Notyfikacja i zgłaszanie suplementów diety

Rynek suplementów diety w Polsce i Europie rozwija się bardzo dynamiczne, zbierając z roku na rok coraz większe dochody i poszerzając swoją pulę klientów. Już dziś trudno znaleźć domostwo, w którym nie pojawia się żaden suplement – niektóre z nich są przepisywane przez samych lekarzy jako uzupełnienie leczenia przeziębień i wielu innych schorzeń. Jednocześnie jednak, suplementy nie podlegają standardowym przepisom farmaceutycznym i aby zostały dopuszczone do sprzedaży, muszą być jedynie odpowiednio zgłoszone. Na czym polega proces notyfikacji i zgłaszania suplementów diety?

Czym są suplementy diety?

Suplementy diety to w świetle prawa środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, stosowane w ramach uzupełnienia zbilansowanej diety i nie jako jej substytut. Choć zawierają w sobie skoncentrowane ilości witamin, minerałów i innych substancji odżywczych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, nie są w żadnym wypadku zaliczane do wyrobów medycznych i nie mogą być jako takie traktowane. Na rynku dostępne są w formie tabletek, kapsułek i proszków, umożliwiających ich prawidłowe dawkowanie. To, o czym należy jednak pamiętać, to że choć są technicznie produktem spożywczym, posiadają pewne ograniczenia i nie można stosować ich dowolnie.

zgłaszanie suplementów dietySuplementy diety podlegają przede wszystkim zapisom art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE na temat przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Mówi ona o tym, że choć składniki suplementów diety występują naturalnie w spożywanej na co dzień żywności, ich ilość powinna być wyraźne zaznaczona na opakowaniu suplementów włącznie z zalecaną dawką, ostrzeżeniem o jej nie przekraczaniu i informacją, iż suplement jest w istocie uzupełnieniem, a nie substytutem zróżnicowanej diety. Producent nie może przy tym wprowadzać swoich klientów w błąd, nadając suplementowi jakiekolwiek właściwości lecznicze, których ten oczywiście nie posiada. Co powinno więc znaleźć się na etykiecie suplementu? Przede wszystkim jego dokładny skład ilościowy i jakościowy, wskazówki do stosowania, ostrzeżenia o spożywaniu nadmiernych ilości i wyraźne zaznaczenie, iż nie jest on wyrobem leczniczym. Tak przygotowany suplement jest gotowy do procesu notyfikacji i ma szansę pozostać na rynku na dłużej.

Na czym polega zgłaszanie i notyfikowanie suplementów diety?

Wprowadzenie nowego suplementu na rynek jest niezwykle łatwe, dlatego też ciągle krytykowane ze strony środowiska medycznego za zbyt małą kontrolę nad produktami traktowanymi przez klientów jako lekarstwa. Właściwie każdy może zająć się dziś produkcją suplementów, o ile jego działalność jest zarejestrowana, a sam producent złoży do Głównego Inspektoratu Sanitarnego odpowiednie powiadomienie dotyczące pojawienia się suplementu.

Proces notyfikacji suplementów polega na jasnym i dokładnym wypełnieniu dokumentów przygotowanych przez GIS, podając w nich dane dotyczące składu, przeznaczenia i konkretnych oznaczeń suplementu. Wszystko, co znajdzie się na etykiecie produktu musi być wyraźnie zaznaczone w dokumencie notyfikacyjnym i oczywiście zgodne z prawdą. Producent nie musi jednak czekać na oficjalną zgodę GIS na wpuszczenie produktu na rynek – ewentualne poprawki i kontrole następują już po wprowadzeniu go do obiegu.

Z tego też względu trudno dziwić się, że rynek suplementów diety rozrasta się tak szybko. Z drugiej jednak strony, źle przygotowane produkty mogą z niego równie szybko zniknąć. Aby tego uniknąć, większość producentów współpracuje dziś z specjalizującymi się w tej dziedzinie kancelariami doradczymi, wspierającymi go w procesie przygotowania etykiet, materiałów marketingowych i samych dokumentów notyfikacyjnych do GIS tak, aby wszystko zostało przeprowadzone zgodne z prawem.

 


Więcej dowiesz się na stronie kancelarii specjalizującej się w prawie żywnościowym: https://www.food-law.pl/oferta/suplementy_diety_i_zywnosc_specjalnego_przeznaczenia