Tag Archives: alimenty na dziecko

Podstawowe pojęcia związane z alimentami na dziecko

Alimenty na dziecko

Informacje na temat alimentów w polskim prawie zostały zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (skracany często do postaci k.r.o.). Zapisane są w 18 artykułach, począwszy od artykułu 128 do artykułu 144.

Według prawa alimenty są pewnym rodzajem