Psycholog – lekarz duszy

Psycholog to osoba, zajmującą się udzielaniem świadczeń w dziedzinie psychologii, a w głównej mierze na:orzekaniu, opiniowaniu, diagnozie psychologicznej, psychoterapii (o ile osoba ta zdobyła dyplom na studiach podyplomowych) oraz na świadczeniu specjalistycznej pomocy psychologów. Warunkiem formalnym do praktykowania rzemiosła psychologa jest ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, zaś prawo do wykonywania tego zawodu można uzyskać dopiero po pozytywnym wpisaniu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Wiadome jest że każdy psycholog może odbyć też ponadprogramowe szkolenia, która pozwolą mu specjalizować się w danej dziedzinie. Psychologię można podzielić na dwa rodzaje: psychologię akademicką (czyli mówiąc krócej – filozofię tejże nauki) oraz psychologię stosowaną, czyli taką, która potrzebuje więcej doświadczenia i mówi więcejo człowieku. Psychologia stosowana zajmuje się między innymi :

diagnozowaniem i leczeniem procesów psychicznych (psychopatologia), pokrewną dziedziną jest psychiatria

korygowaniem zaburzeń relacji społecznych w rodzinie oraz związkach

funkcjonowaniem organizacji i przedsiębiorstwa jako zbioru ludzi, którzy dążą do ukończenia pewnych zadań

psychicznymi uwarunkowaniami chorób somatycznych

pomaga wymiarowi sprawiedliwości, działa również w armii, sporcie czy wyznaniach

Psycholog zajmuje się badaniem mechanizmów i praw, które rządzą aktywnością oraz psychiką ludzi. Metodą pracy psychologa jest studiowanie powiązań, które powstają między ludźmi, zarówno w małych grupkach jak i w dużych społecznościach. Relacje międzyosobowe i eksplorowanie otoczenia to bardzo ważna dla psychologów kwestia ponieważ daje mu to pojęcie o tym jak funkcjonujemy i dlaczego tak się dzieje, naturalnie psycholog Kraków nie mogą nam powiedzieć jak mamy żyć, ale mogą opowiedzieć sposób zachodzenia danych procesów.