Jakie są korzyści płynął z psychoterapii?

Może przybierać bardzo różne formy. Pomoc jakiej udziela poradnia psychologiczna wcale nie jest skierowana tylko dla chorych. Poważniejsze przypadki kierowane są do zakładów psychiatrycznych. Natomiast poradnia psychologiczna to miejsce otwarte dla wielu osób, które mają większe lub mniejsze problemy. Wpis powstał przy współpracy z poradnią Matiam: http://www.matiam.pl/psychoterapia.

Z jakim problemem do psychologa?

Mogą być one związane z postrzeganiem własnej osoby, ale także trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Społeczeństwo jest strukturą bardzo zróżnicowaną. W związku z tym jako jeden duży organizm zmaga się z wieloma wyzwaniami, problemami, chorobami. Działania jakie podejmuje poradnia psychologiczna mogą być zatem skierowane na różnego rodzaju grupy społeczne. Z drugiej strony każde społeczeństwo tworzą unikatowe jednostki. Każda jest inna, na swój sposób wyjątkowa. I wymaga przez to odmiennej pomocy na różną skalę. Poradnia psychologiczna to miejsce, gdzie specjaliści są przygotowani na różne wyzwania. Znają zasady postępowania, wiedzą jak rozmawiać z różnymi ludźmi, mającymi inne problemy oraz odmienne cele.

Psychoterapeuta a problem ze stresem

Częstym i współczesnym problemem jest próba udowadniania swojej wartości za wszelką cenę. Aprobata otoczenia od zawsze była dla jednostek czymś ważnym, ponieważ człowiek z natury jest istotą społeczną. Jednak dwudziesty pierwszy wiek to czas, kiedy te wymagania są szczególnie wysokie. Poza tym jednostki utraciły w znacznym stopniu oparcie w strukturach społecznych, jakie od początków ludzkości było udziałem ludzi. Współczesny świat to miejsce na indywidualności, a dodatkowo jednostki same się w tym przekonaniu umacniają. Ludzie chcą być najlepsi i coraz lepsi. A najlepiej jeżeli taki cel uda się osiągnąć bez niczyjej pomocy. Taka postawa może doprowadzić do sukcesu. Jednak nawet jeżeli tak się stanie, to będzie on okupiony uszczerbkiem na zdrowiu. W wielu przypadkach historia nie kończy się zrealizowaniem założonego planu. To także generuje stres, a nawet choroby o podłożu psychosomatycznym.

Psychoterapia poznawczo behawioralna - Matiam

Poradnie psychologiczne działają na terenie całej kraju.

Dla kogo wskazana jest poradnia psychologiczna?

Tak więc poradnia psychologiczna wskazana jest coraz liczniejszej grupie. Tam można przepracować wiele problemów. Spojrzeć na nie z odpowiedniego dystansu. Właśnie owo zdystansowanie stanowi problem wielu współczesnych ludzi. Nakręcają się, pędzą za kolejnymi sprawami można powiedzieć aż do utraty tchu. Wielu już po osiągnięciu celu zgłasza się do psychologa, ponieważ zaczynają rozumieć, że tak naprawdę nie o to im w życiu chodziło. W poradni można to wszystko także przegadać. Spora część społeczeństwa nie docenia siły szczerej rozmowy. Dopiero terapia i systematyczne próbowanie wyrażania swoich uczuć prowadzą do otwarcia, pełniejszego zrozumienia siebie oraz innych – z takiego założenia wychodzi na przykład poradnia. Takie miejsce, jakim pozostaje poradnia psychologiczna, daje okazję do rozmowy z bliskimi, ale także z obcymi. Na sesjach grupowych poruszane są konkretne tematy, ale dzięki nim można spojrzeć na świat i życie oczami innymi. Indywidualna rozmowa z psychologiem daje natomiast szansę głębszego zwrócenia się w kierunku swoich osobistych potrzeb. Tak więc poradnia psychologiczna nie powinna odstraszać. To miejsce daje natomiast szanse na poprawę życia.