Zawód ksiądz. Od czego zaczyna młody duchowny?

Ksiądz jest kapłanem w kościele katolickim. W Polsce ksiądz może być sporym autorytetem dla społeczeństwa, wiąże się z dużym odsetkiem wiernych w stosunku do innych państw, co wynika przede wszystkim z wielowiekowego pielęgnowania tradycji kościoła katolickiego, jednym z powodów może być również pontyfikat Jana Pawła II, który umocnił wiarę w wielu Polakach w bardzo trudnym okresie dla naszego społeczeństwa, mianowicie w latach panującego w Polsce komunizmu. Ksiądz może być liderem opinii publicznej, często jest również drogowskazem dla wielu osób, które poszukują odpowiedzi na sprawy społeczne czy polityczne.

Co trzeba zrobić, by zostać kapłanem w Polsce?

Aby stać się księdzem trzeba wstąpić do seminarium. O przystąpieniu do szeregu przyszłych duchownych decydują dostojnicy kościelni oraz rozliczne grono teologów, które dokładnie bada powołanie oraz wiedzę kandydata. Seminarium duchowne to 6 lata edukacji, które opiera się na przyswajaniu wiedzy z zakresu filozofii, teologii, duchowości, psychologii czy socjologii. Dopiero na 5-tym roku alumni otrzymują I stopień święceń, drugi następuje tuż przy końcu ich pobytu w seminarium, a więc pod koniec ostatniego – dwunastego semestru.

Pierwsze kroki duchownego

Początkowo młody kapłan zostaje wikarym w parafii, która zostanie mu przydzielona. Rozpoczyna się jego długa – wieloletnia droga, która ściśle związana jest z szerzeniem słowa Bożego, głoszeniem ewangelii, promowaniem wiary, docieranie do tych osób, które niepewne są swojej duchowości, rozjaśniania problematyki Pisma Świętego itd. Praca księdza należy do wymagających oraz trudnych. Ksiądz nieustannie musi kształcić swój umysł oraz własną duszę. Duchowość księdza rozwija się poprzez modlitwę, kontakt z wiernymi, kontakt z innymi księżmi oraz duchownymi, kontakt z tymi, którzy odeszli od Boga, a także z tymi, którzy usilnie chcą do niego wrócić. Duchowość księdza to tematyka, której poświęcić można niejeden bardzo długi artykuł. W zależności od indywidualnego charakteru młodego duchownego może on stać się skromnym medium pomiędzy wiernymi a Bogiem, może stać się wspaniałym oratorem, który rozjaśni umysłu wielu osób, które nie są przekonane co do istnienia Boga i jego cudów, może również obrać drogę kariery – co nie jest szczególnie dobrze postrzegane. Zwykle awans w kościelnej hierarchii zależy bowiem od stażu duchownego oraz jego dokonań.

W jaki sposób pracuje ksiądz
Książki religijne — Księgarnia Pielgrzym

Młodzi wikariusze nie pozostaną w jednej parafii zbyt długo. Zmieniają swoją parafię co kilka lat, dopiero po kilku takich zmianach mogą w końcu postarać się o to, aby zostać proboszczem parafii, gdzie osiądą najprawdopodobniej na długie lata, być może aż do kapłańskiej emerytury. Nie zawsze jednak tak jest, gdyż ksiądz może naturalnie zostać biskupem czy nawet arcybiskupem.

W zależności od przynależności do konkretnej parafii, obowiązki kapłańskie mogą bardzo się różnić. Wiele zależy tutaj od datków wiernych. To głównie z nich utrzymuje się parafia a także księża. Jeżeli datki są niskie, ksiądz nie może pozwolić sobie na służbę w plebanii czy odnowę elementów architektury kościoła. W bogatszych parafiach często jednak jest inaczej. Elementy dekoracji kościoła, takie jak ołtarze, ambony czy ławy często przechodzą rewitalizacje, zaś sami księża żyją bogaciej. Należy jednak mieć na uwadze to, że głównym pokarmem duchowości księdza jest kontakt z Bogiem, nie zaś datki wiernych.