Jak dziecko poznaje świat?

Wychowywanie dzieci z niepełnosprawnością jest trudnym zadaniem. To ciągłe wizyty u lekarzy, szukanie dobrej terapii. Oczywiście dzieci są radością rodziców, problemem może być dotarcie do dziecka z upośledzeniami psychicznymi. Młody człowiek bez swojej winy jest odizolowany od środowiska zewnętrznego, przebywa w swoim świecie. Istnieją różne terapie pomagające dziecku odbierać bodźce zewnętrzne. Ciekawą metodą jest wykorzystanie Sali Doświadczania Świata. Pomaga dzieciom, jak i dorosłym rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne poprzez różnorodne rozwiązania.

Rozjaśnienie zagadnienia – funkcje poznawcze

Czym jest Sala Doświadczania Świata? Ogólnie rzecz biorąc jest to specjalnie wyodrębnione i przygotowane miejsce wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Najważniejszym zadaniem sali jest danie możliwości, osobom niepełnosprawnym umysłowo, odbierania nowych bodźców. Wzbogaca to ich doświadczenia i pozwala miło spędzać czas. Pierwsza Sala Doświadczania Świata powstała w 1978 roku w ośrodku w De Hartenberg. Zasada działania tego miejsca opiera się na metodzie pracy z upośledzonymi zwanej snoezelen. Metoda ta polega na nakierowaniu zmysłów użytkowników sali na wyselekcjonowane bodźce. Osoby znajdujące się wewnątrz będą używać jednego organu zmysłowego, by inne bodźce nie rozpraszały ich uwagi. Snoezelen jest, zatem pierwotnym, aktywizowaniem osób upośledzonych umysłowo, nakierowanym przede wszystkim na zmysłowe postrzeganie i doświadczanie z pomocą światła, dźwięków i zapachów. Sala Doświadczeń Świata skupia się na konkretnym kierowaniu bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń – mówi nam ekspert z firmy Liger. Dziecko z upośledzeniem dostaje możliwość poznawania otoczenia za pomocą patrzenia, słuchania, dotykania, wąchania i smakowania.

Skupienie na bodźcach

Sala doświadczeń świata pozwala na skupienie uwagi na wszystkich bodźcach. Dziecko ma możliwość swobodnego ich wyboru. W skład stymulacji zmysłów wchodzi między innymi:

Wzrok:

 • Zyskanie poczucia i świadomości światła,
 • Ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 • Usprawnianie umiejętności spostrzegania swoich części ciała i przedmiotów w otoczeniu,
 •  Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,

Słuch:

 •  Ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 •  Poszerzanie doświadczeń słuchowych,
 •  Zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
 •  Ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy oraz różnicowania różnorodnych dźwięków.

Dotyk:

 •  Poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
 •  Poprawa świadomości ciała oraz  orientacji w jego schemacie i w przestrzeni,
 •  Rozwój aktywności ruchowej.

Węch:

 •  Ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
 •  Budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata,

Smak:

 •  Rozwijanie doświadczania smaku,
 •  Poszerzenie preferencji smakowych,
 •  Wspomaganie terapii jedzenia i terapii logopedycznej

liger

Doskonała terapia

Sala Doświadczeń Świata to bardzo pomocna forma terapii. Zapewnia swoim użytkownikom komfort psychiczny i bezpieczeństwo. Wprowadza w stan relaksu i odprężenia. Dzięki temu pozwala na przezwyciężanie lęku i współdziałanie z inną osobą. Sala przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.