Jednostki certyfikujące w Polsce

Jednostki certyfikujące to specjalistyczne organizacje, których zadaniem podstawowym jest przeprowadzanie audytów, weryfikowanie zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami i wprowadzanymi przez nią standardami oraz wystawianie certyfikatów na podstawie tychże standardów, w tym np. norm ISO. To właśnie z uwagi na możliwość certyfikacji większość przedsiębiorców spotyka się po raz pierwszy z potrzebą wyboru odpowiedniej jednostki certyfikującej i weryfikacji jej wiarygodności oraz uprawnień – certyfikat przyznany przez nieakredytowaną firmę certyfikującą może okazać się bezwartościowy w kontaktach z klientami, kontrahentami czy dostawcami. Czym zajmują się jednostki certyfikujące, kto wydaje im upoważnienia do działania i w jaki sposób jednostki mogą uzyskać akredytację niezbędną do certyfikacji? Którą jednostkę certyfikująca w Polsce warto wybrać?

Podstawowe zadania i wymagania dla jednostek certyfikujących

Na polskim rynku istnieją obecnie firmy certyfikujące z akredytacją oraz bez akredytacji, przy czym tylko te pierwsze wydają certyfikaty rozpoznawane na arenie międzynarodowej i uznawane za wiarygodne przez wszystkich klientów, kontrahentów, dostawców i partnerów. Akredytacja to formalne potwierdzenie podejmowanych przez jednostkę działań audytowych i certyfikacyjnych – gwarancja, że przeprowadzone w firmie audyty uwzględniły wszystkie aspekty przestrzegania wymogów określonej normy, a przyznany certyfikat jest faktycznym potwierdzeniem wprowadzenia przez firmę określonych standardów ISO. Jednostki certyfikowane mogą dodatkowo przeprowadzać szkolenia dla firm zainteresowanych uzyskaniem certyfikacji oraz szkolenia dla audytorów.

Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze właściwej jednostki certyfikującej będzie nie tylko fakt posiadania przez nią akredytacji, ale też wszechstronność oferowanych przez nią usług. Najlepsze jednostki certyfikujące pracują z przedstawicielami różnych branż oraz z różnymi normami krajowymi i międzynarodowymi podlegającymi certyfikacji. Jeśli nie posiadają akredytacji na wykonywanie określonych audytów i procesów certyfikacji, nie będą przedstawiały ich w swojej ofercie.

Jednostka certyfikująca

Jak jednostka certyfikująca może uzyskać uprawnienia i akredytację?

Aby nadawane przez jednostkę certyfikaty były wiarygodne, rozpoznawalne na arenie międzynarodowej i akceptowane jako dowód zgodności działań firmy z określonymi normami i standardami, jednostka certyfikująca powinna posiadać akredytację nadaną przez odpowiednią jednostkę akredytującą. W Polsce akredytacje takie wydawane są przez Polskie Centrum Akredytacji, a międzynarodowo (jeśli jednostka certyfikująca jest jednostką zagraniczną mającą swoje oddziały w Polsce, m.in. przez UK’s National Accreditation Body (UKAS), Czech Accreditation Institute (CAI). Pełna lista jednostek akredytujących jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronach www.iaf.nuhttp://www.european-accreditation.org/ oraz http://www.ilac.org/ – przed przystąpieniem do współpracy z jednostką certyfikującą zawsze sprawdź ją pod kątem akredytacji i zweryfikuj, czy została przyznana przez odpowiednią jednostkę akredytującą.

Najpopularniejsze jednostki certyfikujące w Polsce

W Polsce działa wiele jednostek certyfikujących akredytowanych i nieakredytowanych, dlatego nie sposób wymienić wszystkie jednostki warte uwagi i oferujące korzystne warunki współpracy. Wśród tych, które cieszą się najlepszą opinią wśród klientów i zaufaniem na arenie międzynarodowej można wymienić m.in.:

  • Bureau Veritas

Istniejąca od 1828 roku firma Bureau Veritas jest międzynarodową jednostką certyfikującą oferującą usługi z zakresu audytowania, certyfikacji i szkoleń związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną w wielu branżach i obszarach współczesnego rynku.

Oferowane przez firmę audyty i badania pozwalają na dokładne sprawdzenie bezpieczeństwa i jakości produktów i usług oraz wewnętrznych schematów działań i zarządzania przedsiębiorstwami, z możliwością otrzymania akredytowanego certyfikatu potwierdzającego zgodność z obowiązującymi normami.

Bureau Veritas cieszy się bardzo dobrą opinią wśród przedstawicieli różnych branż i stale poszerza swoją ofertę, doskonaląc przygotowywane szkolenia i prowadzone audyty w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i certyfikatów.

Drugą obok Bureau Veritas jednostką certyfikującą o zasięgu międzynarodowym i dużym uznaniu rynkowym jest DNV GL, której działania skupiają się na usługach certyfikacji, audytach oraz szkoleniach w przemyśle morskim, branży ropy i gazu, energetyki oraz w zakresie norm jakości, ochrony środowiska, BHP, bezpieczeństwa informacji i wielu innych. Równie wysoką jakość i wiarygodność usług oferuje polska jednostka certyfikacyjna ISOQAR będąca przedstawicielstwem brytyjskiego Alcumus ISOQAR Ltd. Firma posiada akredytację UKAS, BRC, IFS, FSSC i APMG International, oferując szeroki wachlarz usług związanych z certyfikacją i audytowaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, jakością usług IT oraz bezpieczeństwem żywności.