Jakie dokumenty potrzebuję żeby wykonać zwrot podatku w Niemczech?

Zachodnia granica to jedna z najpopularniejszych destynacji dla Polaków szukających zatrudnienia innym kraju. Mimo upływu lat i wielu zmian, które państwo niemieckie wprowadziło w swoim prawie, dalej jest to najpopularniejsze miejsce emigracji. Co należy wiedzieć o podatkach w Niemczech zanim podejmiemy tam pracę?

Niemiecki system podatkowy zdecydowanie różni się od naszego. Na samym początku trudno jest się połapać we wszystkich klasach podatkowych i być może potrzebna będzie pomoc w dostaniu się do tej najbardziej korzystnej. Z pomocą na pewno przyjdzie doradca finansowy, który zdaje sobie sprawę, że od tego przedziału będzie zależało wysokość odprowadzanego podatku, a co się z tym wiąże – również jego późniejszy zwrot.

Komu przysługuje zwrot podatku w Niemczech?

Zwrot podatku w państwie niemieckim przysługuje każdemu kto legalnie pracował w Niemczech, a jego pracodawca odprowadzał za niego zawyżone zaliczki na poczet podatku. Należy również pamiętać o kwestii, czy dana osoba podlega nieograniczonemu obowiązku podatkowemu. Ten obowiązek dotyczy dwóch przypadków – w momencie, kiedy pracownik na stałe mieszka w Niemczach i przebywa na jego terenie bez przerw 6 miesięcy może złożyć zeznanie podatkowe bez względu na kwotę dochodu. W drugim przypadku, jeśli pobyt jest krótszy niż 6 miesięcy, pracownik może złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie Skarbowym tylko w momencie, kiedy jego dochód nie przekroczył 3 tysięcy euro.

Co jest potrzebne do wykonania zwrotu podatku z Niemiec?

W celu rozliczenia niemieckiego podatku konieczne jest złożenie zeznania podatkowego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pod koniec roku podatkowego. Istotne jest, aby w tym samym momencie pozyskać decyzję o wymiarze podatku dochodowego, tzw. Einkommensteuerbescheid. To tam zamieszczone są informacje ile podatku zostało opłacone jako kwota należna, a jaką część pracodawca nadpłacił.

Jakie dokumenty będą konieczne do rozliczenia niemieckiego podatku?

W celu otrzymania zwrotu podatku dochodowego z Niemiec należy posiadać dokumenty, będące dowodem na to, jak wysokie były zarobki i jaki procent podatku od nich opłacono. W Niemczech takim dowodem jest karta podatkowa Lohnsteuerkarte, a w przypadku jej braku – zastępcze zaświadczenie o dochodach Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Należy jednak pamiętać, że dokumenty są wydawane przez pracodawcę i w przypadku ich nieotrzymania – można spokojnie ich zażądać.

Od pewnego czasu, w ramach działania w Niemczech elektronicznego przekazywania do urzędów informacji o zarobkach pracowników, funkcjonuje także zaświadczenie Lohnsteuerbescheinigung. Ten dokument natomiast powinien być wypełniony przez pracodawcę i bezzwłocznie przekazany pracownikowi po zakończeniu każdego roku podatkowego.

rozliczenie dochodów z niemiec

Zwrot podatku Niemcy – inne potrzebne dokumenty

Starając się o zwrot podatku, przydatne mogą się okazać również takie dokumenty jak świadectwa o stanie rodziny, jak i kopie adresów miejsca pobytu w Niemczech. Podczas rozliczania podatku z Niemiec, nie można zapomnieć o ulgach podatkowych, które pomniejszają kwotę podatku do opłacenia – większość z nich jest związana z faktem posiadania dziecka, korzyści wynikających z przynależności do poszczególnych klas podatkowych czy nawet faktu, że jest to praca na emigracji.

W niektórych przypadkach urzędy w Niemczech proszę o wystosowanie odpowiednich zaświadczeń o dochodach, które w tym samym roku podatkowym uzyskano w Polsce . Następuje to tylko w momencie, kiedy osoba nie pracowała cały rok na terenie Niemiec, a samo zaświadczenie musi być potwierdzone przez polskiego fiskusa.

W jaki sposób rozliczyć podatek w Niemczech, aby otrzymać zwrot?

Samodzielne próby rozliczenia się z niemieckim urzędem są trudne i nierzadko kończą się niepowodzeniem lub wysokimi karami. Niemieckie prawo podatkowe jest skomplikowane, więc nie warto ryzykować nawet najmniejszą pomyłką. Warto więc przemyśleć możliwość skorzystania z firmy Tax-Pol rozliczającej niemieckie podatki i starające się o ich zwrot dla swoich klientów.

Zwrot podatku z Niemiec – o czym trzeba pamiętać?

Starając się o zwrot podatku z Niemiec trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Zeznania podatkowego nie może złożyć każdy, trzeba spełnić kilka warunków stawianych przez urząd. Podobnie wygląda sprawa z dokumentacją – powinna być kompletna i prawdziwa, aby móc złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku.