O działkach pod zabudowę komercyjną i budowę domów

Nieruchomości komercyjne to w najprostszym skrócie budynki niemieszkalne, przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pojęcie to odnosi się do każdego rodzaju firm – zarówno dużych, małych, jak i średnich. Między innymi w naszym kraju istnieje możliwość sprzedaży lub wynajmu nieruchomości tego typu.

Do najpopularniejszych nieruchomości komercyjnych możemy zaliczyć niewątpliwie: biurowce, hale magazynowe, place składowe, lokale użytkowe (handlowe), magazyny handlowe, a także niektóre budynki użyteczności publicznej (np. gmachy lotnisk, dworców lub kina). Występują one najczęściej w największych miastach – zarówno w ich centralnej części, jak i na obrzeżach. Z całą pewnością stanowią one niezwykle wartościowy element dla całej gospodarki.

Aktywność inwestorów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych skupia się głównie na lokowaniu kapitału w pomieszczenia biurowe w Warszawie. To właśnie w tym mieście możemy zauważyć spory popyt na tego typu „produkt”. Dla inwestora jest to nie tylko jedno z podstawowych źródeł uzyskiwania dochodu, ale również stanowi doskonałą podstawę do osiągania ulg podatkowych oraz zabezpiecza przed szalejącą ostatnimi czasy inflacją. Dodatkowo może być to podstawa do zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań finansowych wobec banków, stanowiąc niepodzielny instrument finansowy.

Zainteresowanie nieruchomościami komercyjnymi w Polsce w dużej mierze przejawiają wielkie korporacje, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki inwestycyjne, a także fundusze powiernicze i emerytalne. Są to tzw. inwestorzy instytucjonalni, którzy posiadane środki finansowe lokują głównie w tego typu nieruchomości.

Kupno działki budowlanej

Po podjęciu decyzji o budowie wymarzonego domu jednorodzinnego, jedną z najważniejszych inwestycji będzie zakup odpowiedniej działki budowlanej. Nabycie działki i wybudowanie domu to w obecnych czasach dość spory wydatek, znacznie przekraczający nawet zakup mieszkania deweloperskiego. Koszty uzależnione są tutaj przede wszystkim od lokalizacji, metrażu budynku, wykonawcy oraz ilości zużytych materiałów budowlanych.

Gdzie kupić działkę budowlaną

Przy wyborze działki budowlanej ogromne znaczenie ma wcześniej wspomniana lokalizacja. Najlepiej jeśli odległość od centrum miasta będzie niewielka. Nie jest jednak tajemnicą, że im bliżej do miasta, tym cena za ar działki wzrasta. Co ciekawe, w przypadku wielu działek (o podobnej charakterystyce i metrażu) leżących niedaleko od siebie, występują niekiedy znaczne różnice w cenach – od 5 do nawet 20%. Dzieje się tak dlatego, że jedna z nich – ta droższa, leży w obrębie granicy administracyjnej miasta.

Innymi ważnymi kryteriami, którymi powinien kierować się każdy potencjalny nabywca działki budowlanej są ponadto: uzbrojenie działki, droga dojazdowa (najlepiej asfaltowa), najbliższe sąsiedztwo (jak również to dalsze), dostępna infrastruktura (odległości do szkół, przedszkoli, sklepu spożywczego, ośrodka zdrowia itp.) oraz bardzo dokładne sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu i jego stanu prawnego.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) określa możliwość postawienia domu na wybranej przez nas działce. Taki dokument powinien być nam przedstawiony w miejscowym urzędzie gminy. W przeciwnym wypadku należy wystąpić o tzw. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.