Szukasz obsługi prawnej w branży IT? Poznaj 5 rodzajów najczęściej zawieranych umów

Branża IT z roku na rok stale się rozwija i staje się coraz bardziej znacząca w kontekście całej gospodarki. Warto jednak pamiętać, że ta branża jest dość mocno skomplikowana i wymagająca zarówno pod względem jej działalności, jak i różnego rodzaju kwestii prawnych, o jakich muszą pamiętać podmioty funkcjonujące w tej dziedzinie. Z tego też względu profesjonalne wsparcie prawne jest w tym przypadku praktycznie niezbędne. Warto więc wiedzieć, dlaczego korzystanie z usług profesjonalnych firm świadczących obsługę prawną dla branży IT jest tak dobrym rozwiązaniem, jakie wyróżnia się rodzaje zawieranych umów i gdzie można znaleźć w pełni profesjonalne wsparcie w tym zakresie?

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej branży IT?

Wsparcie prawne to pomoc, która jest niezastąpiona w bardzo wielu różnych sytuacjach. Wiele firm korzysta z tego rozwiązania, co pozwala im działać bardziej świadomie i unikać różnego rodzaju błędów, które mógłby prowadzić do niepotrzebnych komplikacji i konsekwencji prawnych. W branży IT jest to również istotna kwestia, dlatego też coraz większa ilość firm działających w tej branży decyduje się na korzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego dla branży IT. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać niezbędną pomoc prawną w handlu elektronicznym, transakcjach elektronicznych B2B czy też B2C, w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich w Internecie czy też baz danych zawierających poufne informacje i dane osobowe. Ponadto firmy decydujące się na skorzystanie z tego rozwiązania, Mogą liczyć na profesjonalne doradztwo w kwestiach prawnych związanych z branżą IT, w jakiej działają. To sprawia, że wszelkiego rodzaju decyzje mogą być podejmowane trafnie i w zgodny z obowiązującymi przepisami sposób, co znacząco usprawnia działanie firmy oraz może przyczynić się do zwiększenia zaufania do danego pomiotu w oczach jego klientów i wspólników. 

Rodzaje umów

Wiele działań prowadzonych przez firmy z sektora IT poparte jest wcześniejszym zawarciem odpowiedniej umowy, która zobowiązuje obie ze stron do wypełnienia wszelkich wymagań w niej zawartych. Aby przygotowanie oraz finalizacja umów mogła być realizowana w sposób prawidłowy i bezproblemowy, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie. Umowy te występują w kilku różnych rodzajach, które stosuje się w zależności od danej sytuacji i wymagań stron. Można tutaj wyróżnić 5 najczęściej stosowanych rodzajów umów, od których należą:

  • klasyczna umowa wdrożeniowa – to podstawowa umowa stosowana w branży IT, która dokładnie określa warunki, na jakich podstawie wykonawca dokonuje wdrożenia określonego systemu w danym środowisku informatycznym podmiotu zamawiającego daną usługę. 
  • umowa agile – umowa sporządzona w oparciu o metodykę agile, różni się znacząco od klasycznej umowy, ponieważ nie skupia się ona na dziele jako takim, ale na dziele spełniającym potrzeby biznesowe zleceniodawcy w momencie zakończenia danego projektu. W umowach agile nacisk kładziony jest więc na procedury realizacji, a nie na odbiór czy ramy czasowe realizowanych prac. 
  • umowa waterfall – jest w wielu kwestiach zupełnym przeciwieństwem agile, ponieważ przedmiot umowy jest w tym przypadku bardzo szczegółowo opisany w umowie, prowadzona jest analiza wdrożeniowa, całkowity koszt realizacji podany jest w umowę, a sama realizacja przebiega w odrębnych następujących po sobie etapach. 
  • umowa kaskadowa – opisuje ona dokładnie cały przebieg oraz przedmiot danej umowy, a każdy etap jej relacji, który składa się z szeregu działań, kończony jest procedurą odbioru produktów, czyli weryfikacją tego na ile uzyskany rezultat jest zgodny z wymaganymi ustalonymi i zaakceptowanymi przez wykonawcę oraz klienta.  
  • umowa SaaS – odnosi się ona do korzystania z oprogramowania, które przechowywane i wykonywane jest na serwerach dostawcy danej usługi (w chmurze) i udostępnianie jest w ramach danej umowy użytkownikom za pośrednictwem Internetu i przeglądarki internetowej lub specjalnego interfejsu.

prawo

Gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie prawne branży IT?

Prowadząc firmę w branży IT trzeba pamiętać o tym, że musi ona działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi obecnie przepisami i wymaganiami prawnymi. Aby zapewnić w danym przedsiębiorstwie pełne wsparcie w tym zakresie, niezbędne jest korzystanie z usług profesjonalnych firm świadczących takie usługi jak obsługa prawna branży IT. Taka forma profesjonalnej pomocy jest niezastąpiona w wielu różnych sytuacjach,  o czym z pewnością przekona się każdy, kto zdecyduje się na inwestycję to rozwiązanie. Warto jednak pamiętać, że aby usługa ta była skuteczna i charakteryzowała się wysoką jakością wykonania, niezbędne jest wybieranie tych firm, które zatrudniają specjalistów w dziedzinie prawa oraz branży IT i jednocześnie są dobrze oceniane przez osoby korzystające z ich usług. Z pewnością firmą, której warto w tej kwestii zaufać, jest Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka, gdzie każda firma z branży IT otrzyma w pełni profesjonalną pomoc prawną.