Operacja zaćmy – jakie niesie za sobą ryzyko?

Czym jest zaćma

Zaćma, nazywana także kataraktą, to schorzenie polegające na zmętnieniu naturalnie przejrzystej soczewki oka. Najczęściej występującą zaćmą jest tak zwana zaćma starcza rozwijająca się wraz z wiekiem. Dochodzi wtedy do utraty elastyczności soczewki oka, która stopniowo traci swoją przezroczystość, utrudniając widzenie.

Głównym objawem zaćmy jest obniżenie jakości wzroku niemożliwe do skorygowania przy pomocy okularów i szkieł kontaktowych. Pacjent może skarżyć się także na oślepianie przez jaskrawe światło oraz dwojenie jednooczne. Zaćma jest schorzeniem które nie wywołuje dolegliwości bólowych, świądu, zaczerwienienia ani łzawienia oczu, lecz nieleczone może prowadzić do ślepoty

W jakich przypadkach zaćma leczona jest operacyjnie?

Operacja stanowi jedyną skuteczną metodę leczenia zaćmy. Jej przeprowadzenie jest konieczne w celu usunięcia niepożądanych objawów i zapobieganiu całkowitej utracie wzroku. Operacja wykonywana jest zazwyczaj w momencie, gdy zaćma zaczyna powodować trudności w codziennym życiu, nie powinna być jednak wykonana zbyt późno. Zabieg przebiega w trzech etapach:

 1. Usunięcie zaćmy poprzez usunięcie zmętniałej soczewki oka.
 2. Wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.
 3. Przywrócenie widzenia. 

Dzięki postępowi medycyny zabieg usunięcia zaćmy jest obecnie niezwykle bezpieczny. Powoduje przy tym niewielki dyskomfort u pacjenta, a w jego następstwie możliwe jest osiągnięcie jakości widzenia przewyższającej tę sprzed choroby. 

Okulista Pobiedziska

Zagrożenia związane z operacją zaćmy 

Operacja zaćmy jest prostym i bezpiecznym zabiegiem, który wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w ciągu jednego dnia, mimo to wciąż istnieją zarówno przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, jak i możliwe komplikacje pooperacyjne. 

Przeciwwskazania do operacji zaćmy

Można wymienić następujące przeciwwskazania do operacji zaćmy:

 • odwarstwienie siatkówki oka,
 • cukrzyca,
 • aktywny stan zapalny lub infekcja wirusowa,
 • schorzenia psychogenne,
 • jaskra,
 • stożek rogówki,
 • patologiczne zmiany w obrębie dna oka,
 • opadanie powiek.

Zabieg nie powinien być również wykonywany u kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Operację należy ponadto wyznaczyć w terminie niepokrywającym się z okresem menstruacji. 

Komplikacje po operacji zaćmy

Komplikacje po operacji zaćmy występują niezwykle rzadko i dotyczą wyłącznie niewielkiego odsetka wszystkich pacjentów, którzy poddali się zabiegowi. Wśród niepożądanych objawów pozabiegowych można wymienić:

 • zaburzenie ostrości widzenia i pojawienie się poświaty – najczęściej wśród osób, które cierpią na inne poza zaćmą choroby oczu,
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • przemieszczenie się sztucznej soczewki.

Czasami, choć niezwykle rzadko, mogą wystąpić także poważniejsze powikłania po operacji zaćmy, takie jak:

 • wylew w oku,
 • jaskra,
 • zaćma wtórna,
 • astygmatyzm,
 • rozwarstwienie siatkówki.

Komplikacje po operacji zaćmy pojawiają się w pierwszych tygodniach po zabiegu. Do najczęściej występującego można zaliczyć rozwinięcie się zaćmy wtórnej polegającej na zmętnieniu tylnej torebki soczewki oka i dającej podobne objawy do zaćmy właściwej. Warto zaznaczyć, że na powikłania pooperacyjne najbardziej narażone są osoby, u których zabieg usunięcia zaćmy wykonano w późnym stadium choroby. 

Okulista Pobiedziska

Co zrobić, by uniknąć zagrożeń związanych z operacją zaćmy?

By uniknąć zagrożeń związanych z operacją zaćmy, należy przede wszystkim odbyć wizytę kwalifikacyjną. Umożliwia ona precyzyjną ocenę stanu narządu wzroku pacjenta i wykrycie ewentualnych współwystępujących chorób oczu, które mogą stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Na podstawie wizyty kwalifikacyjnej lekarz okulista decyduje o dalszym postępowaniu, najczęściej zlecając dodatkowe badania. Pacjent, który został zakwalifikowany do zabiegu, w celu uniknięcia zagrożeń związanych z operacją, powinien odpowiednio się do niej przygotować. Zaleca się, by:

 • operowany pacjent nie spożywał posiłków na kilka godzin przed zabiegiem,
 • pacjent nie zmieniał przed operacją dawkowania codziennie przyjmowanych leków,
 • na dwa dni przed zabiegiem pacjent stosował do operowanego oka krople antybiotykowe,
 • w dniu operacji pacjent założył wygodne ubranie,
 • na zabieg pacjent przybył z osobą towarzyszącą.

Gdzie szukać odpowiedniej diagnozy zaćmy?

Pacjenci z Pobiedzisk, którzy poszukują konsultacji okulistycznej, zachęcani są do umówienia wizyty w gabinecie okulistycznym w Centrum Medycznym Jerzykowo. Wykwalifikowana kadra specjalistów pomoże w postawieniu właściwej diagnozy, wykonując wszystkie niezbędne badania, a następnie wdroży stosowne leczenie. Lekarz okulista pacjentów z Pobiedzisk przygotuje również do operacji zaćmy, udzielając im wszystkich niezbędnych informacji na temat postępowania okołozabiegowego.