Narkotyki wśród młodzieży – jak wyleczyć dziecko z uzależnienia?

Narkotyki to substancje chemiczne lub naturalne, które wpływają na działanie układu nerwowego, prowadząc do zmian w percepcji, nastroju, świadomości i zachowaniu. Mogą być one przyjmowane w celu uzyskania przyjemności, ucieczki od problemów lub z innych powodów.

Skutki dla zdrowia

Zażywanie narkotyków niesie za sobą wiele poważnych skutków dla zdrowia, które mogą być zarówno krótko-, jak i długotrwałe. Te skutki różnią się w zależności od rodzaju substancji, dawki i czasu stosowania, ale wiele z nich jest wspólnych dla większości narkotyków. Oto bardziej szczegółowy przegląd negatywnych konsekwencji dla zdrowia:

 • Uszkodzenie mózgu: Narkotyki mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń strukturalnych i funkcjonalnych mózgu, wpływając na zdolność do myślenia, uczenia się i podejmowania decyzji.
 • Problemy z sercem: Wiele narkotyków zwiększa ryzyko ataków serca, udarów, arytmii i innych poważnych problemów kardiologicznych.
 • Uszkodzenie wątroby: Niektóre substancje psychoaktywne, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem, mogą prowadzić do poważnych schorzeń wątroby, w tym marskości.
 • Zaburzenia psychiczne: Długotrwałe używanie narkotyków może prowadzić do depresji, lęków, paranoi, a nawet psychotycznych epizodów.
 • Zaburzenia odżywiania i problemów z wagą: Niektóre narkotyki powodują utratę apetytu i drastyczną utratę wagi, podczas gdy inne mogą prowadzić do nadmiernego jedzenia i przybierania na wadze.
 • Zaburzenia snu: Wiele substancji wpływa na cykl snu, prowadząc do bezsenności, przerywanego snu lub nadmiernej senności w ciągu dnia.
 • Zaburzenia układu odpornościowego: Regularne używanie narkotyków może osłabiać układ odpornościowy, zwiększając podatność na infekcje.
 • Ryzyko zachorowania na choroby zakaźne: Używanie wspólnych strzykawek lub innych przyborów do zażywania narkotyków zwiększa ryzyko zarażenia się chorobami takimi jak HIV czy WZW.
 • Uzależnienie: Jednym z najpoważniejszych skutków stosowania narkotyków jest rozwój uzależnienia, które może prowadzić do dalszego pogorszenia stanu zdrowia i jakości życia.

W obliczu tych licznych i poważnych skutków zdrowotnych używania narkotyków, ważne jest, aby prowadzić działania edukacyjne i prewencyjne skierowane do młodzieży oraz dostarczać im narzędzi, które pozwolą im podejmować świadome i bezpieczne decyzje dotyczące swojego zdrowia.

narkotyki

Dlaczego młodzi sięgają po narkotyki?

Przyczyny sięgania po narkotyki przez młodych ludzi są złożone i mogą wynikać z:

 • presji rówieśniczej,
 • ciekawości,
 • chęci doświadczania nowych wrażeń,
 • ucieczki od problemów codziennych czy trudności w życiu.

Po czym poznać uzależnienie?

Znakami świadczącymi o uzależnieniu od narkotyków mogą być:

 • zmiany w zachowaniu i nastroju,
 • zaniedbywanie obowiązków i zainteresowań,
 • problemy z koncentracją,
 • nieuzasadnione zmiany w wydatkach pieniężnych,
 • spadek osiągnięć w szkole czy pracy,
 • unikanie kontaktu z rodziną.

Jak pomóc swojemu dziecku?

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko może być uzależnione od narkotyków, najważniejszym krokiem jest rozmowa i wsparcie. Warto również rozważyć skonsultowanie się z specjalistą i zapisanie dziecka do ośrodka leczenia uzależnień.

Proces leczenia w ośrodku

Leczenie uzależnienia w specjalistycznych ośrodkach jest kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto główne etapy procesu leczenia w takim miejscu:

 1. Diagnostyka i ocena: Pierwszym krokiem jest dokładna diagnoza, która obejmuje rozmowy z pacjentem, testy i badania, aby zrozumieć głębokość problemu oraz zidentyfikować ewentualne współistniejące zaburzenia.
 2. Detoksykacja: W wielu przypadkach pierwszym etapem leczenia jest detoksykacja, mająca na celu oczyszczenie organizmu z substancji psychoaktywnych. W tym czasie pacjentowi może być oferowane wsparcie farmakologiczne, aby złagodzić objawy odstawienia.
 3. Terapia indywidualna i grupowa: Pacjenci uczestniczą w regularnych sesjach terapeutycznych, które pomagają im zrozumieć przyczyny ich uzależnienia, nauczyć się radzić sobie z pokusami i budować zdrowe nawyki.
 4. Edukacja: Pacjenci uczą się o mechanizmach uzależnienia, skutkach narkotyków dla zdrowia oraz o technikach radzenia sobie ze stresem i presją rówieśniczą, aby unikać nawrotów.
 5. Terapie dodatkowe: W zależności od ośrodka mogą być dostępne różne formy terapii dodatkowej, takie jak terapia przez sztukę, terapia ruchowa czy zajęcia z muzykoterapią.
 6. Wsparcie rodzinne: Rodziny są często włączane w proces leczenia, uczestnicząc w sesjach terapeutycznych lub warsztatach, które pomagają im zrozumieć, jak mogą wspierać swojego bliskiego w walce z uzależnieniem.
 7. Planowanie po opuszczeniu ośrodka: Przed zakończeniem terapii pacjent wraz z terapeutą tworzy plan na przyszłość, który pomoże unikać sytuacji ryzykownych i budować zdrowy styl życia po opuszczeniu ośrodka.

Każdy etap jest ważny i stanowi integralną część procesu zdrowienia. Indywidualne podejście oraz wszechstronne wsparcie w ośrodku dają pacjentowi narzędzia i umiejętności niezbędne do walki z uzależnieniem.

Gdzie znajdują się ośrodki?

Ośrodki leczenia uzależnień są rozsiane po całej Polsce. Wiele z nich oferuje specjalistyczne programy dla młodzieży. Jeden z renomowanych ośrodków leczenia uzależnień znajduje się k. Wrocławia.

Dlaczego warto zapisać tam swoje dziecko?

Inwestując w zdrowie swojego dziecka, dajemy mu szansę na pełne, zdrowe życie, wolne od nałogów. Ośrodki leczenia uzależnień mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomagając im wrócić na właściwą drogę życia.

Wspierając swoje dziecko w trudnych chwilach i korzystając z profesjonalnej pomocy, możemy zapobiec wielu negatywnym konsekwencjom związanym z uzależnieniem. Ważne jest, aby nie bagatelizować problemu i działać jak najszybciej.