Specyfika pracy kierownika budowy

Współczesna branża budowlana rozwija się w bardzo szybkim tempie i coraz więcej firm decyduje się na prowadzenie tego typu działalności. Inwestorzy chętnie z nimi współpracują, zlecając im wybudowanie konkretnego obiektu. Oczywiście każdy potencjalny zleceniodawca chciałby mieć pewność, że wzniesiona nieruchomość będzie w stu procentach odpowiadać ustalonym wytycznym. Na szczęście można liczyć na osobę odpowiedzialną za dotrzymanie głównych założeń projektu, czyli na kierownika budowy. Zazwyczaj jest to doświadczony specjalista, który zarazem doskonale orientuje się w prawie budowlanym. Współpraca na linii kierownik budowy – inwestor jest absolutnym priorytetem, od którego zależy satysfakcja obu przywołanych stron.

Bezpieczeństwo i kontrola prac przez kierownika

Prowadzenie konkretnych robót budowlanych często może wiązać się z pewnym ryzykiem dla robotników. Wiele tutaj zależy od konkretnego terenu oraz charakteru budowanej nieruchomości. Osoba pełniąca stanowisko kierownika budowy koniecznie powinna zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na placu budowy. Podstawą jest ściśle ustalony plan ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, do którego muszą być dopasowane kolejne etapy prac. Trzeba przyznać, że w wielu przypadkach priorytetem okaże się dokonanie w projekcie poważniejszych zmian – pod czujnym okiem zarówno kierownika budowy, jak i samego inwestora. Z uwagi na bezpieczeństwo konieczne może okazać się przeniesienie prac na inny obszar, który następnie również trzeba dokładnie ochronić.

Oczywiście wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego – warto zaznaczyć, że zleceniodawcy często zupełnie nie orientują się w aktualnych rozporządzeniach. W takim przypadku kierownik budowy powinien dokładnie wytłumaczyć im, dlatego na danym terenie nie można przeprowadzać prac budowlanych w ustalonym zakresie i jakich modyfikacji trzeba dokonać, aby były on zgodne z przepisami.

Żuraw a kierownik budowy

Analiza geodezyjna kierownika budowy

Jedną z istotniejszych funkcji kierownika budowy jest przeprowadzenie analizy geodezyjnej. Oczywiście można zlecić to zadanie zewnętrznej firmie, jednakże w takim przypadku również konieczne jest zapoznanie się z rezultatem prac i dostosowanie ich do specyfiki danego zlecenia. Specjalista nie może bagatelizować bieżącej dokumentacji – tym bardziej, że większość inwestorów chce mieć pełny wzgląd do aktualnych dokumentów. Istotne jest, aby każdy z etapów budowy był dokładnie przeanalizowany przez kierownika. W tym kontekście ważna jest współpraca ze zleceniodawcą, który powinien zapoznawać się z przebiegiem bardziej kluczowych prac budowlanych, takich jak tworzenie fundamentów czy finalizowanie konkretnych instalacji. Do końcowych obowiązków kierownika budowy należy dokonanie oceny przeprowadzonych prac, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników danej nieruchomości.

Jak widać, praca na stanowisku kierownika budowy wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością, dlatego nie każdy specjalista chce się podjąć tego zadania. Warto dodać, że kierownik może być powiązany z zatrudnioną ekipą budowlaną, ale może być także całkowicie niezależny, co pozwoli na zachowanie większego obiektywizmu w ocenie przebiegu kolejnych etapów prac budowlanych