Zarobki audytora wewnętrznego – dlaczego warto zostać audytorem?

Audytorzy wewnętrzni odgrywają niezwykle ważną rolę w organizacjach, stanowiąc kluczowy element działu audytowego odpowiedzialnego za weryfikowanie planów, analizowanie działań i określanie poziomu ryzyka działalności firmy. Audyty wewnętrzne mogą obejmować zarówno poszczególne systemy zarządzania, jak i konkretne obszary jej działalności. Co jednak trzeba zrobić, by zostać audytorem wewnętrznym i dlaczego warto się na to zdecydować?

Dlaczego warto zostać audytorem wewnętrznym?

Audytor wewnętrzny to dość unikalny zawód, który choć z pozoru wymaga jedynie zrealizowania szkolenia zakończonego certyfikatem, w praktyce opiera się na latach doświadczenia, ciągłego pogłębiania wiedzy i doszkalania się z zakresu jednej, wąskiej specjalizacji. Wśród zalet pracy audytora wewnętrznego można wyliczyć m.in. szansę na pracę w różnych firmach jako niezależny audytor wewnętrzny lub w jednej firmie, przy jednoczesnym pełnieniu innej roli i traktowaniu audytów jako dodatkowego źródła zarobku. Trzeba mieć jednak na uwadze także wiele wad pracy audytora. Częste podróże służbowe, nienormowane godziny pracy i konieczność wypełniania długich raportów nawet po godzinach pracy są tu dość normalne. Dla osób, które nie przepadają za powtarzalną pracą, sporządzaniem dokumentów i dopełnianiem formalności, zadania audytorów mogą wydawać się nudne i żmudne. Dla innych będzie to z pewnością ciekawe, wieloletnie wyzwanie zawsze przynoszące za sobą nowe doświadczenia.

Zarobki audytorów wewnętrznych

Ważną zaletą pracy audytora wewnętrznego są jego zarobki i to dla nich wiele osób decyduje się na szkolenie w kierunku konkretnej specjalizacji. Przy wieloletnim doświadczeniu, licznych certyfikatach i umiejętności sprawnej, dokładnej pracy, audytorzy wewnętrzni mogą zarabiać średnio 5-6 tysięcy złotych miesięcznie lub więcej, jeśli zdecydują się na podejmowanie dodatkowych zleceń w miesiącu. Zdecydowanie więcej udaje się zarobić tym, którzy pracują w jednej firmie i dodatkowo działają jako audytor oraz tym, którzy podróżują pomiędzy kolejnymi firmami realizując dla nich zadania audytorów wewnętrznych.

Ile zarabia audytor wewnętrzny

W jaki sposób rozpocząć karierę audytora wewnętrznego?

Do roli audytora wewnętrznego może kandydować każda osoba, która uzyska odpowiedni certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu przyznawany po ukończeniu stosownego szkolenia. W zależności od charakteru pracy, jaką ma wykonywać audytor wewnętrzny, tematyka szkolenia będzie dopasowana do norm i standardów wymaganych do audytowania określonego obszaru działalności organizacji.

Typowe szkolenia dla audytorów wewnętrznych mogą być organizowane w zakresie zarządzania jakością, BHP, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialności społecznej w biznesie, energii, bezpieczeństwa żywności, lotnictwa, motoryzacji i wielu innych. Ze względu na często podejmowaną decyzję o powołaniu w firmie jednego zespołu audytorskiego, wielu audytorów wewnętrznych decyduje się na realizowanie kilku szkoleń, uzyskanie wielu certyfikatów i specjalizowanie się w kilku zbliżonych do siebie i ważnych dla firmy kategoriach audytów.

Należy pamiętać, że szkolenia audytorskie są często początkowym etapem rozwijania kariery w branży i po uzyskaniu certyfikatu wielu audytorów potrzebuje lat, by zdobyć doświadczenie niezbędne do samodzielnej pracy czy kontynuowania rozwoju kariery. Zmieniające się standardy, aktualizowane normy i praca na żywym organizmie jakim jest rozwijająca się firma nie pozwalają na to, by audytor pozostał w miejscu bazując wyłącznie na jednym szkoleniu odbytym na początku swojej drogi audytorskiej.

Szkolenia dla audytorów wewnętrznych z Bureau Veritas

Szkolenia przygotowane są zarówno dla tych, którzy chcą starać się o posadę audytora wewnętrznego w firmie, w której pracują, jak i tych którzy chcą zmienić ścieżkę swojej kariery i podjąć pracę audytora w nowej formie, na podstawie oferty znalezionej na rynku pracy. Bez względu na wcześniejsze doświadczenia w audytowaniu oraz przygotowanie merytoryczne, wszyscy uczestnicy szkoleń na audytorów wewnętrznych organizowanych przez Bureau Veritas będą musieli uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz zdać z pozytywnym wynikiem końcowy test potwierdzający zdobytą wiedzę i pozwalający na uzyskanie certyfikatu.

Praca audytora wewnętrznego może być wartościową i satysfakcjonującą ścieżką kariery, a także dobrym źródłem zarobków z szansą na rozwój w kierunku roli audytora wiodącego lub audytora zewnętrznego. Z perspektywy osób interesujących się standardami jakości, systemami zarządzania i analizą sprawnego funkcjonowania organizacji, jest to zdecydowanie kariera warta uwagi.