Kiedy przestępstwo wymaga pomocy adwokata?

Pomoc adwokata jest nieoceniona i obowiązkowa w przypadku wielu spraw. Prawo karne jest bardzo obszerne i zawierają się w nim wszystkie przykłady, podczas których może działać adwokat. Z pomocy adwokata powinny korzystać wszystkie osoby, które są podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstwa. Prawo karne zajmuje się poważniejszymi sprawami niż wykroczenia. Najbardziej znane przykłady spraw karnych, w których czynny udział bierze adwokat:

  • Posiadanie narkotyków, handlowanie nimi i bycie pod ich wpływem np. w pracy, podczas prowadzenia pojazdów czy podczas opieki nad dziećmi,
  • Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu,
  • Handel ludźmi,
  • Kradzieże, wyłudzanie, włamania,
  • Zastraszanie, mobbing w pracy, stalking oraz prześladowanie w Internecie,
  • Przestępstwa takie jak morderstwo, podżeganie do zabójstwa, przyczynienie się do czyjejś śmierci oraz nękanie lub wypadek ze skutkiem śmiertelnym,
  • Przestępstwa na tle seksualnym,
  • Porwania, porzucenia i narażenie na szkodę, utratę zdrowia, wypadek czy śmierć.

Masz kłopoty? Zadzwoń do adwokata!

Biorąc pod uwagę fakt, iż prawo karne zawiera w sobie mnóstwo przepisów i kodeksy, spraw karnych jest o wiele więcej. Wbrew pozorom, dość dużo spraw karnych trafia do sądu poprzez popełnienie przestępstwa przez osoby nieletnie. Pomoc adwokata jest ważna w każdej sprawie karnej, zarówno dla osoby podejrzanej, jak i oskarżonej. Działania, jakie przeprowadza adwokat podczas trwania śledztwa/ dochodzenia, pomagają podejrzanym, oskarżonym lub innym zamieszanym w sprawę. Każdy świadek lub podejrzany itp., może poznać swoje prawa, dowiedzieć się o ewentualnych skutkach i wysokości wyroku. Adwokat, podczas prowadzenia sprawy ma za zadanie przesłuchiwać wszystkich związanych ze sprawą. Jest on również obecny podczas przesłuchiwania, które przeprowadzane jest przez policję. Adwokat pełni rolę reprezentanta i obrońcy każdej osoby, która zostaje podejrzana, oskarżona czy nawet aresztowana. Uczestniczy on w każdym procesie, przesłuchaniu oraz przy innych czynnościach, jakie przeprowadzane są podczas śledztwa. Może on również rozmawiać z innymi osobami zamieszanymi w dane przestępstwo lub świadkami. Jego zadaniem jest również zdobycie jak największej ilości dowodów oraz informacji.

Rola adwokata w sprawie karnej

Adwokat jest jedyną osobą, która może podjąć się zadania, jakim jest obrona i reprezentowanie osoby oskarżonej lub podejrzanej. Sprawy karne są rozwiązywane poprzez pośrednictwo adwokata – my polecamy <<Kancelaria Adwokacka Jamróz>>. Każda osoba, która zostaje aresztowana (również i przypadkach aresztowania tymczasowego), może często porozmawiać wyłącznie z adwokatem. Adwokaci, w sprawach karnych bronią osób oskarżonych. Poza tym, są oni również obecni podczas prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz dalszych kroków. Adwokat ma odpowiednie uprawnienia, by móc nas bronić i reprezentować przed wszystkimi urzędami oraz przed sądami każdej instancji (w tym przed Sądem Najwyższym). Najważniejszym zadaniem adwokata, podczas prowadzenia każdej sprawy karnej, jest wywalczenie uniewinnienia lub znacznego zmniejszenia wyroku. Często, adwokaci walczą również dla swoich klientów o zmniejszenie kary na wyrok w zawieszeniu. Role, jakie może pełnić adwokat podczas prowadzenia całej sprawy, to najczęściej:

  • Pełnomocnik osoby oskarżonej,
  • Pełnomocnik oskarżyciela.

Podczas prowadzenia wielu spraw karnych, konieczne jest wystosowanie odpowiednich pism prawnych. Adwokat jako prawnik, który ma najszersze uprawnienia, może pomagać każdej ze stron, przygotowywać odpowiednie pisma. Z pomocą adwokata możliwe jest więc sporządzenie aktu oskarżenia, wnioski, zażalenia czy apelacje. Dodatkowo, adwokat stosuje dokumenty takie jak zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz skargi.