Obowiązek wystawiania e-faktury – kiedy zostanie wprowadzony?

E-Faktura jest nowoczesnym narzędziem wprowadzającym kolejny etap cyfryzacji usług instytucji wchodzących w skład aparatu skarbowego państwa. W znacznym stopniu ułatwia rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami i zapewnia bezpieczeństwo wzajemnych rozliczeń. E-Faktura jest również niezwykle zaawansowanym technologicznie sposobem zwalczania wyłudzeń VAT. 

Dogłębna analiza big data skróciła czas wykrywania przestępstw podatkowych od kilku lat do kilku miesięcy, z kolei wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur pozwoli na ponowne przyspieszenie tempa procesu i wykrywanie tego typu przestępstw w ciągu kilku tygodni. Ma to na celu dalsze zmniejszanie luki VAT i zapewnienie równych warunków konkurencji uczciwym przedsiębiorcom. Wśród korzyści wynikających z e-fakturowania rządzący wymieniają: 

 • przyspieszenie zwrotu podatku VAT – dzięki e-Fakturze termin zwrotu ulega skróceniu z 60 do 40 dni, 
 • zwiększenie bezpieczeństwa – faktura zostaje wprowadzona do bazy danych Ministerstwa Finansów i, w przeciwieństwie do faktur papierowych, nigdy nie ulega zniszczeniu i zaginięciu, co sprawia, że nie jest konieczne wydawanie jej duplikatów, 
 • przyspieszenie obrotu – działanie za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów pozwala uzyskać pewność, że faktura trafiła do kontrahenta, 
 • zwiększenie wygody poprzez standaryzację – jeden obowiązujący ujednolicony wzorzec e-Faktur sprawia, że są one przejrzyste i łatwe w użyciu, 
 • zmniejszenie liczby obowiązków – podatnik nie jest zobligowany do przechowywania faktur wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur, gdyż są one przechowywane przez okres dziesięciu lat przed administrację, 
 • zmniejszenie danych do przesłania – podatnik nie musi przesyłać struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur na żądanie organów podatkowych, gdyż dane te są dostępne dla tych organów w  Krajowym Systemie e-Faktur. 

System e-Faktur działa na zasadzie indywidualnych kont przedsiębiorców. Oznacza to, iż każdy podatnik może wystawić fakturę poprzez własne konto w systemie e-Faktur, wykorzystując zamieszczony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór. 

Od kiedy istnieje obowiązek wystawiania e-faktur?

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021, od 1 stycznia 2022 roku do dyspozycji polskich przedsiębiorców oddany został Krajowy System e-Faktur pozwalający na wystawianie e-Faktur. Polska tym samym stała się czwartym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym ten system, idąc w ślady Włoch, Hiszpanii oraz Portugalii. 

W 2022 roku e-faktura jest jedną z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które funkcjonują w obrocie gospodarczym. Bieżący rok stanowi okres pilotażu realizowanego we współpracy z biznesem. W tym czasie stosowanie e-faktury jest dobrowolne. Powszechny obowiązek fakturowania elektronicznego w Polsce ma obowiązywać od początku 2023 roku. 

Przedsiębiorcy zobowiązani do wystawiania e-faktur

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, do wystawiania e-faktur od 2023 roku zobowiązani są: 

 • podatnicy VAT,
 • podmioty wskazane przez podatnika VAT,
 • organy egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 • osoby fizyczne wskazane przez organy egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 • osoby fizyczne wskazane przez komorników sądowych wykonujących czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, 
 • osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik lub wspomniane podmioty nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu,
 • podmioty inne, niż wymienione, wskazane przez osoby fizyczne korzystające z Krajowego Systemu e-Faktur, w sytuacji, gdy prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym. 

praca na komputerze

Program do fakturowania online 

Dzięki programowi do fakturowania online Melpe możliwe jest zarządzanie dokumentami sprzedażowymi w sposób funkcjonalny i niezwykle wygodny. Oprogramowanie to pozwala zachować pełną kontrolę nad operacjami finansowymi przedsiębiorstwa, dając przy tym możliwość pozostawania na bieżąco z wszelkimi zmianami z zakresu fakturowania. Opisywany program do fakturowania online sprawia, że do wystawiania faktur nie jest konieczne posiadanie rozległej wiedzy z dziedziny księgowości oraz najnowszych regulacji prawnych dotyczących prawa podatkowego.