Serwisowanie i wymiana palet na nowe – usługi producentów palet

Serwisowanie palet jest sposobem na zaoszczędzenie sporych środków finansowych ze względu na wysoki koszt nowych opakowań. To działanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, którego celem jest ograniczenie zużycia surowców potrzebnych do produkcji nowych palet i wykorzystywanie po naprawie już używanych. Dzięki ich serwisowaniu można często uniknąć lub odłożyć w czasie zakup nowych produktów. Korzystanie z tego rodzaju usługi jest wyrazem troski  właściciela firmy nie tylko o stan palet, ale również zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, obsługujących tego rodzaju opakowania.

Czy serwisowanie palet jest opłacalne?

Ze względu na prostą i nieskomplikowaną konstrukcję oraz rodzaj surowca, którego używa się do produkcji palet, mogą być naprawiane. Poszczególne jej elementy takie jak między innymi uszkodzone deski, czy wsporniki są łatwe do wymiany, co pozwala na znaczne wydłużenie czasu użytkowania palety i oszczędności związane z zakupem nowych produktów. Nie należy zapominać, że palety są wyrobem ekologicznym, niestwarzającym żadnych problemów podczas utylizacji. Wytwarzane są z drewna pochodzącego ze specjalnie prowadzonych plantacji, a produkcja nie jest szczególnym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Stare zniszczone palety mogą być wykorzystane  po wcześniejszym demontażu do naprawy innych tego typu produktów lub wytwarzania z nich przedmiotów takich jak na przykład meble ogrodowe, kwietniki i inne, bądź jako surowiec energetyczny.

Czy w Polsce istnieje serwis palet uszkodzonych?

Kupno palety z odzysku lub serwisowanie uszkodzonych produktów jest rozsądnym wyborem każdej firmy. Ich naprawa jest zdecydowanie bardziej opłacalna niż kupno nowych. W Polsce istnieją firmy między innymi producent palet ze Szczecina, trudniące się ich naprawą, zgodnie z wytycznymi organizacji EPAL. Każda ze zrekonstruowanych jest potem oznakowana, co świadczy o tym, że nadaje się do powtórnego użytkowania, zapewniając bezpieczeństwo przewożonym towarom i pracownikom trudniącym się załadunkiem i rozładunkiem towarów na paletach oraz ekosystemowi państw, do których jest wwożony towar.

Kiedy paleta powinna być poddana naprawie?

Palety wymagają serwisowania wtedy, gdy:

  • drewno przyjęło ciemną barwę z powodu niekorzystnego działania czynników atmosferycznych, co zawsze wiąże się z pojawieniem się pęknięć;
  • brak elementów, na przykład deski, wsporników, listew lub innych;
  • paleta uległa wypaczeniu i nie stoi stabilnie na podłożu,
  • jeden z ich elementów uległ uszkodzeniu, co może stanowić zagrożenie dla przewożonych towarów podczas lub pracowników,
  • posiadają zanieczyszczenia spowodowane różnymi substancjami: olejami, smarami i innymi, a także ich zły stan techniczny.

Jak wygląda usługa serwisu palet?

Naprawa palet jest z jednej strony działaniem proekologicznym, a z drugiej przynosi wiele korzyści dla firmy, trudniącej się transportem towarów. Firmy zajmujące się ich naprawą oferują w ramach usługi następujące czynności:

  • wymiana uszkodzonych elementów takich jak: deski, klocki,
  • uzupełnienie brakujących elementów palety,
  • wzmocnienie i poprawa mocowania poluzowanych elementów przy pomocy dodatkowych gwoździ,
  • wyrównywanie ich powierzchni po stwierdzeniu nierówności,
  • recykling palet i pozyskiwanie ich z recyklingu.

Po naprawie palet należy jeszcze pamiętać o certyfikacie IPPC, szczególnie jeśli będą one używane do transportu towarów poza Unię Europejską. Muszą być poddane ponownej fumigacji, przede wszystkim chodzi  tu o nowe elementy produktów i ich zabezpieczenie przed potencjalnie szkodliwymi organizmami, które mogą występować w nowych elementach palety. Niektóre z firm posiadają automatyczne linie do naprawy palet, dzięki którym nie tylko szybko wykonają usługę naprawy, ale również gwarantują najwyższą jej jakość.