Kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego?

Polskie prawo karne przewiduje możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności. Konieczne jest jednak, aby skazany odbył połowę swojej kary. W szczególnych przypadkach możliwe jest spełnienie kolejnych wymogów, aby móc wyjść na wolność wcześniej niż wyrok Sądu przewiduje.

Kara pozbawienia wolności to najgorszy wymiar kary, jaki przewiduje polskie prawo. Nic zatem dziwnego, że osoby skazane na kilkadziesiąt lat jej trwania pragną wyjść na wolność szybciej niż przewiduje wyrok. Kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Do kogo warto zwrócić się o pomoc?

Na czym polega przedterminowe zwolnienie z więzienia?

Przedterminowe zwolnienia z więzienia, inaczej jest określane jako warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary zasądzonej przez Sąd. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu pobytu w więzieniu orzeczonego przez Sąd. Warto jednak wiedzieć, że możliwość zwolnienia z odbywania kary nie dotyczy tylko pobytu w więzieniu, ale również innych rodzajów ograniczenia pozbawienia wolności.

Przedterminowe zwolnienie z odbywania kary jest sytuacją wyjątkową, dlatego konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań, a następnie przekazać do sądu odpowiedni wniosek do rozpatrzenia. Konieczne jest do tego nie tylko nienaganna reputacja od momentu skazania, ale również rzeczowa argumentacja, która będzie w stanie przekonać cały skład orzekający.

Komu przysługuje przedterminowe zwolnienie?

Kodeks prawa przewiduje możliwość przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia lub ograniczenia wolności niemal każdemu. Należy jednak spełnić szereg wymogów oraz swoją postawą udowodnić, iż czas spędzony na odbywaniu kary był skuteczny. Warto również wiedzieć, że wniosek o przedterminowe zwolnienie można złożyć dopiero w połowie odbywania kary, a w przypadku skazanych o statusie recydywisty (na przykład osoby skazane na 25 lat) po upływie 2/3 tego czasu.

Warto także pamiętać, że uzyskanie przedterminowego zwolnienia nie jest regułą, a jedynie możliwością. Dlatego konieczne jest przygotowanie solidnej argumentacji, a także posiadać świadomość, iż skład orzekający podczas podejmowania decyzji będzie brał pod uwagę postepowanie z całego życia skazanego – nie tylko okres, w którym odbywała się kara.

Kiedy można się ubiegać o wcześniejsze zwolnienie z kary?

O przedterminowe zwolnienie z kary można ubiegać się w połowie jej odbywania, a w wyjątkowych przypadkach – po upływie 2/3 lat kary. W przypadku dożywotniego skazania na karę więzienia, warunkowe przedterminowe zwolnienie można uzyskać dopiero po upływie 25 lat. Wniosek można jednak złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Wniosek o przedterminowe zwolnienie można złożyć, ale należy liczyć się z tym, aby udowodnić Sędziemu, iż skazany po opuszczeniu miejsca odbywania kary będzie przestrzegał porządku prawnego i zastosuje się do dodatkowych środków zabezpieczających. Sąd musi być pewny, że pobyt w więzieniu przez krótszy niż wcześniej określony czas był wystarczającą karą.

Co należy zrobić, aby uzyskać przedterminowe zwolnienie?

Do tego, aby zostać przedterminowo zwolnionym, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu. Warto tutaj skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który nie tylko pomoże w przygotowaniu takiego wniosku, ale również wybierze odpowiednie argumenty, które mogą przekonać skład orzekający do podjęcia właściwej decyzji.

Oprócz wniosku należy mieć świadomość tego, że Sąd będzie brał pod uwagę różne okoliczności podczas podejmowania decyzji. Na pewno zajmie się analizą postawy skazanego, a także warunków osobistych oraz życia jego rodziny. Sąd zwróci również uwagę na tryb życia skazanego przed popełnieniem czynu zakazanego oraz ponownie przeanalizuje okoliczności jego popełnienia.

Nie można również zapomnieć, ze skazany po uzyskaniu zgody na przedterminowe zwolnienie zmuszony będzie do przestrzegania porządku prawnego. Czas, kiedy skazany będzie przebywał na wolności po przedterminowym zwolnieniu będzie okresem próby, a w trakcie jego trwania konieczne będzie meldowanie swojej obecności u kuratora sądowego i wypełnianie wskazanych przez niego zadań. Czas próby ma określony termin – nie może być dłuższy niż 3 lata, ale w przypadku dożywotniej kary pozbawienia wolności nie krótszy niż 10 lat.

Mając możliwość starania się o przedterminowe zwolnienie, warto skontaktować się z adwokatem, który pomoże w załatwieniu wszelkich formalności i ułatwi wyjście na wolność.

Pomoc w ubieganiu się o przedterminowe zwolnienie warunkowe oferuje Kancelaria Adwokacka Wojciech Krzysztoporski z Wrocławia.

 

Telefon: (+48) 508 095 417
E-mail: kancelaria@krzysztoporski.com
Adres: Odrzańska 24-29/11, 50-114 Wrocław