Na czym polega program Erasmus Plus?

Wiele osób słyszało o programie studenckim Erasmus, w ramach którego studenci z krajów całej Unii Europejskiej mają okazję studiować w uczelniach partnerskich w innych krajach, które również należą do UE. Nie każdy wie jednak, że istnieje również powiązany z nim program Erasmus+. W tym artykule dowiesz się, na czym on polega, jakie są jego zalety oraz dlaczego warto w nim wziąć udział, a także dla kogo taki program jest dostępny.

 

Erasmus+ w pigułce

Erasmus+ to program, który ma na celu umożliwienie ludziom mieszkającym w krajach należących do Unii Europejskiej zdobycie doświadczenia poprzez studia, praktyki czy też różnorodne szkolenia, które w założeniu mają pomóc im zdobyć pracę oraz rozwinąć swoje umiejętności. Program ma również na celu sprawienie, że każdy będzie miał równe szanse na rozwój. Niezależnie z jakiego kraju pochodzą uczestnicy programu, mają oni takie same możliwości zdobycia ciekawych doświadczeń, nawiązania kontaktów i rozwinięcia skrzydeł w wybranej dziedzinie.
Co ważne, jest to program dostępny nie tylko dla osób aktualnie związanych ze sferą akademicką, czyli studentów i wykładowców, lecz także dla szerszego grona. Erasmus+ to program, który zwraca uwagę na to, że edukacja to droga do sukcesu całych społeczeństw. Dzięki niej ludzie mogą łatwiej znaleźć pracę, zapewnić sobie lepszy standard życia i tym samym wnieść swój wkład w funkcjonowanie poszczególnych grup społecznych, a w końcu całych krajów.

Szczegóły programu

Program Erasmus+ to inicjatywa powołana na sześć lat. Rozpoczęła się w roku 2014, a zakończy się w roku 2020. W jej ramach istnieje kilka akcji, których zadaniem jest wspieranie danych działań. Chodzi tutaj, po pierwsze, o mobilność edukacyjną, czyli udostępnienie uczestnikom miejsc w placówkach edukacyjnych w całej Unii Europejskiej. Po drugie, udział w programie ma pozytywnie oddziaływać na innowacyjne działania i wymianę doświadczeń, dzięki czemu ludzie na danym obszarze mogą skorzystać z wiedzy innych, co oznacza rozwój.
W programie istotne jest również reformowanie polityk, a do dodatkowych akcji wlicza się program Jean Monnet oraz działania Sport, które wspierają działalność związaną z pozytywnym wpływem sportu. Erasmus+ jest inicjatywą niezwykle rozległą i tym samym bardzo atrakcyjną dla potencjalnych uczestników, ponieważ biorą w niej udział aż 34 państwa, w tym 28 krajów Unii Europejskiej oraz kilka dodatkowych, w tym Islandia czy Turcja. Uczestnicy mają możliwość pojechać do kraju, z którym chcą współpracować w przyszłości i który od zawsze ich fascynował, a wybór jest naprawdę duży.

studenci
Jak wziąć udział?

Jeśli interesuje Cię wzięcie udziału w programie Erasmus+, warto wiedzieć, że składać wniosek może tylko instytucja lub organizacja, a więc na początku musisz porozmawiać na ten temat z osobami, które są za to odpowiedzialne w miejscu, z którym współpracujesz. Jeśli chodzi o terminy składania wniosków o wzięcie udziału w programie, są one różne dla poszczególnych akcji i działań i najczęściej jest ich kilka w ciągu roku. Informacje o ewentualnych zmianach są uzupełniane na stronie głównej programu, a również wszystkie dokumenty, które są niezbędne, znajdują się na stronie internetowej Erasmus+. Warto również zajrzeć do działu z często zadawanymi pytaniami, ponieważ wytłumaczono tam wiele kwestii, które pojawiają się w czasie procesu aplikowania – w ten sposób będziesz mieć jasność co do swoich możliwości.