Jakie usługi świadczą firmy geodezyjne z Ełku?

Pracując w branży budowniczej, czy to na etapie projektu architektonicznego czy w trakcie realizacji budowy, można się zetknąć z potrzebą zatrudnienia geodety. Bardzo upraszczając, jego zadaniem jest wykonanie rzetelnych pomiarów gruntów, wytyczenia granic, porównania ściśle określonych punktów, wysokości terenu i przełożenia uzyskanych wyników na mapę. Na jego pracę można się natknąć nie tylko na budowie, ale również przechodząc ulicą, przebywając w zabytkowych wnętrzach czy na pustej przestrzeni. W jakich przypadkach korzysta się z usług geodety?

Planowana inwestycja

Każdy deweloper, zanim zdecyduje o lokalizacji dużej inwestycji budowlanej, ma do czynienia bezpośrednio z geodetą lub sporządzoną przez niego dokumentacją, przedstawiającą wszelkie ważne dane wymiarowe dotyczące interesującego gruntu. Jeżeli takie pomiary jeszcze nie były dokonane, w tym celu zatrudnia się firmę geodezyjną. Stworzony przez architekta projekt konkretnej budowli, zostaje wytyczony w terenie przez geodetę. W ten sposób weryfikuje poprawność jego wykonania, uwzględniając wszystkie punkty ważne dla planowanej inwestycji, jak lokalizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, rzeźba terenu, umiejscowienie drogi, rzek, wzniesień.

Dokonany pomiar geodezyjny dostarcza konkretnych informacji, czy projekt architektoniczny jest możliwy do realizacji, obejmuje rzeczywiste wymiary przestrzeni, ograniczonej wielkością oraz charakterem ukształtowania konkretnej działki budowlanej. Firmy geodezyjne bardzo często współpracują z inwestorem, począwszy od przedstawienia planu zagospodarowania przestrzennego we właściwej gminie czy urzędzie miasta, przez tyczenie planowanych osi konstrukcyjnych budynków, kończąc na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, czyli kontroli oraz sporządzeniu dokumentów inwentaryzacyjnych, dotyczących zrealizowanej inwestycji.

geodeta na budowie
Dla dobra każdej planowanej w Ełku inwestycji warto zatrudnić profesjonalnego geodetę, który zadba o zgodność wykonanej pracy z projektami.

Wszystkie nowo powstałe elementy podziemne budowle, przewody jak i sposób zorganizowania gruntu, podlega ścisłym wymiarom, które muszą zostać wniesione do mapy zasadniczej, do rejestru ewidencji gruntów oraz budynków, jak i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumenty geodezyjne sporządza geodeta, który w tym celu musi posiadać wymagane uprawnienia. Wówczas jego pomiary są uznawane za urzędowo reprezentatywne i mogą posłużyć w celu aktualizacji księgi wieczystej w odpowiednim oddziale Sądu Rejonowego oraz w przypadku sporządzania aktu notarialnego, dotyczącego wybudowanej nieruchomości. Dzięki pracy geodety cały system informacji o danej nieruchomości jest utrzymany w pełnej integracji.

Spory i postępowania sądowe

Z usług geodezyjnych oprócz przedsiębiorców mogą skorzystać osoby fizyczne. Firmy geodezyjne oferują nierzadko pomoc w zakresie wydzielania granic działek czy też zniesienia współwłasności danego gruntu, który jest obiektem toczonego postępowania sądowego. W przypadku sporu o prawa własności do danej działki lub konkretnie położonego na niej obiektu, również pomocne będzie zatrudnienie geodety. Wytyczone przez niego pomiary zaktualizują czy też ponownie ustalą przebieg granic terenu, którego jest się właścicielem. Jeżeli dotychczas granicy takiej nie było, stworzą odpowiednią dokumentację geodezyjną, którą można przedłożyć w tym celu w odpowiednim urzędzie.

Pomiary ustalone przez geodetę, posiadającego odpowiednie uprawnienia, uprawomocnią oraz uściślą posiadany zakres własności gruntu. Również w przypadku zmiany prawa, własności gruntu, dotyczącego lokali w budynku wielorodzinnym, które są administrowane przez spółdzielnię mieszkaniową, będzie potrzebne zatrudnienie geodety w celu nowego wytyczenia granic podziału. Jeśli posiada się dużą działkę budowlaną, której tylko część chce się sprzedać, zatrudniona pracownia geodezyjna przygotuje odpowiednią dokumentację, ustalającą dokonane rozgraniczenie nieruchomości.

geodeta

Sporządzanie mapy na każdą okoliczność

Współczesne metody pomiarów geodezyjnych i sporządzania opracowań kartograficznych terenu całkowicie opierają się na zapisie cyfrowym. Profesjonalna usługa geodezyjna przejawia się na korzystaniu z najnowocześniejszego sprzętu graficznego oraz pomiarowego, przy pomocy nawigacji satelitarnej, pracującej najczęściej w systemie GPS.

Doświadczone firmy potrafią zeskanować i wektoryzować mapę analogową, wraz z precyzyjnie naniesionymi poprawkami po kontroli za pomocą odbiorników GNSS. Na życzenie klienta, wyspecjalizowany geodeta precyzyjnie stworzy mapę numeryczną, o dowolnym temacie, która ma posłużyć do celów projektowych. Wykona również numeryczną mapę zasadniczą, która stanowi podstawowy materiał kartograficzny na potrzeby zarządzania państwowym terenem. W celu skonsultowania zakresu i rodzaju usługi najlepiej skontaktować się ze sprawdzoną firmą, oferującą wspomniany zakres usług geodezyjnych.