Edukacja proekologiczna i zagospodarowanie odpadów

Dzieci już od najmłodszych lat przyswajają nawyki i postawy, które widzą wokół siebie. Od paru lat kładzie się w wychowaniu młodych pokoleń szczególny nacisk na edukację ekologiczną. Ma to wiele wspólnego z unijnymi programami społecznymi, jednak trzeba przyznać, że stopniowo przynosi to coraz bardziej widoczne efekty.

Odbiór odpadów początkiem sortowania śmieci

Przede wszystkim dzieci już w przedszkolu uczą się podstawowych zasad dbania o środowisko. Z czasem poznają coraz więcej zagadnień z tym związanych, a potem przynoszą nowe nawyki do domu. Z kolei rodzice i dziadkowie często mają okazję przeczytać liczne materiały edukacyjne, które przynoszą ich pociechy czy wziąć udział w szkoleniach albo spotkaniach poświęconych chociażby sortowaniu śmieci.

odbiór odpadów Kraków

Kolorowe pojemniki na różnego rodzaju śmieci trwale wpisały się już w obraz osiedli w dużych miastach czy nawet podwórek na wsiach. Jeśli ktoś nie ma specjalnego pojemnika, korzysta ze specjalnie oznaczonych worków foliowych – dany kolor odpowiada rodzajowi śmieci, jakie powinny znaleźć się w worku. Znacznie ułatwia do segregację śmieci i ich utylizację już na najwcześniejszym etapie – odbiór odpadów Kraków czy Wrocław albo w małych miasteczkach jest już właściwie początkiem procesu sortowania odpadów.

Czego jeszcze się dowiesz?

Nie tylko dzieci są podmiotami kampanii edukacyjnej – wiele akcji skierowanych jest do dorosłych osób. Zwłaszcza w przestrzeni dużych miast można zaobserwować liczne ślady działań mających na celu uświadomienie obywateli, że zmieniają się jakieś przepisy czy sposoby realizacji pewnych usług przez jednostki samorządowe. Tak było ze zmianami w kwestii zarządzania wywozem odpadów, podobnie dzieje się z kampanią dotyczącą składowania i odbioru odpadów wielkogabarytowych – w wielu polskich miastach można znaleźć liczne plakaty informujące, czym są „pszoki”, jak funkcjonują, jakimi odpadami się zajmują.odbiór odpadów Kraków

Ważne jest, aby ludzie wiedzieli, jakiego rodzaju odpady mogą wyrzucać do zbiorczych kontenerów na osiedlach, a jakich rzeczy nie należy tam pozostawiać. Nadal jest z tym krucho – ludzie, nawet jeśli o tym wiedzą, niekoniecznie starają się o zapewnienie odpadom właściwego przechowywania. Często jest to bowiem związane z popularnymi wymówkami takimi jak brak czasu, żeby jeździć zdawać śmieci w odpowiednich punktach – tym bardziej, że wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty… Jak widać nadal jest wiele do zdziałania w kwestii edukacji ekologicznej.