Usługi doradcze dla przedsiębiorstw

Nie ulega wątpliwości to, że w ostatnim czasie powstaje coraz więcej ośrodków doradczych wspierających funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw. Co ciekawe większość z nich prowadzi profesjonalne warsztaty biznesowe, z których mogą skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy. Trzeba zaznaczyć to, że w znacznej części są one darmowe, ponieważ finansowane są ze środków unijnych. Przede wszystkim, podczas zajęć kursanci uczą się m.in. sporządzać biznes plan czy rozliczać operacje finansowe.

Z pewnością, dużym zainteresowaniem cieszy się tu poradnictwo dla mikro i niewielkich firm, które są podstawą funkcjonowania gospodarki w naszych kraju. Otóż, doradcy udzielają pomocy w zakresie opracowania biznesplanu oraz w pozyskaniu nowych klientów. Ponadto, starają się wykreować pozytywny wizerunek danego przedsiębiorstwa i sprawić, by było ono konkurencyjne na rynku. Nie mniej firm korzysta z doradztwa finansowego, które głównie się skupia na pozyskaniu środków pieniężnych na realizację inwestycji.

Oprócz tego, obejmuje także wszelkie operacje pieniężne oraz analizę rynku finansowego czy weryfikację umów kredytowych. Poza tym, w zakresie świadczonych usług znajduje się zazwyczaj wycena sprzedawanych lub kupowanych usług.

Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz większą popularnością cieszy się doradztwo dla farmaceutów. Trzeba powiedzieć o tym, iż doradcy pomagają im wprowadzić nowe produkty na rynek. Mowa tu głównie o przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej, a później o odpowiedniej promocji medykamentów i wyrobów leczniczych. Oczywiście, są oni także odpowiedzialni za monitorowanie sprzedaży leków i produktów dermatologicznych.

Należy powiedzieć o tym, że ogromnym zainteresowaniem w ostatnich latach ciszy się doradztwo prawne strategiczne, z którego korzystają firmy, pragnące osiągać zyski długofalowe. Otóż, w tym przypadku wykwalifikowani doradcy zajmują się opracowaniem strategii rozwoju danego przedsiębiorstwa w najbliższych latach i jej realizacji.

Nie mniej powszechne jest doradztwo transportowe, gdyż jak wiemy, branża przewozowa rozwija się bardzo szybko, ale też panuje w niej duża konkurencja, dlatego tylko nieliczni przewoźnicy mogą liczyć na ogromne zyski. W związku z powyższym korzystają oni z usług doradców opracowujących dla nich plan działania na przyszłe lata. Poza tym, wiele firm nie może się obejść bez kredytów bankowych, z których środki przeznaczają na finansowanie rozwoju swej działalności. Oczywiście, wybór banku, z którym nawiążemy współpracę, nie jest łatwy, dlatego coraz więcej form korzysta także z usług doradcy w zakresie bankowości. Na końcu wspomnimy o firmach konsultingowych, zajmujących się doradzaniem w różnych dziedzinach.

Biznesowe doradztwo finansowe

Aby przedsiębiorstwo świetnie funkcjonowało na rynku, musi nie tylko planować swoje strategie działania, ale także wprowadzać je w życie i odpowiednio zarządzać sprzedażą towarów i usług. Dlatego coraz więcej firm korzysta z biznesowego doradztwa finansowego, którego celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa na rynku, co się przekłada na zyski. A, co najważniejsze doradcy pomagają planować swoje wydatki, przychody oraz je rozliczać, co jest dosyć trudnym i czasochłonnym zadaniem.

Przede wszystkim, jednym z najważniejszych zadań doradców biznesowych jest pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, np. na prowadzenie inwestycji. Oczywiście, najczęściej są one uzyskiwane z kredytów, w związku z czym doradcy pomagają w wypełnianiu wniosków kredytowych, a później analizują różne oferty bankowe, by spośród nich wybrać najlepszą.

Poza tym, niejednokrotnie negocjują z bankiem korzystne warunki udzielania pożyczki, a także dokładnie weryfikują umowy pod kontem kruczków prawnych, które  mogły by później skutkować, np. wysokimi dodatkowymi opłatami, marżami czy prowizjami. Nie zapominamy także o dotacjach unijnych, które stanowią duże źródło finansowania rozwoju działalności. Jednakże ich uzyskanie nie jest zadaniem łatwym dlatego wypełnianiem wniosków o pomoc finansową z Unii Europejskiej zajmują się doradcy finansowi, którzy mają doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.

Prawo w firmie

Warto też wspomnieć o tym, iż doradcy biznesowi przeważnie w ramach swych obowiązków posiadają wycenę sprzedawanych lub kupowanych usług. Warto zwrócić uwagę na to, że dokonują analizy rynku pod kontem zapotrzebowania na określone produkty i usługi, a także po ich wyborze zajmują się ich promocją.

Na uwagę zasługuje fakt, że na budowę pozytywnego wizerunku firmy ma wpływ terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych. Mowa tu nie tylko o właściwym wypłacaniu płac pracowniczych, ale i o regulowaniu opłat, np. za energię elektryczną, rat kredytowych czy zobowiązań względem kontrahentów. Z pewnością, doradcy służą nam pomocą podczas dokonywania przejęcia innych firm czy fuzji.

A, więc ich zadaniem jest przeprowadzenie transakcji finansowych aż od momentu ich planowania po ich rozliczenie oraz pozyskanie zdobycie środków na sfinansowanie transakcji.

Podsumowując, biznesowe doradztwo finansowe stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju wielu firm, dlatego jest przyszłościową profesją, gdyż dzięki niej można zaistnieć na rynku.