu na naprawę instalacji. W przypadku, gdy przegląd nie zostanie przeprowadzony, problemy z instalacją gazową w zimie mogą wiązać się z większymi wydatkami oraz z dyskomfortem.

Brak ciepłej wody w środku zimy lub odcięcie dostępu do gazu/ulatnianie się gazu, może być szczególnie problematyczne. Problemy z instalacją gazową są o wiele bardziej poważne, jeśli w domu mieszkają dzieci lub osoby chore.

Wykonywanie przeglądów gazowych jest więc niezwykle istotne. Nie można zaniedbać tego obowiązku, dlatego co rok, przed sezonem grzewczym, musimy zatrudnić specjalistów, którzy przeprowadzą rzetelny przegląd w naszym domu.

Cel przeglądu gazowego

Przegląd gazowy jest procesem, podczas którego fachowiec sprawdza, czy nasza instalacja gazowa jest w pełni szczelna. W przypadku domów jednorodzinnych czy budynków mieszkalnych na większych osiedlach, przegląd obejmuje dodatkowo przewody kominowe, dymowe, wentylacyjne i spalinowe.

Konieczność dokonywania takiej kontroli jest podyktowana bezpieczeństwem. Celem przeglądu gazowego jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom danego budynku oraz jego użytkowników.

kuchenka gazowa
Posiadając kuchenkę lub piecyk gazowy w mieszkaniu, powinniśmy regularnie zlecać kompleksowy przegląd gazowy.

Obecnie, przeglądy wykonuje się szczególnie rzetelnie – firmy wyposażone są w specjalne urządzenia oraz nowoczesny sprzęt, dzięki któremu o wiele łatwiej jest ocenić stan naszej instalacji gazowej na gaz płynny.

Jak wygląda profesjonalny przegląd gazowy? – Otóż, profesjonaliści zapewniają wykonanie dokładnego przeglądu każdej części instalacji po kolei. Każdy element w naszym mieszkaniu, który zasilany jest energią pozyskiwaną z gazu, musi być zbadany specjalnym urządzeniem.

Gazówka, bojler oraz pozostałe urządzenia, podlegają kontroli. Oprócz nich, fachowcy mają obowiązek sprawdzić rury i wszystkie łączenia, jakie znajdują się w naszym domu. To samo tyczy się przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Kto powinien wykonać przegląd gazowy?

Z racji tego, iż instalacja gazowa jest szczególnie istotna w naszym mieszkaniu, jej przeglądem powinni zając się doświadczeni specjaliści. Fachowcy bowiem posiadają odpowiedni sprzęt, który pozwoli na szybkie i dokładne wykrycie usterek i nieprawidłowości w działaniu instalacji. Za regularne wykonanie przeglądu i opisanie stanu instalacji gazowej, odpowiada zarządca danego budynku.

Jego zadaniem jest zatrudnienie firmy, która wykona przegląd. Wiąże się to również z wyznaczeniem terminu (lub kilku), w którym zostanie przeprowadzony przegląd we wszystkich mieszkaniach.  Zarządca danego budynku jest również odpowiedzialny za ponoszenie wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem przeglądu.

Z kolei samo wykonanie przeglądu jest obowiązkiem osoby, która posiada wszelkie istotne uprawnienia, które zobowiązują do nadzorowania stanu instalacji i przewodów gazowych. W znacznej większości przypadków, zarządcy budynków mieszkalnych korzystają z usług doświadczonych i cenionych firm.

Wykonanie przeglądu wiąże się z pewnymi kosztami, jednak wynajmując fachowców, którzy faktycznie znają się na przeglądach i dysponują odpowiednim sprzętem, zapewnia nam rzetelne przeprowadzenie kontroli.

W przypadku, jeśli chcemy sprawdzić dodatkowo przewód kominowy oraz inne drogi, musimy wezwać osobę, która posiada tytuł mistrza i odpowiednie doświadczenie.