Panele fotowoltaiczne – opłacalność i możliwości finansowania

Planując założenie instalacji fotowoltaicznej, musisz wziąć pod uwagę czynniki takie jak koszt montażu i eksploatacji, a także aktualną sytuację związaną z rozliczeniami, dotacjami i możliwością uzyskania kredytu. W poniższym tekście udzielamy odpowiedzi na pytanie, czy aktualnie fotowoltaika jest opłacalna.

Jakie są koszty montażu i eksploatacji paneli fotowoltaicznych?

Koszt założenia fotowoltaiki jest zależny m.in. od mocy. Szacuje się, że montowane w domach prywatnych instalacje mają moc 5 kWp, a koszt jej założenia oscyluje w granicach 25 000 zł. Jednak tutaj koszty ponoszone na instalację fotowoltaiczną się nie kończą, dlatego że należy uwzględnić również koszty eksploatacji. Co się zawiera w tych kosztach?

Przeglądy instalacji

W ramach obowiązków nałożonych przez przepisy każdy właściciel posesji prywatnej musi raz na 5 lat przeprowadzić kontrolę instalacji odgromowej. W tym zalicza się też instalacja fotowoltaiczna, dlatego też sprawdzenie jej w ramach standardowej kontroli nie wygeneruje dodatkowych kosztów.

Mycie paneli 

Informacje o tym, jak często myć panele fotowoltaiczne w Oławie, różnią się od siebie diametralnie w zależności od strony, na której szukasz na ten temat informacji – można znaleźć wpisy o tym, że wystarczy mycie raz na 5 lat, a także takie, w których zaleca się mycie nie częściej niż 4 razy w roku. 

Dużo tutaj zależy od stopnia zabrudzenia i okolicy, w jakiej mieszkasz. Jeśli Twoja posesja znajduje się w pobliżu zakładów przemysłowych, na pewno częstotliwość mycia będzie większa. W niektórych przypadkach można je wykonać samodzielnie, jednak lepszym rozwiązaniem będzie to powierzenie odpowiedniej firmie.

Awarie

Ogólnie system instalacji fotowoltaicznej ocenia się jako mało awaryjny, lecz jego słabym punktem jest inwerter. Jest tak dlatego, że może on odmówić posłuszeństwa już po 10 latach pracy, co może oznaczać konieczność zakupu nowego. Koszt inwertera mieści się w okolicach 5-6 tys. zł.

Zdalny rozłącznik instalacji

Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki (o których więcej za chwilę) zapewniają możliwość zakupu na spółkę z zakładem energetycznym urządzenia odłączającego instalację, gdy ceny sprzedaży prądu spadną poniżej zera. Nie jest to zakup obowiązkowy, pomoże Ci jednak uchronić się od takich sytuacji. 

Ubezpieczenie na fotowoltaikę

Z uwagi na to, że łączny koszt instalacji jest dosyć wysoki, warto rozważyć taką opcję, szczególnie że zakup ubezpieczenia to koszt na poziomie ok. 1,5% kosztów odtwórczych w ciągu roku. 

Jakie są nowe zasady rozliczania energii?

To pytanie trapi obecnych i potencjalnych prosumentów już od około roku. Dotychczas obowiązywały zasady net-meteringu, zakładający, że za każdy 1 kWp oddany do sieci energetycznej, można odebrać 0,8 kWp bez ponoszenia dodatkowych kosztów, należało to jednak zrobić w ciągu roku. Prosumenci nie ponosili również kosztów za zmienne opłaty dystrybucyjne.

Od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 roku obowiązuje już system net-billing, zakładający, że sprzedaż i kupno energii wyprodukowanej ze słońca będzie odbywała się po cenach rynkowych. Oznacza to niestety, że samodzielnie wyprodukowaną energię sprzedajemy do sieci za cenę niższą, niż gdy będziemy ją z powrotem odkupować (sprzedaż będzie rozliczana w cenie hurtowej, zaś kupno w detalicznej). 

Natomiast po 1 lipca 2024 sytuacja ulegnie kolejnej zmianie i stawki kupna i sprzedaży nie będą ulegały zmianie co miesiąc, lecz co godzinę, czyniąc sytuację całkowicie nieprzewidywalną.

Czy fotowoltaika będzie opłacalna na nowych zasadach?

Powyższe informacje mogą prowadzić do wniosku, że fotowoltaika przestała się opłacać. Częściowo to prawda – zainteresowanie zakładaniem nowych instalacji spadło aż o 90%, co oznacza, że z 20 tys. funkcjonujących na rynku firm fotowoltaicznych, aż 13 tys. może zniknąć z rynku. Niestety jednak niebezpieczna sytuacja geopolityczna sprawiła, że ceny prądu rosną w zastraszającym tempie, a to oznacza, że pomimo mniej korzystnego systemu rozliczania, fotowoltaika będzie wciąż bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

fotowoltaika

Formy dofinansowania instalacji fotowoltaicznej

Czyste Powietrze

Warunkiem uzyskania dotacji na założenie instalacji fotowoltaicznej jest wymiana pieca starej generacji na źródło ogrzewania klasy 5. Wówczas maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 tys. zł. Aby móc skorzystać z udziału w programie, trzeba być właścicielem, lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopuszczalna moc instalacji wynosi od 2 do 10 kWp.

Mój Prąd 4.0

Tak samo jak w przypadku programu “Czyste Powietrze”, kwota dotacji na instalację fotowoltaiczną wynosi 6 tys. zł. Przy czym, jeśli zdecydujesz się na zakup i montaż urządzeń podnoszących poziom autokonsumpcji, wówczas kwota dotacji jest wyższa. Aby móc skorzystać z programu, należy spełnić następujące warunki:

  • deklaracja przejścia na net-billing
  • dopuszcza się możliwość wcześniejszego korzystania z innych rodzajów dotacji
  • dotacja obejmuje również projekty zakończone
  • ubiegającym się jest osoba prywatna, wykorzystująca energię dla własnych potrzeb. 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga ta przysługuje podatnikom opłacającym PIT. Maksymalna kwota, jaka może być odliczona na podstawie ulgi, wynosi 53 tys. zł. W przypadku dwóch właścicieli jednej nieruchomości mogą oni osobno odliczać wydatki poniesione na instalację. Możliwe jest odliczanie ulgi od dochodu przez 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty poniesioną na montaż instalacji.

Kredyt na panele fotowoltaiczne w Oławie

Czasem zdarza się, że nie spełniasz warunków zakładanych przez główne programy dotacyjne, lecz mimo to nie chcesz rezygnować z montażu fotowoltaiki. Wówczas możliwością jest poszukanie programów działających regionalnie lub ubieganie się o kredyt. Banki obecnie wychodzą klientom naprzeciw i tworzą specjalne oferty na ekoprodukty. Czasem też dobrym rozwiązaniem jest zorientowanie się, co mogą Ci zaoferować firmy zajmujące się eko rozwiązaniami dla domów i firm. Dzięki swojej współpracy z bankami mogą one zaproponować nawet lepszą ofertę, niż ta, o którą będziesz ubiegać się w banku samodzielnie.