Jak zorganizować pogrzeb?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest dla nas ciężkim przeżyciem. Żyjemy wśród ludzi, pracujemy, uczymy się, nie zwracając uwagi co będzie, gdy ich zabraknie. Tak smutnemu wydarzeniu towarzyszy wiele emocji, które bardzo często uniemożliwiają nam powrót do normalności. Niestety nawet w tak trudnych momentach musimy skoncentrować się na formalnościach, dzięki którym dana osoba będzie mogła zostać pochowana z należytym szacunkiem. Od czego zacząć? Jak zorganizować pogrzeb?

Organizacja pogrzebu – jakie dokumenty są potrzebne?

Niezbędnym dokumentem w takiej sytuacji jest karta zgonu, którą wypisuje lekarz zmarłej osoby. Nie musimy płacić za jej wyrobienie. Jest ona konieczna do zorganizowania przewozu i pochówku ciała. Karta ta będzie potrzebna również do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego, do którego musimy się zgłosić najpóźniej do trzech dni od momentu zgonu. Kartę zgonu wypisuje lekarz, który zajmował się daną osobą do 30 dni przed jej zgonem.

Wydawana jest ona w dwóch egzemplarzach A i B. Ten pierwszy posłuży do celów statystycznych, a ten drugi do organizacji pochówku.  Lekarz może odmówić wydania karty, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa. W takiej sytuacji konieczny jest kontakt z policją czy prokuraturą, a samą kartę zgonu wystawi wówczas lekarz sądowy dokonujący oględzin zwłok.

Aby otrzymać akt zgonu o którym była mowa, należy przygotować wniosek o odpis aktu stanu cywilnego i potwierdzenie opłaty skarbowej. Będziemy musieli również okazać dokument potwierdzający naszą tożsamość i powiązanie z osobą zmarłą. Odpisy aktu zgonu są odpłatne.

Wybór zakładu pogrzebowego

Po uzyskaniu karty zgonu, musimy wybierać konkretny zakład pogrzebowy, którego zadaniem będzie przygotowanie ciała, wykonanie makijażu pośmiertnego, ubranie w odpowiedni strój oraz zorganizowanie samej ceremonii pogrzebowej. Mamy również możliwość wybrania odpowiedniej trumny.

Zakres usług jest bardzo różny, musimy znaleźć odpowiednią opcję pasującą do naszych wymagań. Pamiętajmy, że do skorzystania z usług takiego zakładu niezbędna dla nas będzie karta zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej, zaświadczenie z zakładu pracy. Zakłady zajmują się przeważnie pochówkami religijnymi jak i tymi świeckimi.Wszystkich informacji udzielą nam pracownicy takich placówek.

Warto skorzystać z usług zaufanej firmy, jaką jest Zakład Pogrzebowy w Baboszewie.

zakład pogrzebowy w Baboszewie

Jeśli interesuje nas pogrzeb w charakterze wyznaniowym, musimy osobiście skontaktować się z księdzem i ustalić szczegóły ceremonii – miejsce, termin. Musimy również zadbać o odpowiednie miejsce dla zmarłego. W tej kwestii niezbędne będzie porozumienie się z administracją wybranego przez nas cmentarza. Powinniśmy wiedzieć, czy zmarła osoba nie wykupiła wcześniej konkretnego miejsca pochówku.

Przechowanie ciała

Jeśli do terminu pogrzebu zostało trochę czasu, mamy obowiązek oddać ciało do miejskiej kostnicy lub do wspomnianego wcześniej zakładu pogrzebowego. Zwłoki możemy przechowywać w domu, ale tylko przez 72 godzina, a czas ten ulega skróceniu do 24 godzin, jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej.

Przed pogrzebem możemy samodzielnie zająć się rozwieszeniem klepsydr czy wykupieniem nekrologu w lokalnej gazecie. Możemy również zadbać o wieńce, kwiaty czy oprawę muzyczną. Co prawda usługi te zazwyczaj wykonuje zakład pogrzebowy, ale jeśli sami się tym zajmiemy koszty z pewnością zmaleją.

Organizacja pogrzebu nie jest tak skomplikowanym procesem jak mogłoby się wydawać. Najtrudniejsze są do opanowania wszelkie emocje, które w tym czasie odczuwamy. To one znacznie utrudniają nawet najprostsze czynności. Warto skorzystać z pomocy bliskich i wspólnie zadbać o zorganizowanie pochówku, który będzie wzniosłym upamiętnieniem życia zmarłego.