Ocena stanu technicznego budynku – jak to wygląda?

Ocena stanu technicznego budynku pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat jego aktualnego stanu. Jest ona konieczna w wielu przypadkach, również na potrzeby sądowe lub administracyjne. Najczęściej eksperci radzą wykonać ocenę przed zakupem obiektu budowlanego, by móc wykryć jego ewentualne wady techniczne. Prawo budowlane wymaga również przeprowadzenia takiej oceny, gdy właściciel zamierza zmodernizować budynek lub zmienić sposób, w jakim jest on użytkowany. Konieczność sporządzenia ekspertyzy lub opinii następuje także wtedy, gdy w budynku (zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej), pojawiają się pęknięcia, rysy lub inne niepokojące rodzaje usterek.

Przeprowadzenie oceny może odbyć się na dwa sposoby:

  • Opinia techniczna dotyczy określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń lub zjawisk z procesu realizacji lub użytkowania obiektu i stanowi osąd zaobserwowanego stanu rzeczy. Osoba, która dokonuje takiej opinii powinna zapoznać się również z podstawową dokumentacją dostępną dla obiektu w odniesieniu do zagadnienia, które stanowi najważniejszą część rozważań.
  • Ekspertyza budowlana jest w stosunku do opinii technicznej bardziej szczegółowym opracowaniem. Zawiera bowiem prócz opisu stanu istniejącego obiektu również badania i obliczenia stwierdzające stan jego bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania. Zadaniem ekspertyzy jest wskazanie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, jak również wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia. W ocenie stanu technicznego muszą zawrzeć się informacje o wszystkich wykrytych zagrożeniach, wadach konstrukcji i innych nieprawidłowościach.

Kto przeprowadza opinie i ekspertyzy budowlane?

Oceny stanu technicznego obiektu budowlanego dokonują osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoba, która ma sporządzić ekspertyzę techniczną, musi dodatkowo wykazać się tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Można również poprosić o sporządzenie ekspertyzy jedną z akredytowanych jednostek naukowo – badawczych.

ekspertyza budowlana

Dokumentacja

W dokumentacji do przeprowadzenia rzetelnej oceny stanu technicznego budynku, powinna zawrzeć się przede wszystkim podstawa opracowania. Obejmuje ona cel, w jakim wykonuje się ekspertyzę lub opinię (np. zlecenie inwestora). Dodatkowo, w podstawie należy uwzględnić normy i inne wiążące dokumenty odniesienia regulujące odpowiedni stan, w jakim musi znajdować się konkretny obiekt. W opisie technicznym musi zawierać się również cel i zakres opracowania. Dokument musi określać aktualny stan techniczny na podstawie oględzin w zakresie objętym zleceniem.

Ekspertyza budowlana jest bogatsza o szczegółową analizę (obliczeniową, badawczą) związaną z problemami oraz z ich przyczynami. Dodatkowo muszą znaleźć się w niej wnioski oraz zalecenia zalecenia dotyczące wykonania określonych robót budowlanych, mających na celu doprowadzenie obiektu do właściwego stanu technicznego.


Opinie i ekspertyzy budowlane wykonuje Biuro Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych BRPB z Wrocławia.