Kategoria: Prawo i społeczeństwo

Prawo spółek medycznych

Jaka jest rola zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej podmiot leczniczy?

Przychodnie i podmioty lecznicze są przedsiębiorstwami, a więc zgodnie z prawem mogą być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółek prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej. Statystyki GUS wskazują, że w Polsce … Czytaj wiecej...

Czytaj dalej
Przedterminowe zwolnienie warunkowe

Kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego?

Polskie prawo karne przewiduje możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności. Konieczne jest jednak, aby skazany odbył połowę swojej kary. W szczególnych przypadkach możliwe jest spełnienie kolejnych wymogów, aby móc wyjść na wolność wcześniej niż Czytaj wiecej...

Czytaj dalej
bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT w kancelarii prawnej

Bezpieczeństwo systemów komputerowych jest w obecnych czasach jednym z najważniejszych aspektów prawidłowo funkcjonującej firmy, a w tym kancelarii prawnej. Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi za naruszenie poufnych danych osobowych grozi odpowiedzialność karna. Państwo Polskie nakłada na przedsiębiorców, którzy przechowują dane … Czytaj wiecej...

Czytaj dalej