Jak sfinansować kupno nieruchomości?

Decyzja o zakupie nieruchomości związana jest z przemyśleniem wielu kwestii. Jedną z nich, a jednocześnie najistotniejszą, jest określenie źródła finansowania. Do najpopularniejszych należy zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub uruchomienie na ten cel własnych środków w postaci oszczędności. Do niedawna niemal połowa nieruchomości w miastach kupowana była za gotówkę. Dotyczy to głównie tych nowych, należących do klasy premium. Drugim sposobem jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Okazuje się, że tak nabywają lokum zwykle osoby między 30 a 40 rokiem życia. 

Jakie są formy finansowania zakupu nieruchomości?

Przed zakupem nieruchomości należy przeanalizować swoje finanse i możliwości, co jest także związane ze stanem posiadanego majątku. Dużą przeszkodą do zrealizowania marzenia o własnym lokum jest brak jakichkolwiek oszczędności, gdyż z reguły wymagany jest tak zwany wkład własny zarówno przy staraniach o pozyskanie kredytu hipotecznego, jak i podczas zakupu na raty od dewelopera. W obu przypadkach istotną kwestią będą zarobki młodego człowieka oraz rokowania co do jego przyszłości zawodowej. Zaciągnięcie dużego kredytu na wiele lat wymaga pewnej stabilizacji dochodów. Niepewne, a co gorsza, niskie zarobki nie dają gwarancji spłaty zaciągniętego kredytu. Niezwykle korzystną sytuacją jest posiadanie przez klienta innej nieruchomości w postaci mieszkania lub chociażby działki budowlanej, którą można wykorzystać podczas starań o kredyt zarówno hipoteczny, jak i refinansowy. Sposób finansowania zakupu powinien być dobrze przemyślany, a przede wszystkim dostosowany do jego indywidualnych możliwości finansowych.

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych

Klient, planujący zakup nieruchomości, może skorzystać z wielu możliwości takich jak:

  • Własne oszczędności. Jest to najkorzystniejszy sposób pozyskania nieruchomości. Jednak należy liczyć się z ich wysoką ceną, szczególnie w polskich  miastach i koniecznością przekazania na ten cel kilkuset tysięcy złotych. 
  • Kredyt hipoteczny. Należy on do najpopularniejszych sposobów zakupu nieruchomości. Podczas starań o kredyt bank będzie wymagał spełnienia określonych warunków, takich jak posiadanie zdolności kredytowej, korzystny sposób zatrudnienia, inne zobowiązania finansowe, ilość osób na utrzymaniu, a także wiek. Kolejną istotną kwestią jest posiadanie wkładu własnego zwykle wynoszącego 20% lub 10% wartości nieruchomości. Jeśli klient nie spełnia postawionych przez bank warunków, musi szukać innych możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości. 

dom

Jak sfinansować zakup nieruchomości bez kredytu hipotecznego?

Osoba planująca zakup nieruchomości może skorzystać z wielu alternatywnych sposobów zakupu. Pomimo łatwiejszego dostępu do nich, nie da się uniknąć wieloletniego spłacania rat. Nie wymagają one posiadania tak zwanej zdolności kredytowej oraz konieczności spełnienia wielu warunków, jakie stawia przed klientem bank, udzielający kredytów hipotecznych. Są zdecydowanie bardziej dostępne dla przeciętnego Polaka. Należą do nich:

  • Leasing nieruchomości, polegający na wzięciu w użytkowanie mieszkania na określony czas za odpowiednią ratą. Po upływie wyznaczonego czasu można je opuścić lub wykupić za kwotę pomniejszoną o wartość rat zapłaconych przez okres użytkowania. 
  • Najem mieszkania z możliwością wykupu. Najemca podpisuje długoterminową umowę najmu, z jednoczesną wpłatą części jego wartości. Zobowiązany jest do opłaty co miesiąc czynszu wraz z ratą za wykupienie nieruchomości. Zaletą tej formy jest możliwość wykupienia mieszkania w każdej chwili przed zakończeniem umowy najmu. Wielu deweloperów prezentuje swoim klientom tę formę zakupu.
    • Pożyczka hipoteczna, którą klient zaciąga na dowolny cel ze wskazaniem zabezpieczenia w postaci innej nieruchomości. Jest ona mniej opłacalna niż kredyt ze względu na niższą wartość w stosunku zadeklarowanej formy zabezpieczenia nieruchomości. Natomiast nie wymaga się od pożyczkobiorcy wkładu własnego i przeznaczenia kredytu koniecznie na zakup mieszkania. Z tych środków finansowych można remontować nieruchomość lub ją wyposażyć. 
  • Kredyt refinansowy, który zaciąga się zazwyczaj wtedy, gdy chcemy zmienić warunki obecnie spłacanego kredytu lub w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych po zakupieniu nieruchomości za gotówkę.
  • Odwrócona hipoteka. Osoba sprzedająca mieszkanie przenosi własność na kupującego w zamian za możliwość mieszkania w nim do swojej śmierci.

Jakie są obecnie ceny nieruchomości?

Ceny mieszkań spadają. Od maja 2022 roku obniżyły się o 2,6 %, do czego przyczynia się większa liczba ofert sprzedaży nieruchomości. Największe spadki dotyczą takich miast jak: Częstochowa, Toruń, Szczecin. Natomiast ceny wzrosły w Rzeszowie Wrocławiu i Lublinie, choć są to niewielkie zwyżki na poziomie maksymalnie 1% w stosunku do ubiegłego roku. Za mieszkanie w Częstochowie trzeba zapłacić 5 946 złotych za metr kwadratowy, natomiast we Wrocławiu 10 949 złotych za metr kwadratowy.