Na jakie szkolenia z zarządzania jakością warto się zapisać?

Rynek jest bardzo szeroki. Wszystko za sprawą rozległych gałęzi gospodarki, które dzielą się na wiele branż. Każda z nich oprócz swojej specyfikacji, posiada także wysokie standardy dotyczące jakości. Pozwala ona nie tylko zaistnieć na rynku, ale również utrzymać się na nim oraz zostać zauważonym przez konsumentów. Rosnące oczekiwania i wymagania tej grupy, wobec firm, stały się wymogiem koniecznym do spełnienia. Pozwala to na zyskanie pozytywnej oceny co do świadczonych usług oraz przedstawianych produktów z oferty. Przynosi to także możliwość usprawnienia prowadzonej działalności, która polega na sprawnym zarządzaniu jakością, procesami w firmie oraz oceny pojawiającego się ryzyka.

Czym jest system zarządzania jakością?

Zarządzanie jakością definiowane jest jako podejście, którego celem jest wprowadzanie narzędzi, pozwalających na doskonalenie wydajności procesów, które mają miejsce w obrębie danej organizacji. Przy tym muszą one spełniać wszelkie kryteria co do wymagań i oczekiwań konsumenta, realizując wyznaczone cele marketingowe, finansowe i jakościowe.

Na zarządzanie składa się szereg procesów, których realizacją zajmuje się specjalny dział. Najczęściej należy to do zadań pracowników działów produkcji, gdzie właśnie projektowanie przebiegu prac, dobór technik i materiałów, ma wpływ na finalną jakość. Głównym celem jest bowiem dostarczenie produktu spełniającego wszelkie wymagania.

Szkolenia ISO 9001

Główne założenia normy ISO 9001

Podłoże teoretyczne dla działań związanych z zarządzaniem jakością, dała norma ISO 9001, która wymienia 7 kluczowych zasad, pozwalających na realizację zamierzonych efektów, w jak najwyższym standardzie. Do tej grupy należą:

  • orientacja na klienta (jego potrzeby i oczekiwania wobec produktów),
  • przywództwo (umiejętności zarządzania zespołem),
  • zaangażowanie pracowników (cały zespół pracuje na jakość produktu),
  • podejście procesowe (pozwala na systematyczność pracy, dzięki czemu wychwycenie błędów jest łatwiejsze),
  • doskonalenie (optymalizacja działań oraz podleganie ocenie w trakcie audytu),
  • podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych danych (rzetelność przeprowadzanych raportów),
  • zarządzanie relacjami (celem jest stworzenie zgranego, zaangażowanego zespołu).

Najbardziej charakterystyczne dla efektywnego zarządzania jakością jest podejście procesowe. Dotyczy ono na podzielenie prac na poszczególne etapy. Realizacja kolejnych z nich, następnie może zostać poddana ocenie. Pozwala to szybsze wychwycenie błędów, usprawnienie pracy oraz optymalizację. Monitorowanie przebiegu prac pomiędzy procesami, ukazuje wzajemne oddziaływanie na siebie, dzięki czemu można udoskonalić ich przebieg. W tym celu należy ustalić mierniki oraz odpowiednie wskaźniki, które stanowią podstawę do przeprowadzanej oceny efektywności.

Szkolenia zarządzania jakością

Norma ISO 9001 jest adresowana do wszystkich organizacji, które jako cel wyznaczają sobie realizację na najwyższym poziomie – chcąc zadowolić swoich klientów. Nie została wskazana dokładna wielkość lub też rodzaj prowadzonej przez firmę działalności. Tym samym z kryteriów znajdujących się w normie, a tym samym szkoleń ISO 9001, mogą skorzystać instytucje o różnym charakterze. Pracownicy, dzięki wprowadzeniu zasad zarządzania jakością, mają realny wpływ w rozwój firmy.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Specjalne szkolenie na pełnomocnika systemu zgodnego z normą ISO 9001, pozwala na zyskanie szeregu kompetencji, wpływających na sprawne zarządzanie jakością w organizacji. Pełnomocnik posiada nadzór nad codziennym funkcjonowaniem, a tym samym wpływa na wdrażania działań udoskonalających je.

Audytor Wiodący ISO 9001:2015 rej. w CQI/IRCA

Program szkolenia został opracowany w szczególności dla osób, pragnących podjąć pracę audytora oraz inspektora. To doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu przeprowadzania audytów zgodnych z normą ISO 9001. Zdobyte umiejętności pozwalają na kierowanie zespołem audytowym, a także sporządzania raportów.

Szkolenia ISO 9001

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Szkolenie kierowane jest do kierownictwa przedsiębiorstwa, pełnomocników oraz kandydatów na to stanowisko. Pracując przy nadzorze jakości, warto zdobyć dodatkowe wiadomości oraz umiejętności, ugruntowujące i poszerzające dotychczasowy zakres. Dzięki ukończonemu szkoleniu możliwe jest zwiększenie swojej efektywności, ale także wniesienie realnego wpływu w rozwój firmy.

Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, a także kierownicy i pełnomocnicy ds. systemów zintegrowanych, dzięki szkoleniu, mogą zyskać szereg korzyści. Dzięki jego ukończeniu mogą poszerzyć swoją wiedzę oraz zwiększyć swoją skuteczność.