Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego — jakie powinien posiadać kwalifikacje?

Różnice między tłumaczem przysięgłym a zwykłym tłumaczem są bardzo duże. Zwykły tłumacz oczywiście może precyzyjnie wykonać nam tłumaczenie danego tekstu, to jednak nie ma prawa wykonywać oficjalnych tłumaczeń pism urzędowych, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, a także dokumenty np. świadectw pracy, umowy itp.

Tym, co odróżnia zwykłego tłumacza znającego po prostu język obcy, od tłumacza przysięgłego jest to, że ten drugi wraz z prestiżowym tytułem, bierze na siebie całą odpowiedzialność za przetłumaczony tekst. Tłumacz ponosi ryzyko odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym tłumaczeniu. Jakie kwalifikacje powinien mieć więc tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego?

Jak zdobywa się kwalifikacje tłumacza przysięgłego?

Język hiszpański jest jednym z najbardziej popularnych języków na świecie. Szacuje się, że tym językiem posługuje się już ponad 650 milionów ludzi na całym świecie. Język hiszpański jest dość prosty i bardzo melodyjny.

Jednak aby zdobyć kwalifikacje tłumacza, przysięgłego niezbędna jest jego znajomość na poziomie zaawansowanym, a także obejmującym słownictwo specjalistyczne z różnych obszarów wiedzy, przy czym nie można się obejść także bez wiedzy na temat hiszpańskich przepisów prawnych, kwestii związanych z finansami oraz gospodarką, czy zwrotów profesjonalnych w słownictwie urzędowym, a także mowie potocznej. Wymagania co do kwalifikacji tłumacza przysięgłego określa ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O zawodzie tłumacza przysięgłego.

Według niej kandydat na to stanowisko musi mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA lub Szwajcarii. Przyszły tłumacz musi mieć pełną, nieograniczoną zdolność do czynności prawnych, być osobą niekaraną, a także posiadać tytuł magistra i zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

tłumacz przysięgły hiszpańskiego

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Praca tłumacza przysięgłego polega na ciągłej edukacji. W każdej chwili musi nieustannie doszkalać się w swoich umiejętnościach językowych, poszerzać wiedzę na temat słownictwa, a przede wszystkim na bieżąco obserwować przepisy i wymagania dotyczące dokumentów, które zmieniają się w krajach Hiszpańskojęzycznych. Ponadto tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego jest zobowiązany do zachowania bezstronności oraz tajemnicy służbowej.

Oznacza to, że wszelkie fakty i okoliczności, z którymi zapoznał się podczas tłumaczenia, podlegają pod konkretną sprawę i nie powinny wyjść poza jego gabinet. Ma obowiązek wykonywania tłumaczeń dla instytucji takich jak policja, sąd, prokuratura czy inne organy administracji publicznej. Ostatnim wymogiem jest prowadzenie repetytorium dokumentującego wykonywane zlecenia, zawierające informacje takie jak opis dokumentu, data przyjęcia zlecenia oraz wysokość otrzymanego wynagrodzenia. Co ważne za wszystkie błędy i problemy wynikające z niepoprawnego tłumaczenia, również odpowiada tłumacz przysięgły. Oznacza, to tyle, że w przypadku źle przetłumaczonej umowy, lub dokumentu skutki prawne wynikające z ewentualnych pomyłek ponosi tłumacz.

Podsumowując, zatrudnienie tłumacza przysięgłego do przetłumaczenia hiszpańskojęzycznych dokumentów jest nie tylko obowiązkiem, ale także gwarancją bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Dzięki temu, że wybierzemy profesjonalne biuro, możemy być spokojni o nasze sprawy, które zawsze warto prowadzić w sposób dbały, aby uniknąć ewentualnych problemów. Warto wybrać biuro tłumaczeń, nie tylko słynie z dużej ilości tłumaczy przysięgłych, ale także wykonują je szybko i na co dzień mają do czynienia z językiem, z którego tłumaczą, nie tylko w pracy. Wybierając biuro tłumaczeń, bierzmy pod uwagę doświadczenie i zaufanie do biura.


Sprawdź ofertę tłumacza języka hiszpańskiego w tlumaczenia.wroc.pl.