Od czego uzależniona jest wysokość podatku z Niemczech?

Emigranci mieszkający w Niemczech mogą podlegać niemieckiemu systemowi podatkowemu, zwłaszcza jeżeli ich dochód pochodzi ze źródeł niemieckich. System podatkowy w tym kraju jest bardzo podobny do tych w innych krajach zachodnich. Płacimy podatki dochodowe przez cały rok, zwykle poprzez składki odliczane od naszej wypłaty przez pracodawcę. Korekty są następnie dokonywane na koniec roku w przypadku ewentualnych niedoborów lub nadpłat.

Zwrot podatku z Niemiec

W 2018 roku dochód wolny od podatku dla pojedynczej osoby wynosił 9 000 euro, a dla małżeństwa 18 000. Dochody do 59 949 EUR dla jednej osoby (108 898 EUR dla pary) są  opodatkowane stawką progresywnie wzrastającą z 14% do 42%. Przychody od 54 950 EUR (109 990 EUR) do 260 532 EUR (521 064 EUR) zostały opodatkowane na poziomie 42%. Przychody powyżej 260533 euro dla osoby samotnej i 521066 euro dla małżeństwa są opodatkowane na poziomie 45%.

W 2019 roku kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu nieco wzrosły. Kwota wolna od podatku w Niemczech dla pojedynczego podatnika to 9169 euro. Powyżej tego progu dochody do 14 255 EUR dla jednej osoby (28,510 EUR dla pary) są opodatkowane stawką progresywnie wzrastającą od 14% do 24%. Przychody od 14 256 EUR (28 512 EUR) do 55 960 EUR (111 920 EUR) to podatki w wysokości od 24% do 42%; dochody z 55 961 EUR (111,922 EUR) do 265,236 EUR (530 652 EUR) są opodatkowane na poziomie 42%. Przychody powyżej 265 327 euro dla osoby samotnej i 530 654 euro dla małżeństwa są opodatkowane na poziomie 45%. Oprócz tego istnieje „dopłata solidarnościowa” w wysokości 5,5% podatku na pokrycie stałych kosztów integracji państw byłej NRD.

Kiedy należy złożyć dokumenty podatkowe?

PIT 2019/2020 w za pracę w Niemczech należy złożyć do 31 maja następnego roku podatkowego. Takie rozliczenie obejmuje wszystkie rodzaje naszych dochodów. Możemy rozliczyć się przez Internet.Bardzo ważne jest to, że polscy pracownicy mogą ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec. W tym kraju wnioski o zwrócenie nam pieniędzy możemy składać przez cały rok. Co więcej nie musimy ograniczać się do zwrotu podatku tylko za zeszły rok. Niemieckie prawo uprawia nas do składania wniosku o zwrot podatku za pracę w Niemczech nawet do 4 lat wstecz.

Zwrot podatku za pracę w Niemczech

Podobnie jak w wielu innych krajach, Niemcy zezwalają na różne odliczenia, które mogą obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu. Odliczenia są przyznawane na takie okoliczności, jak dzieci poniżej 18 lat (lub poniżej 27 lat, jeśli nadal uczęszczają do szkoły i nie mają zarobków), określone składki ubezpieczeniowe, datki charytatywne i polityczne na rzecz niemieckich podmiotów do pewnych limitów i na nieuniknione nadzwyczajne wydatki powyżej pewnego limitu.

Odliczenia są również dokonywane na cztery programy społeczne: emeryturę, bezrobocie, ubezpieczenie zdrowotne i długoterminową opiekę pielęgniarską. Płatności za te programy są zwykle ponoszone w równych częściach przez pracodawcę i pracownika. Udział pracodawcy w składkach nie jest traktowany jako dochód podlegający opodatkowaniu pracownika, a część pracownika jest odliczana od podatku do pewnego limitu.

 	 rozliczenie podatku w niemczech

Jeżeli liczymy na zwrot podatku z Niemiec warto spróbować odliczyć pewne wydatki, ale wtedy zawsze musimy mieć pokwitowania jako dowód na poparcie naszych roszczeń.

Jeżeli przeprowadziliśmy się do pracy w Niemczech to możemy odpisać koszty przeprowadzki od podatku. Działa to również wtedy, gdy zmiana naszego zamieszkania znacząco skraca czas dojeżdżania do pracy.

Ile czeka się na zwrot podatku z Niemiec?

Ciężko jednoznacznie powiedzieć ile będziemy czekać na zwrot podatku za pracę w Niemczech. Często zależy to od tego, jak przygotowaliśmy nasze wnioski i dokumenty. Jest to też uzależnione od prawa podatkowego w naszym kraju i wysokości kwot zwolnionych od podatku. Jak widać to bardzo skomplikowany system i warto skorzystać z pomocy specjalistów. Dzięki temu nie tylko mamy szansę na odzyskanie większych kwot, ale również cały proces przebiegnie szybciej i sprawniej.