Najbardziej kreatywne pomoce dla logopdedów – poznaj jak połączyć naukę z zabawą!

Najskuteczniejszym sposobem walki z zaburzeniami i wadami wymowy u dzieci jest objęcie malucha profesjonalną opieką logopedy, który w zależności od rodzaju dysfunkcji dobierze dla dziecka odpowiednie ćwiczenia.

Terapia logopedyczna zapobiega utrwalaniu się u dziecka złych nawyków artykulacyjnych i leczy istniejące wady wymowy. Aby ułatwić dziecku ten proces i zmotywować go do ćwiczeń zaleconych przez logopedę, niezmiernie pomocne może być wykorzystanie faktu, że dzieci najchętniej i najszybciej uczą się poprzez zabawę. 

Dlaczego nauka prawidłowej wymowy może być trudna dla dziecka?

Dzieci uczą się mówić oraz wymawiać poszczególne głoski w sposób naturalny. Proces ten odbywa się poprzez naśladowanie i powtarzanie. Każde dziecko nabywa umiejętność mowy  w indywidualnym dla siebie tempie, zależnym od czynników psychofizycznych i środowiskowych. Kiedy zatem należy się martwić i odbyć konsultacje logopedyczne?

Przyjmuje się, że dziecko:

  •  w wieku 6 miesięcy powinno wypowiadać pierwsze sylaby, tzw. gaworzenie,
  •  w wieku 10-12 miesięcy powinno zacząć wypowiadać pierwsze proste słowa typu: „mama”, „tata”, „baba”,
  • w wieku około 2 lat powinno umieć już mówić prostymi dwu-, trzywyrazowymi zdaniami, np. „mama da”, „tata to lala”,
  • w wieku 3 lat powinno budować coraz dłuższe i bardziej skomplikowane zdania,
  • u dziecka w wieku 6 lat proces nauki mowy powinien być w pełni zakończony i powinno ono wymawiać prawidłowo wszystkie głoski.

Nie wolno lekceważyć ani znacznego opóźnienia w nauce mowy (wynoszącego ponad 6 miesięcy w stosunku do ogólnie przyjętego schematu), ani przetrwałych wad wymowy.

Naturalnym i niebudzącym niepokoju procesem nauki wymawiania trudnych głosek, m.in. typu r, cz, sz, dż, ż, jest zastępowanie ich głoskami łatwiejszymi w wymowie. Przykładem może być najpóźniej pojawiająca się głoska w wymowie dziecka, bo dopiero w 6 roku życia, czyli „r”. Do tego czasu dziecko bardzo często zastępuje ją łatwiejszą głoską „l”. I tym nie należy się martwić. Z wizytą u logopedy nie można jednak zwlekać, gdy po ukończeniu 6 roku życia, dziecko nadal nie wymawia głosek prawidłowo, w tym również „r”.

Innymi bardziej skomplikowanymi i poważniejszymi wadami wymowy są seplenienie polegające na zniekształcaniu w wymowie głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż; mowa bezdźwięczna (zastępowanie głosek dźwięcznych, np. b, d, w, g głoskami bezdźwięcznymi, np. p, t , f, k; oraz zaburzona wymowa innych głosek powstająca najczęściej na tle zaburzeń rozwoju intelektualnego, dysfunkcji aparatu słuchu, wad genetycznych, czynników środowiskowych.

Nabycie umiejętności prawidłowej wymowy i artykulacji głosek wpływa nie tylko na poprawny proces nauki czytania i pisania u dziecka, lecz także na jego rozwój społeczny i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. 

Dlaczego warto wykorzystać kreatywne pomoce logopedyczne mające na celu pracę nad poprawą wymowy?

Im chętniej i z większym zaangażowaniem dziecko bierze udział w zajęciach logopedycznych, tym szybciej można zaobserwować pożądane efekty i terapia jest skuteczniejsza. Niebagatelną w tym rolę odgrywa motywacja dziecka oraz skuteczne zachęcenie go do wykonywania ćwiczeń.

Naturalną potrzebą każdego dziecka jest zabawa, podczas której w sposób naturalny i nieświadomy dziecko się uczy. Zabawa wspomaga jego rozwój społeczny, fizyczny, umysłowy i emocjonalny. Wiedza ta została wykorzystana również przy produkcji kreatywnych pomocy logopedycznych, które wykorzystywane są do nauki poprawnej artykulacji i wymawiania głosek podczas naturalnej czynności dla dziecka, jaką jest zabawa.

Domino logopedyczne

To jednocześnie mocno angażująca dziecko zabawa, jak i nieoceniona pomoc w terapii logopedycznej wspomagająca proces wywoływania, utrwalania i automatyzacji głosek opozycyjnych. Domino logopedyczne uczy prawidłowej wymowy, wyrabia refleks i rozwija percepcję wzrokowo-słuchową.  Idealne do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.

Gry logopedyczne, edukacyjne i planszowe

Na rynku dostępne jest wiele gier logopedycznych, dzięki którym dziecko w sposób intuicyjny i naturalny, zmotywowane chęcią rywalizacji i wygranej, uczy się prawidłowej wymowy, poszerza swoje słownictwo i uczy się poprawnego rozróżniania głosek. Wśród polecanych gier znajdują się:

  • Przeczytam ci mamo. Gra edukacyjna-gra ułatwiająca dzieciom naukę czytania. Polega na ułożeniu obrazków z elementów znajdujących się na stole przy jednoczesnym czytaniu pojedynczych liter, a następnie całych wyrazów.
  • Trudne słowa. Gra logopedyczna i edukacyjna-wspomaga rozwój funkcji istotnych podczas nauki pisania, czytania oraz mowy dziecka. Pomaga mu w poszerzaniu słownictwa oraz poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych.
  • Sowa gra w słowa. Gra logopedyczna i edukacyjna-wykorzystywana podczas terapii logopedycznych. Pomaga w procesie nauki głosek szeregu syczącego s-z-c-dz. Dziecko uczy pamięć, koncentrację, percepcję słuchową i wzrokową.

Flipper logopedyczny

Flipper logopedyczny w angażujący i motywujący sposób rozwija motorykę mięśni ust u dziecka i usprawnia układ oddechowy. Stanowi nieocenioną pomoc logopedyczną, ale może być również używany w warunkach domowych. Sposób jego działania opiera się na magnesach, dzięki którym za każdym razem może być zaaranżowany inaczej. Zabawa polega na pokonaniu toru przeszkód za pomocą kontrolowanego wdechu i wydechu.

logopeda

Książki usprawniające proces leczenia wad wymowy

Wśród pomocy logopedycznych do wyboru szereg niezliczonych publikacji, zachęcających dziecko w zabawny sposób do treningu prawidłowej wymowy, wspomagania procesu koncentracji, ćwiczenia słuchu i prawidłowego oddechu. Szeroki wybór książeczek ułatwia dobranie odpowiedniej pozycji do rodzaju wady wymowy występującej u dziecka.

Memo logopedyczne

Memo to jedna z najbardziej znanych i lubianych gier dla dzieci. Polega na odkrywaniu par obrazków, rozwijając tym samym pamięć wzrokową. Gra w wersjach wykorzystywanych w gabinetach logopedycznych zawiera na obrazkach wyrazy z  konkretną, problematyczną głoskę wymagającą ćwiczeń jej wymowy.

Pacynki logopedyczne

Pacynki logopedyczne w kształcie różnych postaci i zwierzątek zachęcają dziecko do wspólnych ćwiczeń z logopedą. Stanowią nieodłączną pomoc wielu gabinetów logopedycznych.

W sklepie Liger znajduje się bardzo szeroki wybór kreatywnych pomocy logopedycznych, które angażują dziecko do ćwiczeń poprawnej wymowy w niebagatelny i atrakcyjny sposób. Dziecko uczy się poprzez zabawę, dlatego terapia logopedyczna sprawia mu przyjemność i satysfakcję. Poprzez naturalnie występującą u dziecka potrzebę zabawy i rywalizacji, terapia może stanowić również jeden ze sposobów na wspólne, ciekawe spędzenie czasu.