Jak sprawdzić, czy firma jest gotowa do certyfikacji zgodnie z Global GAP?

GlobalG.A.P, czyli międzynarodowy standard dla systemów zapewniania bezpieczeństwa żywności w zakresie pierwotnej produkcji rolnej jest obecnie jednym z najważniejszych elementów wprowadzających dobre praktyki rolnicze dla producentów. Jego podstawowym celem jest minimalizowanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, nawozów czy różnego rodzaju procedur w pierwotnej produkcji rolnej, a więc i ryzyka skażenia środowiska oraz samej żywności docierającej do konsumentów. Na wdrożenie i uzyskanie certyfikatu GlobalG.A.P. powinni zdecydować się m.in. producenci świeżych owoców i warzyw, produktów przeznaczonych do dalszego przetwórstwa, producenci roślinnego materiału rozmnożeniowego oraz kwiatów i roślin ozdobnych. Jak sprawdzić, czy firma jest gotowa do certyfikacji zgodnie z Global GAP i kiedy rozważyć wdrożenie normy?

Czym jest certyfikat Global GAP?

System Global G.A.P. jest dobrowolnym standardem dobrych praktyk rolniczych o zasięgu międzynarodowym, składającym się z elementów takich jak:

  • Global G.A.P. IFA (Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie),
  • GRASP (systemu oceny ryzyka dotyczącego praktyk społecznych),
  • Global G.A.P. CoC (dla łańcucha dostaw).

Wszystkie wymagania zebrane w standardzie skupiają się na rolniczej produkcji pierwotnej i budowaniu takiej kultury upraw, aby minimalizować szkodliwe oddziaływanie zabiegów rolniczych na środowisko i żywność. W szczególności, Global G.A.P. zakłada zmniejszenie zużycia środków chemicznych, podejmowanie działań w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności oraz właściwe gospodarowanie odpadami.

Global GAP

Certyfikat Global G.A.P. jest dostępny dla produkcji w zakresie uprawy rolnej, hodowli zwierząt oraz akwakultury. Jest metodą na potwierdzenie bezpieczeństwa produkcji żywności i zapewniania nie tylko właściwych warunków produkcji rolniczej, ale też warunków pracy i wymagań etycznych dla pracowników rolnych.

Certyfikacja Global G.A.P. jest na chwilę obecną dobrowolna, ale coraz więcej sieci sprzedaży i podmiotów zajmujących się dostarczaniem towaru do konsumentów oraz przetwórców wymaga od producentów rolnych posiadania certyfikatu.

Jakie firmy musza przejść/posiadać certyfikację zgodnie z normą Global G.A.P.?

Jako certyfikat dobrowolny, Global G.A.P. może, ale nie musi zostać wdrożony u wszystkich producentów zajmujących się pierwotną produkcją rolną, hodowlą zwierząt czy akwakulturą. W praktyce na uzyskanie certyfikacji decydują się przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które na co dzień współpracują z dużymi sieciami handlowymi, dystrybutorami oraz przetwórcami wymagającymi uzyskania certyfikacji i potwierdzenia stosowania dobrych praktyk rolniczych oraz ci, dla których certyfikat stanowi wartość dodaną budującą przewagę konkurencyjną na rynku. Z możliwości certyfikacji mogą dodatkowo korzystać uczestnicy całego łańcucha dostaw, w tym:

  • firmy pakujące,
  • hurtownie,
  • dystrybutorzy,
  • pośrednicy,

korzystając w tym celu z Global G.A.P. CoC.

Jak upewnić się, że wdrożenie normy przejdzie pomyślnie?

Zanim firma zajmująca się pierwotną produkcją rolną zdecyduje się na uzyskanie certyfikatu i potwierdzenie swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo środowiska i żywności, istotne jest aby wcześniej przeprowadzić wewnętrzną kontrolę zgodności ze standardami i określonymi w normie procedurami. Aby je poznać warto skorzystać z dedykowanych szkoleń w zakresie Global G.A.P. organizowanych przez akredytowane jednostki certyfikujące i kierowanych do zarządów, kierownictwa, managerów i osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów zarządzania w organizacji.

Szkolenia pomogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami standardu, ułatwią zaaplikowanie ich do charakteru działania organizacji i pozwolą skupić się na właściwym zbudowaniu i wdrożeniu dobrych praktyk rolniczych bez większych potknięć.

Global GAP

Dlaczego to takie ważne? Przygotowując się solidnie do procesu wdrożenia standardu, korzystając z możliwości audytów wewnętrznych prowadzonych przez wykwalifikowanych audytorów i dbając o regularne, samodzielne weryfikowanie zgodności z normą przedsiębiorstwo ma znacznie większe szanse na przejście audytu certyfikacyjnego za pierwszym razem, bez konieczności jego powtarzania i dodatkowych kosztów z tym związanych. Korzystanie ze szkoleń, także tych dla pracowników przedsiębiorstw, jest jedną z najlepszych metod budowania wewnętrznej świadomości organizacyjnej odnośnie potrzeby wdrożenia ujednoliconych standardów i korzyści, jakie cała organizacja będzie z nich czerpać. Firmy, które już zdecydowały się na wdrożenie Global G.A.P. mają znacznie większą łatwość w spełnianiu regulacji prawnych i obowiązujących ich przepisów w zakresie ochrony bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i zrównoważonego rolnictwa.

 Polecaną przez nas jednostką szkoleniową, organizującą warsztaty z zakresu wdrażania rozwiązań wynikających z Global G.A.P. jest Bureau Veritas. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej: https://szkolenia.bureauveritas.pl/