ISO – co to takiego i na czym polega certyfikacja?

ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna to jeden z najważniejszych dla wielu firm instytucji opracowujących międzynarodowe standardy dla systemów zarządzania, jakości, zarządzania informacjami, bezpieczeństwa IT i wielu więcej. Z normami ISO mamy styczność właściwie każdego dnia, często nie zdając sobie nawet sprawy z tego jak wiele norm i standardów obowiązujących w życiu codziennym zostało wprowadzonych właśnie przez ISO. Z perspektywy firm, najważniejszą grupą standardów ISO będą te dotyczące systemów zarządzania. Czym są certyfikaty ISO i na czym polega proces certyfikacji?

ISO – certyfikacja zgodna z międzynarodowymi standardami

ISO (International Organization for Standardization), czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna nie polega w żaden sposób wpływom rządów, przedsiębiorców czy korporacji. Jej zupełna niezależność to jeden z powodów, dla których zarówno certyfikaty ISO, jak i same standardy wprowadzane przez organizację są tak wysoko cenione i respektowane na całym świecie. Wyznaczając normy dla wielu dziedzin, ISO wspiera rozwój firm i rynku, ale także rozwój i optymalizację różnych stref życia. Wystarczy wziąć za przykład normę ISO 216, dzięki której korzystamy na co dzień z ustandaryzowanych rozmiarów arkusza papieru czy normę ISO 8601 wyznaczającą reguły zapisu daty i czasu. Z perspektywy firm znaczenie będą mieć oczywiście nieco inne normy, skoncentrowane na funkcjonowaniu przedsiębiorstw, produkcji, zarządzania personelem czy organizacji pracy. Bez względu na ich charakter, normy ISO zawsze będą odgrywały ogromne znaczenie w funkcjonowaniu współczesnego świata.

Certyfikat ISO to potwierdzenie, że dana firma wdrożyła w swoich działaniach rozwiązania pozwalające spełniać standardy i wymogi określonej normy ISO oraz kontynuuje korzystanie z tych rozwiązań przez cały okres posługiwania się certyfikatem. Certyfikat potwierdzi wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez firmę, ale i przygotuje ją do lepiej zorganizowanego, zoptymalizowanego funkcjonowania. Do uzyskania certyfikatu można przygotować się samodzielnie bądź z pomocą zewnętrznej firmy konsultingowej, pamiętając jednak że sam certyfikat przyznawany jest przez firmę akredytującą, która przeprowadza audyt, nadaje certyfikat i jest zupełnie niezależna, co zapewnia jej bezstronność.

Standardy ISO na świecie

Do 2020 roku, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowadziła w życie ponad 22000 międzynarodowych standardów i dokumentów obowiązujących w różnych sferach życia oraz specyficznych dla różnych obszarów rynku. Spośród standardów niespecyficznych dla konkretnej branży, ale normalizujących wiele aspektów naszej codzienności wymienić można m.in. ISO 3, a więc normę ujednolicającą szeregi wartości, ISO 639, a więc normę kodowania języków,  ISO 690 (norma tworzenia cytowań i bibliografii załącznikowej w dokumentach), ISO 2108 odnoszącą się do standardu nadawania indywidualnych numerów wydawniczych dla książek International Standard Book Number (ISBN), czy wspomnianą  ISO 8601 dyktującą zasady zapisu daty i czasu.

Przechodząc do kategorii standardów ISO, do których certyfikują firmy z różnych branż, najważniejszą rodziną norm jest ISO 9000, w której ujęte zostały wszystkie standardy zarządzania jakością. Dużym zainteresowaniem cieszy się od dłuższego czasu norma ISO 14001 – norma zarządzania środowiskowego, ISO 18000 – międzynarodowa norma bezpieczeństwa i higieny pracy, ISO/IEC 20000 – norma dotycząca zarządzania usługami IT, ISO/IEC 27001 – norma dotycząca bezpieczeństwa informacji oraz ISO 45001:2018 odnosząca się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikacja iso

Dlaczego warto się certyfikować?

Certyfikaty ISO są uznawane międzynarodowo i dla wielu kontrahentów i klientów są wyznacznikiem wartości firm działających na światowych rynkach. Nie posiadając certyfikatu ważnego z perspektywy swojej branży można stracić wiele cennych kontaktów i szans biznesowych, przegrywając z konkurencją w obrębie oferowanej gwarancji jakości i najwyższego standardu wykonania produktu czy usługi. Wysoka konkurencyjność i poprawa wizerunku firmy to jednak nie jedyne korzyści z certyfikacji ISO.

Nawet firmy, które nie działają na rynku międzynarodowym powinny rozważyć certyfikację z ISO jako jeden ze skuteczniejszych sposobów na ogólną poprawę funkcjonowania firmy, optymalizację wewnętrznych procesów, przygotowanie do działania zgodnie z najwyższymi standardami i szansę na wyróżnienie się w oczach klientów.