Wypadek samochodowy w świetle prawa

Wypadek samochodowy, kiedy się już wydarzy może nastręczać wiele problemów od tych najmniejszych do tych bardzo poważnych. Kolizje drogowe mogą mieć różny charakter: stłuczki, potrącenia lub też ciężkiego uszkodzenia pojazdu czy nawet wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych jest wciąż nadmierna prędkość, złe warunki na drogach i nieuwaga kierowców. Czasami winę ponoszą także rowerzyści, piesi, czy motocykliści. W chwili kiedy na naszych drogach pojawia się coraz więcej pojazdów i robi się tłoczno należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad kodeksu drogowego.

Statystyki pokazują, że kierowcy stosujący się do znaków poziomych jak i pionowych, cieszą się bezpieczną jazdą. Ważną rzeczą jest także śledzenie zmian jakie zachodzą w ustawie o ruchu drogowym. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek. W roku 2011 wprowadzono kilka modyfikacji między innymi w sprawie dopuszczalnych prędkości na autostradach i drogach ekspresowych jak też odnośnie fotoradarów.

Kiedy stajemy się uczestnikiem wypadku powinniśmy zachować w miarę możliwości spokój. Kiedy nie jesteśmy ranni i czujemy się dobrze staramy się udzielać pierwszej pomocy innym poszkodowanym, jeśli takowi są. To samo dotyczy świadków zdarzenia, czyli innych kierujących bądź przechodniów. Zabezpieczamy miejsce wypadku, chodzi tutaj głównie o ustawienie ostrzeżeń sygnalizujących kolizję w postaci trójkąta odblaskowego jak też umieszczenie rannych- jeśli to możliwe w bezpiecznym miejscu.

W następnej kolejności należy wezwać służby bezpieczeństwa: policję, pogotowie oraz straż pożarną. Nie jest to konieczne tylko w przypadku niegroźnej kolizji, bez poważnych uszkodzeń pojazdu i uszczerbku na zdrowiu kierujących. W takich przypadkach spisuje się tylko oświadczenie ugodowe. Natomiast poważny wypadek wymaga sporządzenia protokołu, który będzie dokumentem poświadczającym tak szkody samochodu jak i odniesione obrażenia pasażerów czy kierujących, bądź innych osób biorących udział w zdarzeniu.

Poszkodowanemu w wypadku drogowym należy się odszkodowanie komunikacyjne obejmujące naprawę pojazdu jak też pokrycie kosztów ewentualnego leczenia; pobytu w szpitalu. Gwarantuje nam to ubezpieczenie, które wypłaca poszkodowanemu z polisy sprawcy kwotę w określonej wysokości. W przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym sprawca ponosi odpowiedzialność karną.

Każdy wypadek drogowy, niosący ze sobą poważne konsekwencje: to znaczy ciężkie obrażenia ciała osób poszkodowanych, znaczne uszkodzenie pojazdu, niezdolnego do dalszego poruszania się, oraz śmierć uczestników kolizji wymaga wezwania służb porządkowych i ratunkowych.

Działania policji opierają się na sporządzeniu protokołu, na podstawie którego możliwe są dalsze działania: wystąpienie o odszkodowanie oraz postępowanie sądowe w przypadku orzeczenia o winie kiedy wypadek jest śmiertelny. Obecność policji nie zawsze jest konieczna, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z niegroźną, małą stłuczką a uczestnicy kolizji są w stanie sami dojść do porozumienie.

Natomiast kiedy policja pojawia się już na miejscu zdarzenia do jej obowiązków należy podjęcie wszelkich czynności mających na celu ustalenie przyczyn wypadku, zabezpieczenie ciał itd. Protokół wypadku zawiera dane dotyczące sprawcy– osoby kierującej pojazdem, to jest jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, dane dotyczące posiadanego prawa jazdy. Poza sprawcą w protokole muszą znaleźć się informacje o pojeździe: jego marka, numer rejestracyjny, imię, nazwisko i adres właściciela, numer polisy OC i AC a także nazwę ubezpieczyciela, datę podpisania i ważność polisy. W następnej kolejności podaje się treści dotyczące osoby poszkodowanej takie same jak w przypadku sprawcy.

Natomiast do zadań policji należy sporządzenie notatki z miejsca wypadku. Podaje się tutaj datę zdarzenia, miejsce, godzinę i opis. Dodatkowo zamieszcza się uszkodzenia pojazdu sprawcy jak też poszkodowanego. Elementami końcowymi są podpisy uczestników wypadku oraz oświadczenie sprawcy, że ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie wyżej opisanej kolizji.

Jeśli winny nie przyznaje się do popełnionego czynu, sprawa kierowana jest do sądu. Często bowiem bywa tak, że stateczne rozstrzygnięcie o winie jednego z uczestników stłuczki czy poważnego wypadku jest niemożliwe wtedy zbiera się istotne dowody i sprawę pozostawia do rozwiązania w sądzie. Częstą przyczyną także bywa brak świadków, jak też wyraźnych dowodów mówiących o winie.

Protokół ze zdarzenia drogowego sporządzany jest w momencie gdy konieczne jest dalsze postępowanie mające na celu wycenę uszkodzeń samochodu lub też gdy sprawa trafia do sądu w chwili wypadku ze skutkiem śmiertelnym, natomiast kiedy sprawca przyjmuje mandat sprawa zostaje rozstrzygnięta i dalsze działania nie s ą podejmowane.

Skontaktuj się ze specjalistami! Centrum Dochodzenia Odszkodowań pomoże w rozwiązaniu problemów odszkodowawczych.