Świadectwo energetyczne budynku – co zmieniło się w 2023 roku?

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i potrzebą ograniczenia emisji CO2, coraz więcej uwagi poświęca się energooszczędności budynków. Kluczowym dokumentem w tym zakresie jest świadectwo energetyczne budynku. W 2023 roku, prawo dotyczące świadectw energetycznych uległo kilku istotnym zmianom. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, które musisz wiedzieć na temat tego dokumentu.

Co to jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne to dokument, który informuje o charakterystyce energetycznej budynku. Zawiera ono informacje o zużyciu energii, efektywności energetycznej, a także o możliwościach poprawy energooszczędności budynku. Dokument ten jest niezbędny zarówno podczas budowy, jak i sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Kto powinien posiadać świadectwo energetyczne?

Wszyscy właściciele budynków, zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, są zobowiązani do posiadania aktualnego świadectwa energetycznego. Jest to wymagane zarówno dla nowo wybudowanych obiektów, jak i dla istniejących budynków.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Audyt taki może być przeprowadzony tylko przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Osoby te, zazwyczaj ukończyły specjalistyczny kurs audyt energetyczny.

Jak przebiega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku polega na analizie zużycia energii, ocenie instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej. Audytor ocenia także jakość izolacji termicznej budynku i ocenia możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii. Na podstawie tych danych, audytor sporządza raport, na podstawie którego wydawane jest świadectwo energetyczne.

Kto wystawia świadectwo energetyczne?

Audytor wewnętrzny ISO 9001Świadectwo energetyczne może być wystawione tylko przez audytora energetycznego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Osoby te muszą posiadać specjalistyczne wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje, które zdobywają, kończąc kurs audyt energetyczny i zdając egzamin państwowy. Uprawnienia te przyznawane są przez odpowiednie organy administracji państwowej i mogą być różne w zależności od kraju. W Polsce, uprawnienia te przyznaje Ministerstwo Infrastruktury. Audytorzy energetyczni muszą także posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje, że w przypadku jakichkolwiek błędów w audycie, właściciel budynku będzie mógł uzyskać odszkodowanie.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty wystawienia. Po tym okresie, konieczne jest przeprowadzenie nowego audytu energetycznego i uzyskanie nowego świadectwa. Jest to konieczne, ponieważ charakterystyka energetyczna budynku może się zmienić na przestrzeni lat, na przykład z powodu przeprowadzonych remontów, czy zmiany sposobu użytkowania budynku. Ponadto, standardy energetyczne ulegają zmianie z czasem, dlatego konieczne jest regularne aktualizowanie świadectwa energetycznego.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Koszt uzyskania świadectwa energetycznego zależy od wielu czynników, co sprawia, że trudno jest określić jednoznaczną cenę tego dokumentu. Pierwszym czynnikiem wpływającym na koszt jest wielkość budynku – im większy budynek, tym więcej czasu zajmie przeprowadzenie audytu, a tym samym wyższy będzie koszt świadectwa. Kolejnym czynnikiem jest lokalizacja nieruchomości – ceny usług audytorów energetycznych mogą różnić się w zależności od regionu. Ponadto, koszt świadectwa energetycznego może być wyższy dla budynków o specjalnym przeznaczeniu, na przykład dla obiektów zabytkowych, czy budynków użyteczności publicznej.

Warto także wiedzieć, że cena świadectwa energetycznego może obejmować różne usługi. W niektórych przypadkach, cena ta obejmuje tylko samo przeprowadzenie audytu i wystawienie świadectwa, w innych przypadkach może obejmować także koszt sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej budynku.

Ceny za świadectwo energetyczne mogą się różnić w zależności od audytora, dlatego warto zasięgnąć kilku ofert, zanim zdecydujemy się na konkretną osobę lub firmę. Średnio, koszt uzyskania świadectwa energetycznego dla mieszkania może wynieść od 200 do 500 zł, a dla domu jednorodzinnego od 500 do 1500 zł. Dla budynków użyteczności publicznej koszt ten może być znacznie wyższy.

Co zmieniło się w 2023 roku?

W 2023 roku wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących świadectw energetycznych:

  •     Zaostrzenie kar: Kara za brak świadectwa energetycznego została zwiększona i teraz może wynieść nawet do 50 000 zł.
  •     Nowe wymagania: Wprowadzono także nowe wymagania dotyczące standardów energetycznych dla nowo budowanych obiektów.
  •     Elektroniczne świadectwa: Od 2023 roku, świadectwa energetyczne są wydawane wyłącznie w formie elektronicznej.

Jakie są kary za brak świadectwa energetycznego?

Jak już wspomniano, kara za brak świadectwa energetycznego może wynieść nawet 50 000 zł. Ponadto, brak tego dokumentu może być przeszkodą w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Świadectwo energetyczne to kluczowy dokument dla każdego właściciela nieruchomości. W 2023 roku wprowadzono kilka istotnych zmian, które mają na celu zwiększenie energooszczędności budynków. Jeżeli jeszcze nie posiadasz tego dokumentu, warto zainteresować się jego uzyskaniem jak najszybciej.