Pracujesz na wysokościach? Przeczytaj!

Czym jest praca na wysokościach? Jest to praca na stropach, konstrukcjach budowlanych, drabinach przystawnych bądź rozstawnych, klamrach, kominach czy też na innego rodzaju podwyższeniach. Za wysokość uważa się wszelkie powierzchnie, które znajdują się co najmniej jednego metra nad poziomem podłogi czy nad poziomem terenu. Co ciekawe, a dla niektórych może być mylne pracę niezależnie od wysokości nie określa się jako pracę na wysokości w momencie, gdy jest osłoniona ze wszystkich stron do wysokości minimum półtorej metra. Przy pracach na wysokościach należy obowiązkowo stosować wszelkie zabezpieczenia, które wynikają z norm oraz ministrów.

Praca na wysokości bardziej wymagająca

Wszyscy pracownicy, którzy chcą pracować na wysokości powinni przede wszystkim odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowy instruktaż stanowiskowy. wysokosciPracownikowi temu powinny zostać przedstawione wszelkie możliwe zagrożenia, które są związane z pracą na tym stanowisku. Przyszli pracownicy obowiązkowo muszą posiadać także aktualnie orzeczenie lekarskie. W tymże orzeczeniu powinien być stwierdzony całkowity brak jakichkolwiek przeciwwskazań jeśli chodzi o pracę na wysokościach. Oprócz powyższych powinni umieć posługiwać się przydzielonymi im urządzeniami zabezpieczającymi oraz środkami indywidualnej ochrony. Należy także pamiętać, iż pracownicy zatrudnieni do wszelkich prac na wysokościach powinni oni posiadać uprawnienia do pracy na wysokości. Stanowiska pracy na wysokości powinny być odpowiednio zabezpieczone. Mam tutaj na myśli balustradę wraz z ochronną poręczą na wysokości 110 cm, pośrednią poręczą w połowie wysokości oraz także deską krawężnikową o wysokości 15 cm. Gdy takowe zabezpieczenia się niemożliwe do realizacji na przykład ze względu na krótkotrwałe roboty powinniśmy użyć środków ochrony indywidualnej. Tutaj z kolei mam na myśli szelki z linkami bezpieczeństwa. Linki te powinny być przymocowane do elementów konstrukcji o odpowiedniej wytrzymałości. Uprawnienia do pracy na wysokości może zdobyć każda osoba w pełni zdrowa. Odpowiedni stan zdrowotny powinien być stwierdzony w orzeczeniu lekarskim. Bez takowego nie jesteśmy w stanie podjąć pracy na wysokościach. Szczególnie w tej pracy powinniśmy uważać na wszelkie szczegóły, które nieraz mogą uratować nam życie. Za każdym razem należy sprawdzać stabilność rusztowania. Sprawdzamy je przez sprawdzenie jego poprawności posadowienia. Należy także sprawdzić wytrzymałość rusztowania oraz samych pomostów. Przed korzystaniem z rusztowania musi ono przejść odbiór techniczny. Praca na wysokościach jest obarczana niesamowitym ryzykiem oraz ogromną ilością zagrożeń. Do tej pracy nie nadaje się każdy jak do pracy w sklepie czy w hurtowni. Jest to praca dla niebywale sprawnych osób, cechujących się dużą odwagą, ale także olbrzymią sprawnością fizyczną. Uprawnienia do pracy na wysokości także nie są łatwe w zdobyciu.Jednak pamiętajmy, że gdy czegoś bardzo chcemy jest to do osiągnięcia.