Poznaj zasady nakrywania stołów

Sposób rozłożenia obrusów podczas nakrywania stołów bankietowych wpływa na estetykę
nakrycia stołu. Obrusy powinny być nienagannie czyste, dobrze wyprasowane (bez fałd
i zagnieceń), dobrane kolorystycznie do rodzaju imprezy, dostosowane rozmiarami do wielkości
stołów. Na czas nakrywania stołów obrusami należy odstawić krzesła odwracając je w prawo na
lewej tylnej nodze o 90o, aby ułatwić dostęp do stołu. Ustawione stoły nakrywa się moltonem,
wyrównuje powierzchnię i przystępuje do rozkładania obrusów. Obrusy bankietowe powinny
być po uprasowaniu nawinięte na wałki, żeby nie miały załamań i fałd. Wskazane jest, aby jeden
obrus nakrywał cały stół, jeżeli nie ma dużych obrusów łączy się obrusy małe zaczynając
nakrywać stół od strony światła i zakładając jeden obrus na drugi (przynajmniej 20 cm) tak, żeby
fałda główna tworzyła na środku równą linię, a pozostałe fałdy pokrywały się. Część zwisająca
obrusa nie może dotykać siedzenia krzesła, powinna być jednakowa ze wszystkich stron stołu,
a narożniki należy uformować w krawaty.

Zasady nakrywania stołów
Stoły bankietowe można nakrywać serwetkami dekoracyjnymi typu laufer (bieżnik), które
układa się płasko lub udrapowane wzdłuż na środku stołu. Stoły bufetowe i wewnętrzne strony
stołów bankietowych wykończyć można skirtingami, dopełniającymi efekt nakrycia stołu.
Asortyment i rodzaj nakryć stołowych zależy od ustalonego menu i charakteru imprezy. Zobacz teraz porady przygotowane przez catering Verona.

Zasady nakrywania zastawy stołowej na bankiet zasiadany:
1) przygotowanie nakrycia wzorcowego,
2) wypolerowanie i ustawienie w sztaplach, maksymalnie 12 szt., podtalerzy lub talerzy
podstawowych i przeniesienie ich w lewej ręce do stołu,
3) wyznaczenie miejsc dla gości rozstawieniem podtalerzy lub talerzy podstawowych,
zwracając uwagę na położenie emblematu, (wyłożenie pierwszego nakrycia 50cm od
krawędzi stołu, następne w odległości co najmniej 60cm od pierwszego, najkorzystniejszy
odstęp to 80-90cm),
4) dekoracja stołów, (nakrycie napperonów, wyznaczenie miejsc na dekoracje kwiatowe,
ustawienie świeczników),
5) ustawienie na podtalerzach talerzy do przekąsek zimnych, jeżeli przekąski będą serwowane
6) z półmisków,
7) wypolerowanie sztućców i ułożenie ich według rodzaju na tacy wyłożonej serwetką
(wykładanie sztućców odbywa się w odległości do 1,5cm od brzegu stołu w kolejności
odwrotnej do podawania potraw tzn. najpierw nakrywa się sztućce do potrawy, która będzie
konsumowana na końcu),
8) noże układa się z prawej strony, podobnie jak łyżkę, widelce z lewej, a sztućce do deserów
nad talerzami równolegle do brzegu stołu, maksymalna ilość sztućców nie więcej niż 10
sztuk, co przedstawia rysunek 4 (jest to nakrycie z łyżką do zupy i nożem do masła, ale
łyżka do zupy może być podana razem z zupą na talerzu na którym ustawiona jest
bulionówka),
9) przy ograniczonej ilości miejsca na nakrycie, układa się nie więcej niż trzy z prawej i dwa
z lewej strony podtalerza oraz sztućce do deseru ponad talerzem, pozostałe sztućce podaje
się przed serwowaniem kolejnych dań,
10) ustawienie z lewej strony nakrycia talerzyka do pieczywa (może być z nożem do masła),
11) ustawienie kieliszków ponad nożami, układ ilość i rodzaj naczyń zależy od asortymentu
i kolejności podawania napojów, powinny tworzyć układ geometryczny, co daje dodatkowy
efekt dekoracyjny,
12) formowanie serwetek płóciennych i ułożenie na środku podtalerza, na talerzyku do
pieczywa, jeżeli nie leży na nim nóż do masła lub pomiędzy sztućcami jeżeli pierwsza
potrawa podawana jest serwisem amerykańskim,
13) ustawienie drobnej zastawy, np. menaży, jeżeli przekąski wymagają doprawiania,
14) przygotowanie stolików pomocniczych z zapasową zastawą stołową.