Prawo karne – dyscypliny i zakres

Prawo karne jest zbiorem zasad dotyczących postępowania prawnego wobec osób, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa. Wszelkie zasady prawne ustalane są od wieków, dzięki czemu można liczyć na ciągłe korekty niektórych zasad i przepisów. Zasady prawa karnego wyraźnie określają czyny niedozwolone i zabronione – ma to na celu „odstraszenia” ludzi przed popełnianiem przestępstw. Dodatkowo zbiór przepisów ma również charakter ostrzegawczy i informujący.

Prawo karne w Polsce

Zbiór przepisów prawa karnego skierowany jest do wszystkich obywateli w celu podniesienia świadomości oraz zaznajomienia ich z podstawowymi zasadami prawnymi. Wszystkie ustawy oraz akty prawne należą do obowiązków prawników, radców prawnych, a także adwokatów. Dzięki wszelkim ustalonym normom, które zostały szczegółowo opracowane, każdy kto dopuści się popełnienia przestępstwa, będzie oceniany według ścisłych zasad prawa karnego. Prawo karne jest przejrzyste i nie ma w nim żadnych luk. Ciągłe nanoszone poprawki sprawiają, że co pewien czas dodawane są dodatkowe zasady.

Typy prawa karnego

Przede wszystkim, prawo karne dzieli się jako prawo karne materialne, procesowe oraz wykonawcze. Podział ten zwany jest przedmiotem regulacji. Prawo karne materialne dotyczy określania i rozróżniania rodzajów przestępstw, typy ponoszonej odpowiedzialności za dokonanie danych czynów i środki prawne, które mają być zastosowane wobec domniemanych sprawców przestępstwa. Prawo karne procesowe polega na przestrzeganiu przepisów, które stosowane są w przypadkach czynów zabronionych przez wyżej wymienione prawo materialne. Natomiast, prawo karne wykonawcze jest zbiorem przepisów, które określają typy wykonywanych kar czy środków karnych lub zabezpieczeń. Te rodzaje rozstrzygnięć wydawane są w każdej sprawie karnej.

pomoc prawna świdnica
Prawo karne obejmuje również sprawy o posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków.

Prawo karne dzieli się również ze względu na powszechne oraz indywidualne. Prawo karne powszechne to takie, które dotyczy każdej sfery życia wszystkich obywateli. Natomiast, prawo karne indywidualne tyczy się konkretnej grupy osób – żołnierzy lub polityków czy osób, które dopuściły się przestępstw skarbowych. Dodatkowo, istnieje również podział przestępstw łagodniejszych oraz tych poważniejszych.

Jaki cel mają wszystkie zasady prawa karnego?

Celem wszystkich zasad zawartych w prawie karnym, jest informowanie obywateli, jak postępować i jakich granic nie wolno przekraczać. Dodatkowo, prawo karne jest obowiązkowym zbiorem zasad, które muszą znać sędziowie, adwokaci, prawnicy i wszystkie inne osoby, które zajmują się prawnymi zawodami. Dzięki ustalonym metodom, o wiele łatwiejsze jest znalezienie sposobu na wymierzenie sprawiedliwej kary osobie, która dopuściła się przestępstwa. Ponadto, celem każdej zasady w prawie karnym jest utrzymanie porządku w kraju, w którym owe zasady obowiązują. Ważne jest więc ustalenie ścisłych zasad w prawie karnym, które nie będzie posiadać żadnych luk. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie odpowiednich środków przeciwko osobie winnej.


Pomoc prawną, także w zakresie spraw karnych, uzyskać można w kancelarii adwokackiej w Rzeszowie.